Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Нервна тъкан Нервни влакна

Нервни влакна

Нервни влакна - изображение
   Нервните влакна са изградени от аксон и обвивката му. Нервните влакна се разделят на миелинови и амиелинови.

   Влакната без миелин се намират в гънките на плазмалемата, в цитоплазмата на Швановата клетка. Тези влакна са с диаметър 0.1 до 2 микрометра.

   Миелиновите влакна се намират в централната и периферната нервна система. По-дебели са от амиелиновите. Този вид влакна се състоят от аксон и обвивка. Последната в ПНС има две части - Шванова и миелинова.


   Миелинът е изграден от редуващи се светли и тъмни ивици.Главните плътни линии са апозиции на цитоплазмените повърхности на мембраните на Швановите клетки (олигодендроцити).
Интерпериодичните линии, които са по-малко плътни съответстват на апозицията на външните повърхности на мембраната.

   Миелиновите влакна са цилиндрични и с периодични прищъпвания, наречени прищъпвания на Ранвие. С термина интернодален сегмент се означава разстоянието между две прищъпвания на Ранвие.
аксонът е изграден от мембрана и цитоплазма, като в последната има надлъжноориентирани неврофиламенти, микротубули и митохондрии.

   В сравнение с амиелиновите нервни влакна миелиновите провеждат бързо импулса и се нуждаят от по-малко енергия.

   Класификацията на нервните влакна се извършва според техните диаметър, наличието или липсата на миелинова обвивка и скоростта на провеждане:
- миелинови - големи/А-алфа, средни/А-бета, малки/А-гама, малки/ А-делта;
-амиелинови.


4.6, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория