Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Специална микробиология Бактериология Микобактерии Туберкулозен бактерий

Туберкулозен бактерий (Mycobacterium tuberculosis)

Туберкулозен бактерий (Mycobacterium tuberculosis) - изображение

Обща характеристика

Един от най-значимите за човешката патология бактерий е Mycobacterium tuberculosis - причинителят на туберкулозата, той принадлежи към семейство Mycobacteriaceae, род Mycobacterium. Открит е през 1882 година от Роберт Кох, който по този повод получава Нобелова награда през 1905 г.

Микробиологична характеристика

Бактерия на туберкулозата представлява тънка, леко извита пръчица с размери, вариращи от 1 до 10 микрометра. В препарати от култури бактериалните клетки се разполагат поединично като притежават изразен полиморфизъм. Не образуват спори и капсули, не притежават ресни.

Клетъчната стена на туберкулозните бактерии се различава от тези на останалите микроорганизми по голямото липидно съдържание. Именно тя прави бактериите изключително киселинно устойчиви и неповлияващи се от условията на околната среда.

При оцветяване по метода на Цил-Нилсен Mycobacterium tuberculosis се обагря в рубиненочервен цвят.

Културелни особености

cultureМикобактериите са облигатни аероби, оптимални за тяхното развитие са температури от 35 до 37 градуса и рН 6,4 - 7. При култивиране в среда, съдържаща 5-10% въглероден двуокис растежът им се ускорява.

Най-подходящи за посявка на туберкулозни бактерии е селективна среда, съдържаща аминокиселини, картофено нишесте и глицерин - Льовенщайн-Йенсен (на яйчна основа).

Туберкулозните бактерии се развиват бавно, на 18-20 часов цикъл на делене, което означава, че са необходими поне 3 седмици, за да се образуват туберкулозни колонии. Колониите биват сухи, сивково-белезникави, с неравна периферия и грапава повърхност.

Туберкулозните микобактерии притежават добра биохимична производителност и редуцират нитратите, продуцират никотинова киселина и голям набор от протеолитични ензими (разграждащи белтъците).

Фактори на патогенност

Високата патогенност на бактерия на туберкулоза идва от свойството му да се дели в клетките на имунната система - в макрофаги и левкоцити.

Бактериите не образуват екзотосин, който да обясни вирулентността им. Фагоцитозата се потиска от така нареченият корд фактор, той е токсичен за мишки и индуцира образуването на грануломи. Неговият токсичен ефект се усилва от гликолипидине на клетъчната стена, които инхибират (спират) образуването на фаголизозома, така фагоцитозата не може да бъде завършена.

Антигенна структура

Клетъчната стена съдържа редица имунологично активни съставки. Протеиновите антигени индуцират кожната реакция на забавена свръхчувствителност при тестуване на туберкулоза, а срещу полизахаридните антигени на клетъчната стена организмът на гостоприемника образува антитела.

Епидемиология

Туберкулозните бактерии са изключително резистентни в околната среда благодарение на киселинно устойчивата си клетъчна мембрана. В почвата и водата се запазват до 6 месеца, а по предмети и бельо до 4 месеца.

В заразено мляко се запазва до няколко месеца и поради тази причина след консумация на контаминирано мляко човек може да развие чревна форма на туберкулоза.

В днешни дни една трета от населението на развиващите се страни боледуват от туберкулоза. Всяка година се диагностицират около 10 милиона нови случая.

Входна врата са дихателните пътища, а източник на инфекцията е болният човек.

Патогенеза и клинична картина

Туберкулозата се развива в два стадия - първичен и постпървичен, това е инфекция, която може да засегне всеки орган на човешкото тяло. Белодробна туберкулоза е най-често срещана и се дължи на инхалиране на туберкулозни микобактерии.

Наблюдават се както специфични, така и неспецифични симптоми.

Специфични:

 • кашлица;
 • кървави храчки.

Неспецифични, характерни и за други инфекциозни заболявания:

 1. фебрилитет;
 2. понижен апетит;
 3. отпадналост;
 4. отслабване на тегло.

tubСлед попадане в дихателните пътища на гостоприемника бактерия се фагоцитира от макрофагите в алвеолите (алвеоларни макрофаги), в които бактериите се делят и за около 10 дни се развива локална възпалителна реакция известна под името първичен афект. Неспецифичната реакция постепенно се развива до туберкулозен гранулом. В грануломите туберкулозните бактерии могат да се запазят жизнеспособни с години.

След разпадане на гранулома се образува казеозна некроза - некротична тъкан. Ако при своето разпадане гранулома се отвори в кръвоносен съд и достигне кръвообращението инфекцията се пренася на системно ниво и е възможно да се развие туберкулоза в мозъка, туберкулоза на бъбреците или на други органи.

Постпървичната туберкулоза е най-често срещана при възрастни и е резултат от активиране на латентна инфекция в огнищата на разсейките от първичната форма.

Имунитет

При туберкулоза се образува клетъчно медииран имунитет.

Специфична профилактика

В България, като и в много страни по света се провежда задължителна имунизация с атенюирана противотуберкулозна ваксина БЦЖ. Тя е получено от Калмет и Герен след многогодишен труд - от 1908 - 1920 г.

В България задължителното прилагане на туберкулозна ваксина е въведено през 1944 г. В днешни дни се прилага лиофилизирана ваксина.

Първата ваксинация се извършва в родилния дом на новородени от 0-2 месеца. На 7 и 11 годишна възраст децата се тестуват с пробата Манту и показалите отрицателен резултата се реимунизират.

За оценка на състоянието на имунитета служи туберкулиновата реакция.

Микробиологична диагностика

Изследват се:
 1. храчки;
 2. урина;
 3. кръв;
 4. гной;
 5. плеврален ексудат.

Прави се оцветяване по Цил-Нилсен и се провежда микроскопско наблюдение на бактериите. Възможно е използването на поримеразно-верижна реакция (PCR) за доказване на ДНК на бактериите.

Лечение

Лечението на туберкулоза продължава от 6 до 9 месеца, като хоспитализацията на болните е задължителна. Използва се комбинация от антибиотични средства - рифампицин, стрептомицин, изониазид и хинолони. Успехът на терапията трябва да бъде контролиран чрез ежемесечно микробиологично изследване.
5.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория