Начало Медицинска енциклопедия Лечения Електроконвулсивна терапия Неконвенционално лечение

Електроконвулсивна терапия

Електроконвулсивна терапия - изображение

Иновациите, модернизацията и навлизането на технологиите от висок клас в съвременната медицина позволява подобряване, осъвременяване и улесняване на различни по вид техники, използвани в близкото минало.

Подобряване на ефективността и повишаването на безопасността позволява използването на доказани с времето методи за лечение, гарантирайки постигане на желаните ефекти на фона на минимален риск за пациента. Няма все още разработен метод и технология, която да дава стопроцентова гаранция при всеки отделен пациент, поради което често при различни болни се прилагат индивидуализирани лечебни практики и курсове, съобразени с техните здравословни особености.

Прилаганата в миналото електроконвулсивна терапия е будила страх у много от пациентите и техните близки, като е била възприемана по-скоро като вид мъчение, отколкото като лечебен метод. Новите технологии позволяват внасянето на значителни подобрения в начина на извършване на процедурата, финия контрол на електрическите импулси и проследяване състоянието на пациента във всяка една секунда, което прави методиката изключително ефективна на фона на известен риск от странични ефекти (който е налице при всеки вид лечение).

Използването на електроконвулсивната терапия е предназначено само за определени групи пациенти, като се прилага в редица специализирани лечебни заведения и на територията на България. Наличието на добра апаратура и достатъчно добре обучен медицински персонал минимизира рисковете от странични ефекти в значителна степен.

 Какво представлява електроконвулсивната терапия?

Какво представлява електроконвулсивна терапия?

Един от най-ефективните и най-безопасни методи за лечение на депресия е така наречената електроконвулсивна терапия (ЕКТ), известна още като електрошокова терапия.

Насаденото от медиите и филмовата индустрия схващане, че едва ли не методът се прилага за мъчения и крие сериозни рискове за състоянието на жертвите, методиката се отличава с изключително добра безопасност, като необходимо условие е наличието на високотехнологична апаратура, специализирано лечебно заведение и наличие на адекватни, добре обучени за целта медицински специалисти.

Електроконвулсивната терапия всъщност е един от методите за мозъчна стимулация, като променяйки химическите и биохимическите връзки и отношения в мозъчните структури води до подобрение и стабилизиране на настроението.

Електроконвулсивна терапия се използва обикновено, когато другите методи на лечение (психотерапия и различни антидепресанти) не дават резултат както и в случаите, при които пациентите представляват сериозен риск за самите себе си или околните и е прекалено рисковано да се изчака лекарствата да проявят ефекта си.

Важно е да се отбележи, че с помощта на електроконвулсивна терапия се постигат изключително бързи ефекти по отношение психичното състояние на пациента, докато например за изява на първите резултати от лечението с различни по вид антидепресанти (включително и най-новите препарати) са необходими поне няколко седмици (средно между четири и осем).

При този вид мозъчна стимулация е необходима предварителна подготовка на пациентите:

 • болните преминават обстоен преглед, разпит и изследвания за установяване на общото им здравословно състояние и наличие на евентуални подлежащи увреждания, които могат да се окажат противопоказание за извършване на електроконвулсивната терапия (например тежки сърдечно-съдови нарушения)
 • пациентите се поставят под обща (генерализирана) анестезия с помощта на венозни анестетици, като това гарантира, че няма да усетят нищо по време на процедурата
 • болните получават и подходящи мускулни релаксанти за минимизиране на гърчовите прояви и намаляване риска от случайни, непредвидени увреждания
 • в зависимост от здравословното състояние може да се наложи приложение и на други медикаменти
 • върху скалпа на пациента се поставят специални електроди, които могат да бъдат локализирани унилатерално (само от едната страна) или билатерално (от двете страни). Билатералната форма се отличава с по-висока ефективност, но и по-висок риск от странични ефекти, като например загуба на памет
 • с помощта на специална апаратура се подават краткотрайни електрически импулси за предизвикване на стимулация на мозъка и леки гърчови прояви, които се регистрират видимо само като леки потрепвания на крайниците на пациента
 • на специален монитор се следят всички основни жизнени показатели на пациента с цел предприемане на своевременни мерки при наличие на отклонение

Електрическите импулси се изпращат към префронталния кортекс, което е областта от мозъка, свързана с настроението. Ефектът от терапията се дължи на промени в мозъчната химия, включително промени в нивата на редица невротрансмитери като серотонин (известен като хормон на щастието), естествени болкоуспокояващи, наречени ендорфини и катехоламини като адреналин.

Процедурата се прилага обикновено два до три пъти седмично за три до четири седмици, като при отделните пациенти общата продължителност включва 6 до 12 процедури.

За постигане на желания ефект е необходимо завършване на пълния курс, а за поддържане стабилно състоянието на болните и предпазване от рецидив се препоръчват профилактични процедури с много по-малка честота (според преценката на лекаря).

След процедурата много от пациентите се връщат към обичайните се ежедневни задължения и професия, но при други се препоръчва почивка и покой за поне 24 часа. При някои пациенти, особено занимаващи се с професии, изискващи висока концентрация и внимание, се препоръчва връщане към обичайния работен режим едва след приключване на целия терапевтичен курс.

Съществуват и други методи, използващи електрическите импулси и тяхното фино подаване към пациента, като се прилагат в различни области и за повлияване на различни по вид увреждания.

За повече информация относно другите видове терапии, използващи електрически импулси, може да прочетете в раздел Лечения:

 При кои заболявания се прилага лечение с електроконвулсивна терапия (електрошокова терапия)?

При кои състояния се прилага лечение с електроконвулсивна терапия?

Електроконвулсивната терапия е запазен метод в психиатрията, прилаган при определени групи пациенти. Това е един от най-бързите начини за овладяване симптомите при пациенти със силно изразена депресия, халюцинации и суицидни мисли. Процедурата е много резултатна и при пациенти, страдащи от мании или други психически заболявания.

Предпочитан метод на лечение е обикновено при пациенти с рефрактерна депресия и липса на отговор към стандартно прилаганите антидепресанти, при депресия със суицидни мисли и поведение, при необходимост от постигане на бързи резултати или невъзможност и противопоказания за приложение на антидепресанти и други лекарства (например при бременност, разбира се под стриктен медицински контрол), при тежко биполярно разстройство, независимо дали във фаза на депресия или фаза на мания.

Предпочитан метод е при възрастни лица, при които е налице лекарствена резистентност и липса на ефект от прилаганите медикаменти, както и при наличие на благоприятно повлияване при прилагана електроконвулсивна терапия в миналото.

Рядко този тип лечение е първи избор на лекуващия лекар, тъй като леките форми на психичните и личностни разстройства се повлияват добре от приложението на подходяща лекарствена терапия, психотерапия и различни алтернативни подходи на лечение.

Най-общо електроконвулсивна терапия или електрошокова терапия се прилага при тежките и рефрактерни на другите методи на лечение форми на следните заболявания:

След прилагането на електроконвулсивна терапия е необходимо поддържащо лечение за намаляване на риска от рецидив на болестта.

Обикновено в ролята на поддържаща терапия се предпочитат подходящи лекарствени средства, психотерапия или електроконвулсивна терапия с ниска честота (един или няколко пъти месечно в зависимост от състоянието на пациента).

 Какви рискове крие лечението с електроконвулсивна терапия (ЕКТ)?

Какви рискове крие лечението с електроконвулсивна терапия?

Като всеки терапевтичен метод и електроконвулсивната терапия крие своите рискове. Важно е да се спомене, че рисковете от нелекуваната тежка депресия са значително повече и по-тежки от рисковете от провеждането на електроконвулсивна терапия.

В някои случаи медикаментозната терапия може да доведе до идентични или дори по-тежки странични ефекти.

Въпреки че електроконвулсивна терапия се провежда още от 30-те години на миналия век, методът остава неразбран от широката общественост. Голям принос за това имат медиите, които осъждат използването на метода и го наричат "варварски", въпреки че пациентът не изпитва никаква болка по време на процедурата.

Много от рисковете и страничните ефекти всъщност са свързани с неправилна употреба на апаратурата или неправилно обучен персонал, неправилно поставяне на електродите, неподходяща честота на електрическите импулси и други.

При прецизно изпълнение рисковете от тежки странични ефекти са минимални. Обикновено са налице някои от следните странични ефекти, някои от които са бързопреходни и отшумяват в рамките на часове до минути, но други имат по-трайни следи:

 • обърканост: поради използването на обща анестезия след събуждане много голям процент от пациентите са объркани за време и място, нямат спомен как са попаднали в лечебното заведение, като обикновено в рамките на няколко минути до няколко часа състоянието им се нормализира
 • нарушения в паметта: отново във връзка с анестезията, но и с естеството на самата манипулация (особено при билатерална електроконвулсивна терапия) се наблюдава загуба на памет относно събития, случили се известен период преди процедурата (дни, седмици, месеци) или наричана още ретроградна амнезия
 • физически нежелани ефекти: при някои пациенти се описват болки в челюстите, главоболие, гадене, миалгия (мускулни болки), като при продължаващ болков синдром могат да се приложат подходящи обезболяващи средства за подобряване комфорта на пациентите
 • тежки усложнения: макар и рядко е възможна промяна в сърдечния пулс и кръвно налягане (обикновено е налице повишение), а в редки случаи се описват и тежки сърдечни увреждания (особено при по-възрастни пациенти с подлежащи увреждания на сърдечно-съдовата система)

Ефективността на терапията зависи от състоянието и индивидуалните особености на всеки конкретен пациент. Някои остават изключително доволни след курса, докато други виждат повече негативи отколкото позитиви в терапията.

Решението за провеждане на електроконвулсивна терапия се взима от екип от специалисти и след съгласието на пациента.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

3.7, 13 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Електроконвулсивна терапия

ВСИЧКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/electroconvulsive-therapy/about/pac-20393894
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroconvulsive_therapy
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/electroconvulsive-therapy-ect/#.XJH-CPkzY_4
https://www.webmd.com/depression/guide/electroconvulsive-therapy#1
https://www.psychiatry.org/patients-families/ect
https://www.yourhealthinmind.org/treatments-medication/ect
http://www.mentalhealthamerica.net/ect

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛюбопитноСнимкиИсторияПсихологияЛеченияХранене при...Алт. медицинаЛайфстайлНовиниСоциални грижиЗдравни съветиАнкетиСпортВидеоТестовеЗдравни проблемиБотаникаИзследванияСпециалистиОрганизацииИнтервютаКлинични пътекиНормативни актове