Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Хроничен хепатит, некласифициран другаде

Хроничен хепатит, некласифициран другаде МКБ K73

Хроничен хепатит, некласифициран  другаде МКБ K73 - изображение

Хроничен хепатит - съчетава изразени в различна степен некроза на хепатоцитите (чернодробните клетки) и възпалителна реакция, които продължават повече от шест месеца.

Хроничен хепатит, некласифициран другаде показва постоянно, а често и прогресивен възпалителен процес на черния дроб, което се характеризира хистологично с лимфоцитна инфилтрация на порталните пътища заедно с различни степени на паренхимно възпаление, хепатоцелуларно увреждане и фиброза, прогресираща до цироза.

Въпреки, че това определение е ясно изразено, съществуват определени трудности при практическото му прилагане. Трудността на проблема е в установяването, че процесът е наистина хронична и по този начин потенциално прогресивен. Хроничност може да се съди по няколко начина - клинична находка, отклонения в лабораторните показатели или оценка на морфологичните промени. Но, за съжаление, никой от тях не е абсолютно надежден критерий за отдифиренциране от остър хепатит, което обикновено е самоограничаващо се, от хроничен хепатит. Понякога критериите за хроничност са противоречиви и двусмислени, в тези случаи продължителността на болестта става важен фактор при определяне на хроничност.

Хроничен хепатит, некласифициран другаде обикновено се разделя на две основни групи, нозологични единици хроничен персистиращ хепатит и хроничен активен хепатит. Допълнителна група хроничен лобуларен хепатит е въведена по-късно. Тези три групи се разграничават основно върху морфологични основания и прогнозата.
Хроничен персистиращ и хроничен лобуларен хепатит се характеризират с неусложнено портално възпаление (при персистиращия) и изразено лобуларно възпаление (при лобуларния) и се считат за доброкачествени, непрогресиращи лезии. Хроничният активен хепатит се характеризира с агресивна хепатоцелуларна некроза и фиброза и се разглежда като сериозен прогресивен процес, водещ до цироза.

Повече за различните видове хепатити можете да прочетете при:

Клинична картина на хроничен хепатит, некласифициран другаде
Тъй като хроничните хепатити са една голяма хетерогена група от нарушения, те обхващат и широк спектър от клинични прояви.
Голяма част от болните са безсимптомни. Най-честите симптоми включват умора или неразположение, с лек дискомфорт в коремната област, гадене, повишена температура. При други има разгъната клинична картина заболяването протича както при чернодробна цироза с жълтеница, анорексия, загуба на тегло, тежест в дясно подребрие, хепатомегалия (увеличен черен дроб). В напреднали стадии на заболяването може да настъпи чернодробна декомпенсация с изявен асцит, варици и енцефалопатия.

Диагноза на хроничен хепатит, некласифициран другаде
Диагнозата се поставя от клиничната картина и лабораторните изследвания. Видът на хроничния хепатит се определя само чрез хистологично изследване.
Лабораторни изследвания показват следните особености:

  • Аминотрансферази - повишени 4-5 пъти.
  • Общ белтък - увеличен.
  • Серумен албумин - намален.
  • СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) - увеличено.
  • В част от случаите - се повишава умерено конюгираният и неконюгираният билирубин.
  • В лека степен са повишени ГГТ и АФ.
  • При по-тежки случаи намаляват факторите на кръвосъсирване - предимно протромбиновия комплекс.

От патоморфологичното изследване характерна черта на повечето случаи на хроничен хепатит, некласифициран другаде е възпалителна инфилтрация на порталните трактове. Инфилтратът се състои предимно от лимфоцити с променливи плазмени клетки и макрофаги и от време на време с няколко неутрофили или еозинофили.
- Хроничен персистиращ хепатит е основен модел на неусложнено портално възпаление. Възпалителният инфилтрат се ограничава само до порталния тракт с малко разширение в лобулите. Случайни лимфоцити могат да се прехвърлят и в съседния паренхим, но перипорталните хепатоцитите не са засегнати и няма делчеста некроза.
- При хроничния лобуларен хепатит преобладава лобуларно възпаление.
- Отличителен белег на хроничен активен хепатит е делчестата некроза с прогресивно разрушаване на перипорталния паренхим. Хистологичната характеристика включва широка морфологична изява от малки лезии до тежки фибротични промени и цироза. Лобуларното възпаление е честа хистологична находка при този вид хроничен хепатит.

Лечение на хроничен хепатит, некласифициран другаде
Лечението зависи от вида на хроничния хепатит. Най-общо лечението може да се сведе до прилагане на глюкозни разтвори, хепатопротективни средства, витамини, подходящ режим на работа и диета в зависимост от тежестта на хепатита.

2.8, 4 гласа

ВИДОВЕ Хроничен хепатит, некласифициран другаде МКБ K73

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Хроничен хепатит, некласифициран другаде МКБ K73

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Хроничен хепатит, некласифициран другаде МКБ K73

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки