Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Хроничен хепатит, некласифициран другаде Хроничен хепатит, неуточнен

Хроничен хепатит, неуточнен МКБ K73.9

Хроничен хепатит, неуточнен МКБ K73.9 - изображение

Хроничен хепатит е възпалително чернодробно заболяване продължаващо над шест месеца с различна етиология. Хроничен хепатит, неуточнен представлява некроза на хепатоцитите (чернодробните клетки) и възпалителна реакция с продължителност повече от 6 месеца. Той може да се класифицира и още като „хроничен идиопатичен хепатит” – с неустановена етиология.

Хистологична класификация на хроничните хепатити:

  • Хроничен персистиращ хепатит – мононуклеарният инфилтрат не преминава граничната ламела;
  • Хроничен лобуларен хепатит – наподобява отзвучаващ остър хепатит, протича като лек, до умерено тежък хепатит и е с добра прогноза;
  • Хроничен активен хепатит – с няколко под стадия.

Днес тази класификация рядко се използва.

Все по-често се използва индекса на хистологична активност за класифициране на хроничен хепатит, неуточнен
Индекс на хистологична активност се определя най-често по Knodell/Ischak )скала от 0 до 18 точки) или METAVIR SCORE (четиристепенна скала – от 0 до 3 точки за активност и пет степени за фиброза от F0 до F4). Отчитат се некро – инфламаторните промени (градиране – grading) и фиброзата (стадиране – staging). Хепатитите според индекса на хистологичната активност се разделят на:
Хепатити с минимални промени – „минимален хепатит”;
Лек хроничен хепатити – съответстващ на старите понятия тежък хроничен персистиращ хепатит, тежък лобуларен хепатит или лек хроничен активен хепатит;
Средно тежък хроничен хепатит – съответстващ на средно тежък хроничен активен хепатит;
Тежък – отговаряш на тежък хроничен активен хепатит с мостови некрози.

Мостовите (порто-централни и порто-портални) и мултилобуларните некрози имат по-лоша прогностична стойност от “piecemeal” некрозите при хроничен активен хепатит. Фиброзата се определя в 5 степени (от 0 до 4-та), като F4 означава цироза, F3 – наличие на септи с промени в архитектониката на делчето (септална фиброза без цироза), F2 – липсват промени в архитектониката, въпреки септите (портална фиброза с няколко септи), F1 – портална фиброза без септи и F0 – липсва фиброза.

Клинична картина на хроничен хепатит, неуточнен
Клиничната картина зависи от причинителя, хистологичния вид на хроничния хепатит, морфологичните и деструктивни промени. С най-лека клинична картина протича хроничния персистиращ хепатит, с подобна лека симптоматика протича и лобуларния хепатит. Хроничният активен хепатит протича с най-тежка клинична картина и може да има усложнения на цирозата. Най-леките клинични изяви на хроничен са обща отпадналост, лесна умора при леки физически усилия, гадене, липса на апетит, отслабване на килограми, тежест и тъпа болка в дясно подребрие, коремен дискомфорт. Оплакванията се усилват при физическо натоварване. Много честа при тези хепатити е и жълтеницата и сърбежа по кожата. Черният дроб може да бъде лекостепенно увеличен.

Диагноза на хроничен хепатит, неуточнен
Диагнозата хроничен хепатит се поставя от клиничните оплаквания и раздвижени трансаминази и билирубин в продължение на шест месеца. Чернодробна биопсия и хистологично изследване потвърждава диагнозата и уточнява формата на хроничен хепатит.

Лечение на хроничен хепатит, неуточнен
Лечението зависи от вида на хепатита и причинителя. Най-общо лечението включва хепатопротективни средства, глюкозни разтвори и витамини.

4.4, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Хроничен хепатит, неуточнен МКБ K73.9

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия