Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Хроничен хепатит, некласифициран другаде Хроничен активен хепатит, некласифициран другаде

Хроничен активен хепатит, некласифициран другаде МКБ K73.2

Хроничен активен хепатит, некласифициран другаде МКБ K73.2 - изображение

Хроничният активен хепатит е заболяване, което протича с по-тежка клинична картина и по-значителни морфологични и функционални промени в черния дроб. Хроничен активен хепатит, некласифициран другаде като клинична форма на хроничните хепатити се наблюдава относително по-рядко. Смята се, че заболяването е по-често при жени, и то във възрастта над 45 години. Най-честата причина за формиране на тази клинична форма на хроничен хепатит е острият вирусен хепатит. По-често заболяването се развива при затегнато протичащите и рецидивиращи форми, оточно - асцитните или преживените фулминантни (свръх остри) хепатити, особено във възрастта след петото десетилетие. Значителна част от активните хронични хепатити остават ненапълно етиологично изяснени. Активните хронични хепатити се развиват и при токсични въздействия от алкохол, медикаменти и разни други отрови от промишлен, битов и селскостопански произход.

Отличителен белег на хроничен активен хепатит е делчестата некроза (piecemeal necrosis) с прогресивно разрушаване на перипорталното пространство. Въпреки това, в зависимост от различни фактори тази форма на хроничен хепатит съдържа широка гама от морфологични изяви, от леки лезии както при персистиращия хепатит до тежки увреждания характеризиращи се с хепатоцелуларни разрушения и цироза.

В патогенетично отношение при хроничен активен хепатит, некласифициран другаде се имат пред вид патогенетичните механизми за възникване на хроничния персистиращ хепатит. Съвременните изследвания показват, че при болните с хроничен активен хепатит по-голямо значение има хроничното персистиране на увреждащия чернодробните клетки фактор. Значително допринася увредената от хронични заболявания или генетично обусловената недостатъчност на имунната реактивност на организма. Откриването при тези болни на специфични към чернодробните клетки или към техните органели антитела, повишение на имунно биологичната реактивност с повишаване серумната концентрация на имуноглобулините, както и едновременно наличие на алергични и други имунни реакции дава сериозни основания хроничният активен хепатит, особено този с висока активност и бърза злокачествена еволюция, да се смята за автоимунно заболяване. За това говори и доброто повлияване на клиничните прояви след лечение с глюкокортикостероидни средства и имуносупресори. Автоимунният хепатит е вид хроничен, активен хепатит. Тъй като в някои случаи се позитивират серумни антинуклеарни антитела и други тестове за системен лупус еритематодес, той се нарича още лупоиден хепатит, въпреки че не съществува директна връзка със ситемния лупус еритематодес.

Клинична картина на хроничен активен хепатит, некласифициран другаде
Клиничната картина е много богата, със субективни оплаквания и обективни изменения в състоянието на болните. Те се оплакват от чувство на лесна умора, непоносимост към храни (особено с по-високо мастно съдържание), имат безсъние и сравнително по-силно изявен неврастенен синдром, диспептични смущения - гадене, повръщане, метеоризъм, тежест в дясното подребрие или умерена постоянна тъпа болка в чернодробната област, сърбеж по кожата, уртикариален обрив по кожата, прояви на хеморагична диатеза (кървене) с епистаксис (кървене от носа), гингиворагия (кървене от гингивите) и петнисти подкожни кръвоизливи. Чести са оплакванията от ставни болки. Увеличаването на черния дроб е много по-честа находка в сравнение с болните с хроничен персистиращ хепатит. Самият черен дроб е по-силно увеличен, с твърдо - еластична консистенция, неравна повърхност, заострен ръб и значителна болезненост. При болните с хроничен активен хепатит по-често и по-силно са променени различните биохимични и имунологични показатели.
Хроничният активен хепатит протича с тласъци на влошаване и спонтанни или лечебно предизвикани клинични ремисии, които имат различна продължителност.

Диагноза на хроничен активен хепатит, некласифициран другаде
Клиничните и лабораторни изяви за хроничните хепатити са еднакви или сходни, с разлика в тежестта на протичането. Лапароскопското изследване открива увеличение на черния дроб и по-рядко на слезката. Самият черен дроб е неравен, с вълнообразна и зърнеста повърхност, заострен ръб и по-твърда консистенция. Целенасочената или сляпа чернодробна биопсия дава възможност за точна диагноза и оценка на стадия и степента на активност на патологичния процес. Най-сигурния диагностичен метод за доказване на хроничен активен хепатит е хистологично изследване.

Лечение на хроничен активен хепатит, некласифициран другаде
Тази форма на хроничен хепатит налага по-активно лечение. Болните трябва по-строго да спазват определен режим на почивка и легло. Диетата трябва да бъде по-строга. Забранява се консумация на консервирана храна, тлъсти меса и животински мазнини, запържени ястия, варива и храни, съдържащи значително количество целулоза. Намалява се солевото съдържание в храната. Медикаментозното лечение включва хепатопротективните неспецифични средства. Добър ефект се постига чрез венозна апликация на 10-20 % разтвор от глюкоза и витамин C. При болните с активен хроничен хепатит се прилагат т.нар. специфична терапия, която включва: лечение с глюкокортикостероиди, имунопотискащи лекарства и лекарства, потискащи калогеносинтезата в черния дроб.

Близката прогноза на заболяването е добра. При голяма част от болните се постига различно дълга клинична ремисия. Далечната прогноза е неблагоприятна. Болните с активен хроничен хепатит в течение на няколко години обикновено формират постнекротична чернодробна цироза. Болните с хроничен активен хепатит трябва много внимателно да провеждат балнеолечебни процедури поради опасност от екзацербация (засилване) на заболяването. Тези болни задължително трябва да бъдат подложени на активно диспансерно наблюдение и изследване.

3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия