Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Менингит, дължащ се на други и неуточнени причини Менингит, предизвикан от други уточнени причинители

Менингит, предизвикан от други уточнени причинители МКБ G03.8

Менингит, предизвикан от други уточнени причинители МКБ G03.8 - изображение

В рубриката менингит, предизвикан от други уточнени причинители е разгледано състоянието лекарствено индуциран менингит - асептично менингеално възпаление, причинено от действието на някои медикаменти.

Лекарственият асептичен менингит е рядка и загадъчна нежелана реакция към някои често използвани лекарства. Това състояние може да имитира признаците и симптомите на истински инфекциозен менингит.

Лекарственият асептичен менингит е рядка, но важна и често предизвикателна диагноза за лекуващия лекар. Той е добре описан в литературата, най-често във връзка с лекарства като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), интравенозни имуноглобулини и антибиотици.

Първият документиран случай на лекарствено индуциран асептичен менингит е докладван през 1963 г. при пациент, който е приемал 2 таблетки сулфаметизол. Появата на ибупрофен през 70-те години значително увеличава честотата на индуцирания от лекарството асептичен менингит, особено при пациенти със системен лупус еритематозус (СЛЕ) или други ревматични автоимунни заболявания. В резултат на това терминът "Motrin менингит" става популярен.

Лекарствен асептичен менингитНСПВС все още причиняват повечето случаи, въпреки че подобни реакции и към други лекарства, които са описани в литературата.
Ко-тримоксазол е антибиотикът, който най-често се свързва с лекарствено индуциран асептичен менингит, но все пак само 27 такива случая са документирани в литературата.

Съществуват два механизма за възникването на лекарствено индуциран асептичен менингит.
Първият механизъм е директно химическо дразнене на лекарствата върху менингите, инжектирани директно в спиналния канал.
Вторият механизъм се отнася за лекарства, които не се инжектират директно в спиналния канал, но той не е толкова добре разбран и развит.

Основава се на предположението, че предизвиканият от лекарството асептичен менингит е остра реакция на свръхчувствителност, засягаща менингите. Тази теория се подкрепя предимно от косвени доказателства, които включват времевата връзка между поглъщането на лекарството и развитието на симптомите, както и бързото отминаване на симптомите след преустановяване на употребата на лекарството.

Заболяванията на съединителната тъкан, по-специално системен лупус, изглеждат рисков фактор за лекарствено индуциран асептичен менингит. Връзката между двете състояния не изглежда случайна, като се има предвид, че много незаболяли от асептичен менингит индивиди са използвали НСПВС. Тази връзка е също така в съответствие с механизъм за свръхчувствителност от тип III по Кумбс и Гел, който специфично включва образуването на антитела комплекси с нарушаващото лекарство, а лупусът е имунно-медиирано заболяване. Необходими са повече изследвания, за да се разбере напълно патогенезата на лекарствено-индуцирания асептичен менингит.

Признаците и симптомите при менингит, предизвикан от други уточнени причинители, обикновено се развиват в рамките на 24 часа от приема на лекарството, въпреки че понякога може да отнеме дни. Пациентът често проявява класическите симптоми на менингит като:

  • главоболие
  • треска
  • скованост на врата
  • промени в психичното състояние
  • неразположение
  • гадене
  • повръщане
  • втрисане
  • болка в ставите и мускулите

Характеристики на реакция на свръхчувствителност също могат да присъстват:

Могат да се видят и класически признаци на менингит при физикално изследване, включително скованост на врата, и симптоми на Керниг и Брудзински. Следователно, диференцирането на това състояние от инфекциозен менингит е от решаващо значение.

Лекарствен асептичен менингитРезултатите от лабораторните изследвания могат да покажат нормален или повишен брой на периферните бели кръвни клетки, така че кръвните изследвания нямат голяма диагностична тежест.
При лумбална пункция обикновено се измерва повишено налягане на гръбначномозъчната течност (ГМТ), както и плеоцитоза.
Полиморфонуклеарните клетки обикновено преобладават, но са документирани няколко случая на лимфоцитен и еозинофилен лекарствено индуциран асептичен менингит.
Нивата на глюкоза в ГМТ обикновено са нормални или намалени, а нивата на протеините обикновено са завишени. Всички микробиологични култури, включително ГМТ култури, трябва да бъдат отрицателни за всяка бактериална, вирусна или гъбична етиология, за да се постави такава диагноза.

Образно-диагностични изследвания обикновено не се налагат. Ядрено-магнитните изследвания на мозъка визуализират леки изменения в бялото мозъчно вещество, които отшумяват след преустановяване на лекарството, предизвикало менингита.

Лекарственият асептичен менингит е диагноза, която се поставя по метода на изключването, което се прави, след като инфекциозните причини са изключени. Времева връзка между употребата на лекарството и последващата поява на менингеалните симптоми, отрицателната гръбначномозъчна култура и намаляването на симптомите след спиране на лекарството позволяват поставянето на предполагаема диагноза.

Важно е да се отбележи, че е нужно време за развитието на симптомите при този вид менингит. Някои пациенти първоначално толерират лекарството без усложнения.
Повтарящите се експозиции на лекарството обаче винаги показват по-бързо начало на симптомите, обикновено в рамките на часове. Така, ако е необходимо, може да се направи окончателна диагноза с повторно въздействие на лекарството в контролирана среда.

Лечението на асептичен менингит, предизвикан от лекарства, се състои в преустановяване на предполагаемите лекарства и назначаването на поддържаща терапия. Повечето менингеални признаци и симптоми отзвучават в рамките на 24 до 48 часа след спиране на лекарството.

Компютърен томографПрогнозата е отлична, обикновено с пълно преустановяване на симптомите и няма доказателства за остатъчни ефекти. До момента няма документирани смъртни случаи.

При диференциалната диагноза на пациента с остри или повтарящи се симптоми и признаци на менингит, особено след инфекциозни причини, трябва винаги да се има предвид индуцираният от лекарството асептичен менингит.Въпреки че синдромът е добре документиран в литературата, точната патогенеза все още не е известна. Лекарственият асептичен менингит може да засегне всяка популация от пациенти, но е по-често при тези със СЛЕ или с други автоимунни ревматични заболявания.

Голямо разнообразие от лекарства може да бъде отговорно за менингит, предизвикан от други уточнени причинители, така че трябва да се получи внимателна анамнеза за лечението, включително времевата връзка между употребата на наркотици и появата на симптомите. Успешното оттегляне на нарушителя помага за поддържането на тази често трудна диагноза за изключване. Синдромът обикновено преминава бързо след отстраняването на причинителя.

3.4, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Менингит, предизвикан от други уточнени причинители МКБ G03.8

ВСИЧКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

http://www.medlink.com/article/drug-induced_aseptic_meningitis
https://www.mdmag.com/journals/resident-and-staff/2005/2005-12/2005-12_02
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/485056
https://emedicine.medscape.com/article/1169489-overview
https://en.wikipedia.org/wiki/Drug-induced_aseptic_meningitis

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО