Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани Болест на Хочкин

Болест на Хочкин МКБ C81

Болест на Хочкин МКБ C81 - изображение

Злокачествените новообразувания на лимфната система се наричат лимфоми. Хочкиновият лимфом или наричан още болест на Хочкин е сред най-често срещаните неоплазми, ангажиращи имунната система.

Съставлява почти половината от лимфомите в детска възраст, докато при възрастни честотата му е по-ниска. Проявява се в ранна детска възраст или след 30 години, като доминира мъжкия пол.

Етиологичните причини са все още неуточнени, но съществуват редица теории за влиянието на:

 • вирусни инфекции, особено Epstein-Barr инфекция
 • имунодефицитни заболявания, като СПИН, синдром на Wiskott-Aldrich
 • генетична предразположеност

Съществуват няколко морфологични варианта на болестта на Хочкин:

Болест на Хочкин - лимфоцитно преобладаванелимфоцитно преобладаване: рядко срещана форма, за която е характерна масивна инфилтрация на лимфните възли от зрели лимфоцити и типичните за хочкиновия лимфом клетки на Рийд-Щернберг. Клетките имат ядра с множество нуклеоли и специфична форма, наподобяваща на пуканка

 

 • Болест на Хочкин - нодуларна склерозанодуларна склероза: най-често срещаният хистологичен вариант, особено в детска възраст. Характерни са колагеновите ленти, които обвиват поне един лимфен възел и клетките на Рийд-Щернберг, които са с лакунарен тип морфология, ясно изразена клетъчна мембрана и малки нуклеоли

 

 • Болест на Хочкин - смесен целуларитетсмесен целуларитет: вторият по честота морфологичен тип. Характерни хистологични белези са заличена структура на лимфните възли, интерстициална фиброза, строма, съдържаща типичните клетки на Рийд-Щернеберг и клетки на възпалението

 

Клиничната картина при различните форми се характеризира с различна бързина на изява на симптоматиката във времето и може да включва някои от следните прояви:

 • Болест на Хочкин - увеличени лимфни възлиувеличени лимфни възли, най-често на шията и подмишницата, но е възможно ангажиране и на медиастинални, абдоминални, тазови и други
 • липса на болезненост
 • нощно изпотяване
 • втрисане
 • повишена уморяемост
 • загуба на апетит
 • бърза редукция на телесната маса
 • сърбеж по кожата

При голяма част от пациентите е засегната шийната група лимфни възли. При нарастването им е възможно притискане на съседни структури и проява на задух, кашлица, трудности при преглъщане, тежест.

В зависимост от броя и локализацията на засегнатите групи лимфни възли, заболяването се подразделя на четири стадия:

 • засягане само на една група лимфни възли е характерно за първи стадий
 • ангажиране на повече от една група лимфни възли, но от една и съща страна на диафрагмата се означава като втори стадий
 • обхващането на групи лимфни възли и от двете страни на диафрагмата отличава трети стадий
 • за четвърти стадий е характерна екстранодална локализация и засягане на други органи

Първи и втори стадий се наричат още начални и за тях е характерно по-леко протичане и благоприятна прогноза. Трети и четвърти стадий се означават като напреднали и се асоциират с агресивен ход на заболяването и ограничени терапевтични възможности.

За поставяне на диагнозата е необходимо провеждането на клинико-лабораторни и инструментални изследвания.

Палпацията на увеличен лимфен възел при физикалния преглед, в съчетание с промените в кръвната картина, насочват към засягане на лимфната система.

Образните изследвания помагат за установяване на локализацията, размерите и броя на засегнатите лимфни възли, както и за далечните метастази.

С най-голяма диагностична и информативна стойност е извършването на пункционна биопсия на засегнат лимфен възел и изследване под микроскоп на получения материал, за изясняване на хистологичните особености.

Болест на Хочкин трябва да се отдиференцира от нехочкиновите лимфоми и другите заболявания на лимфната система, с възпалителен и автоимунен характер.

Лечението на този вид злокачествено новообразувание се определя в зависимост от стадия на болестта. В началните стадии добри резултати се постигат с хирургично отстраняване на засегнатите структури и последваща лъчетерапия.

При напредналите стадии се провежда химиотерапия с утвърдени протоколи и дозов режим.

Необходимо е продължително проследяване на пациентите, за профилактиране на късни рецидиви.

4.2, 25 гласа

ВИДОВЕ Болест на Хочкин МКБ C81

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Болест на Хочкин МКБ C81

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Болест на Хочкин МКБ C81

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Болест на Хочкин МКБ C81

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки