Начало Медицинска енциклопедия Физиология Физиология на нервната система Висши функции на нервната система Асоциативни корови зони

Асоциативни корови зони

Асоциативни корови зони - изображение

Благодарение на асоциативни корови зони се осъществяват висшите (интегративни) функции на нервната система. Тези зони са най-обширни при приматите и човека. Зоните се наричат асоциативни, тъй като получават и обработват сигнали едновременно от множество мозъчни области с различна модалност.

асоциативни корови зониВ мозъчната кора има три асоциативни корови зони:

 • префронтална (разположена е полета от 8 до 11 и от 44 до 47 по Бродман);
 • парието-темпоро-окципитална (разположена в полета 39, 40 и части от 19, 21, 22 и 37);
 • лимбична (в полета 23, 24, 38, 28 и 11).

Префронтална асоциативна корова зона

Префронталната асоциативна зона е разположена пред премоторната зона. Тя получава информация от зони в кората, които изпълняват различни функции като преработване на информацията, регулация на волевите движения, консолидиране на паметта, обработка на информацията за емоционалното състояние и мотивацията. Префронталната асоциативна зона интегрира тази разнообразна информация, в резултат на което участва в различни функции.

Префронталната асоциативна зона има следните функции:

 • отговорна е за оперативната (работната) памет – като оперативна памет се означава способността да се задържа в ума за кратко време нова информация или да се извлече складирана в дълготрайната памет информация, която е необходима за решаването на дадена паметзадача, проблем. В оперативната памет се включва и самият процес на преработка на информацията, която трябва да се извърши за постигане на поставената цел. Установено е, че префронталната асоциативна зона се активира винаги, когато правим съзнателен опит да запомним или да си спомним дадена информация. Благодарение на оперативната памет човек може да говори, да мисли логично, да извършва математически операции и да разрешава сложни проблеми. Счита се, че оперативната памет стои в основата на абстрактното и концептуалното мислене, което в най-голяма степен определя човешкия интелект. Оперативната памет силно се нарушава при увреждане на префронталната кора, в резултат на което страдат всички мисловни процеси.;
 • има значение за вниманието във всичките му аспекти – тук се включват фокусиране на gyrus cinguliвниманието към външни явления и вътрешни мисли и планове, превключване на вниманието, продължително внимание. Отговорна за тази функция е дорзолатералната част на префронталната кора и областта на гирус цингули (gyrus cinguli). При увреждане на префронталната кора, пациентите биват лесно разсейвани от случайни стимули, което им пречи да задържат мислите си в логична последователност и да завършат успешно започнатите действия.;
 • участва в планирането на движенията и извършва когнитивен контрол върху поведението – префронталната кора участва в абстрактното планиране на волевите движения. Благодарение на нея се определя целта на движението и как то да бъде постигнато. Тази функция се движениеосъществява благодарение на получаваната мултимодална сетивна информация и на интензивните си връзки с множество структури на двигателната система. Префронталната кора не само планира волевите движения, но тя осъществява когнитивен контрол върху цялостното поведение на човек. Когнитивният контрол се основава на знания за това кои цели са възможни, какви средства да се използват за постигането им и какви могат да бъдат последствията от тяхното осъществяване. Счита се, че префронталната кора е отговорна за създаване на правилата, които ръководят мислите и действията ни. При увреждане на префронталната кора се наблюдават трудности при планирането и осъществяването на целенасоченото поведение. Липсва стратегия за постигането на крайна цел, което ги прави неспособни да организират живота си.;
 • отговорна е за адаптивността на поведението – префронталната кора е важна за гъвкавото мислене и промяната на поведението, съобразно променените условия. При увреждане в зоната настъпват поведенческа ригидност и персеверация (повтаряне на действия, които не водят до положителен резултат).;
 • определя социалното поведение – тя инхибира неподходящите поведенчески отговори. При увреждане на зоната се наблюдава поведение като на малко дете: индивидите са импулсивни, не могат да изчакват, да задържат гнева и мислите си, правят груби забележки.;
 • участва в емоционалното поведение – префронталната асоциативна зона има значение за емоцииосъзнаването и експресирането на емоциите. Те имат важно значение за всички аспекти на съзнателната дейност – възприятия, памет, вземане на решения, поведение. Има данни, че лявата префронтална кора, заедно със структури на лимбичната система участва в кръг, отговорен за положителните емоции, докато дясната префронтална кора е свързана с отрицателните емоции. При увреждане на лявата префронтална кора се наблюдава раздразнителност, агресивност и избухливост, докато при увреждане на дясната префронтална кора, се наблюдава емоционална притъпеност и апатия.;
 • участва в изразяването (експресията на речта) – в префронталната асоциативна зона на доминантната хемисфера се намира зоната на Брока (Broka), която е важна за изразяването на речта във всичките и форми – чрез говор, писане, жестономично (при глухонемите), дори и говоренето на ум.

Префронталната асоциативна зона е областта на мозъка, която в най-голяма степен определя човешката индивидуалност. Индивидуалността на човек представлява съчетание от емоции, мисли и поведение, което е уникално само за него и което не се променя във времето. Увреждането на префронталната асоциативна корова зона засяга и трите аспекта на човешката индивидуалност, поради което болният изглежда като друг човек.

Парието-темпоро-окципитална асоциативна зона

Парието-темпоро-окципиталната асоциативна зона се състои от няколко функционални зони, които са вместени между вторичните соматосетивни, зрителни и слухови зони, от които получават информация. Благодарение на интегрирането на тази разнородна информация за различни сетивни модалности, парието-темпоро-окципиталната асоциативна зона играе важна роля за възникването на възприятията, речта и вниманието.

Основните функции на париеталната част на парието-темпоро-окципиталната асоциативна зона са:

 • роля за пространственото възприятие, пространственото внимание и пространствено ориентираното поведение – целенасоченото взаимодействие на човек с околната среда изисква добро познаване, както на локализацията на предметите, така и на локализацията на собственото тяло околна средав средата. За извършването на подобен анализ в пространството, човек трябва да изработи свой вътрешен образ на външния свят и да локализира собственото си тяло в него, което всъщност е функция на париеталната асоциативна зона. Затова тя има изключително важно значение за съзнателното възприемане на пространството, за насочване на вниманието към пространствените аспекти на информацията, както и за пренасочване на вниманието от една пространствена локализация в друга. При лезии в дясната париетална кора (в долната част) се развива синдром на едностранно игнориране, при който се пренебрегва и игнорира лявата половина на тялото и околното пространство. Болните не могат да се обличат, събличат, да мият лявата си страна, въпреки че елементарните сетивни и двигателни функции не са нарушени. Ако левите им крайници попаднат в зрителното поле, те отричат, че са техни. Болните често се блъскат в обекти, разположени от лявата им страна, макар че зрението им е запазено. При опит да копират картина или да нарисуват прости обекти по памет, болните пропускат детайлите от лявата страна. Синдромът на едностранното игнориране се развива само при увреждане на дясната париетална кора, поради което се счита, че в нея има цялостно представяне на тялото и пространството.;

синдром на едностранно игнориране

 • има важна роля в зрително-двигателната координация – задната париетална област е важна за зрително насочваните движения като хващане или достигане с ръка до даден предмет. За да се извърши едно подобно движение, трябва да се интегрира информацията за положението на предмета и за положението на ръката спрямо него. Това интегриране се извършва в задната париетална кора, където положението на ръката и предмета се кодират в една и съща писменосткоординатна система. При увреждане на париеталната кора някои пациенти развиват оптична атаксия, която се изразява в затруднения на движенията на ръцете, насочени към достигане и взаимодействие с даден предмет, поради неправилно ориентиране на ръката спрямо предмета.;
 • участва в контрола на сакадичните очни движения;
 • важна е за триизмерното възприемане на света (стереогнозис), за възприемане на ориентация и движение на обекти и за възможността да се възприемат заедно различни обекти от една обща сцена.;
 • има съществена роля за разбиране на писмената реч, тъй като в доминантната хемисфера се намира зона (гирус ангуларис, gyrus angularis), която е важна за разбирането на писмеността.;

Темпоралната част на парието-темпоро-окципиталната асоциативна зона има следните функции:

 • има съществено значение за разбиране на говорната реч – в доминантната хемисфера се намира зоната на Вернике (Wernicke), която е важна за разбиране на говорната реч.;
 • играе важна роля за зрителното разпознаване на обекти, включително и на човешки лица, тъй като в нея завършва вентралният зрителен поток.

Лимбична асоциативна корова зона

лимбична системаЛимбичната асоциативна кора е локализирана по медиалната повърхност на фронталния, париеталния и темпоралния дял. Тя е еволюционно стара кора, разположена като пръстен около горната част на ствола. Основните структури на лимбичната асоциативна кора са gyrus parahippocampalis, gyrus cinguli, gyrus dentatus, subiculum и хипокампа. Основните функции на лимбичната асоциативна кора, подобно на лимбичната система, са свързани с осъществяването на емоциите, мотивациите и паметта.

4.6, 7 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_cortex#Brodmann_areas

http://serendip.brynmawr.edu/bb/kinser/Structure1.html

http://antranik.org/functional-areas-of-the-cerebral-cortex/

Л. Витанова, Р. Гърчев; „Физиология на човека”; издателство АРСО

Arthur C. Guyton, M.D., John E. Hall, Ph.D.; „Text book of Medical Physiology“

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияАнатомияФизиологияЛюбопитноПсихологияЛайфстайлЗдравни съветиНовиниХранене при...СнимкиБотаникаИсторияСоциални грижиСпециалистиКлинични пътекиЛеченияСпортАлт. медицинаАнкетиПатологияОрганизацииИзследвания