Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Тестове за определяне на зрението

Тестове за определяне на зрението

Тестове за определяне на зрението - изображение

С помощта на тестовете за зрение могат да се проверяват различни функции на окото. Тези тестове служат за измерване на способността да виждате детайли на близко и далечно разстояние, за изследване за наличие на празнини или дефекти в зрителното поле и за изследване на способността да различавате различните цветове.

Тестове за зрителна острота са най-често използваните изследвания за оценка на зрението. Тези тестове измерват способността на окото да различава детайли на близко и далечно разстояние. Тези тестове включват четене на текст с различен шрифт или гледане на зрително табло със символи с различна големина. Обикновено всяко око се изследва поотделно, след което двете очи се изследват едновременно с или без коригиращи лещи. Могат да бъдат направени няколко различни видове теста за зрителна острота.

Рефракционен тест се провежда за изследване на необходимостта на окото от коригиращи лещи. Този тест обикновено се провежда след теста за зрителна острота. Рефракционни нарушения, като късогледство или далекогледство, настъпват, когато светлинните лъчи, навлизащи в очите, не могат да се фокусират върху ретината. Това води до замъглено виждане. Този тест се прави като рутинно изследване на хора, които носят очила или контактни лещи, както и в случаите, когато има отклонение от тестовете за зрителна острота.

Тест за оценка на зрителното поле се провежда за изследване на периферното зрение. Пълното зрително поле включва централно и периферно зрително поле.

 

 

 

 

 

Тестове за цветно зрение (виждане) служат за определяне на способността за различаване на различните цветове. Този тест се използва за скрининг за цветна слепота при хора със заболявания на ретината или зрителния нерв, както и при фамилна анамнеза за цветна слепота. Този тест се провежда и при кандидатстване за работа, за която цветната перцепция е много важна – при военнослужещи, електротехници, юристи. С този тест се отчита наличие на проблем с цветното зрение, но за да се прецизира локализацията на проблема, са необходими допълнителни изследвания.

 

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Тестовете за зрителна острота се провеждат в следните случаи:

 • Като част от рутинните изследвания на зрението. Честотата на рутинното изследване на зрението зависи от възрастта.
 • За мониториране на зрителни проблеми при някои заболявания (като диабет).
 • За определяне на необходимостта от очила или контактни лещи за подобряване на зрението.
 • След травма на окото.
 • При получаване или подновяване на лиценз за шофиране или при медицинско свидетелство за някои видове професии.

Рефракционният тест се провежда за определяне на правилното предписание (пресцкипция) на очила или контактни лещи.

Теста за оценка на зрителното поле може да се провежда в някои от следните случаи:

 • За проверка за загуба на зрение в зрителното поле.
 • За скрининг за заболявания на очите (като макуларна дегенерация, глаукома и др.), които могат да доведат до дефекти в зрителното поле.
 • За проверка за увреждане на зрителния нерв след травма на главата или други нарушения, които могат да доведат до намаляване на кръвоснабдяването на мозъка.

Тестовете за цветно виждане могат да се провеждат в някои от следните случаи:

 • Като част от рутинното изследване на зрението.
 • За скрининг за цветна слепота.
 • За издаване на медицинско свидетелство за работа, за която цветното зрение е много важно - при шофьори, електротехници, военнослужещи.

 

Необходима ли е предварителна подготовка?

Преди провеждане на зрителните тестове не е необходимо да правите нищо. Ако носите очила или контактни лещи, ги вземете със себе си в деня на провеждане на теста. Ако имате рецепта, също я носете със себе си.

Много лекарства могат да променят резултата от тестовете за зрение. Ето защо трябва да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате.

Ако имате каквито и да е въпроси за това как да се подготвите за изследването, какви са рисковете или какво означават получените резултати, се обърнете към Вашия лекар.

 

Метод на провеждане на изследването:

Тест за зрителна острота

За оценка на зрението се използват тестовете за зрителна острота. Могат да се използват няколко различни теста.

 • Тест на Snellen. Този тест определя способността да виждате от разстояние. Използва се табло, поставено на стена, върху което има няколко редици от букви, които са най-големи на най-горния ред и най-малки на най-долния ред.
 • Табло за деца и хора, които не могат да четат - E табло. Този тест е подобен на теста на Снелен, но на него на всички редове има само буквата Е, която е обърната в различни посоки. Отново на най-горния ред са най-големите букви, а на най-долния ред са най-малките букви. За този тест могат да бъдат използвани и табла с буквата С или различни картинки.
 • Дъска на Jaeger - тест от близко разстояние. При този тест се използва малка дъска, на която има няколко реда или параграфа с отпечатани текстове с различен шрифт. Този тест се използва за оценка на зрението от близко разстояние и се провежда като рутинен при хора над 40 години, защото с възрастта се понижава зрението (пресбиопия).


Ако не може да прочетете нито една от буквите на описаните по-горе тестове, могат да се използват и други прийоми и техники за определяне на зрителната острота.

Изследването на зрителната острота обикновено отнема около 5-10 минути. Тестовете могат да се изпълняват от медицинската сестра, асистента или лекаря офталмолог.

Рефракционен тест

Рефракционният тест служи за измерване на рефракцията на очите и необходимостта от коригиращи лещи.
При това изследване могат да бъдат използвани специални капки за разширяване на зениците. Времето, което е необходимо за разширяване на зениците, е 15-20 минути.

С помощта на ретиноскоп лекарят може да проблясва със светлина в очите. Могат да бъдат поставени пред очите серия от коригиращи тестови лещи и да бъдат нагласени, докато светлината попадне точно върху ретината. Лекарят продължава с изследването, докато избере най-подходящите лещи за корекция на зрението.

Тест за оценка на зрителното поле

Тестът за оценка на зрителното поле е тест за изследване за наличие на празнини или дефекти в зрителното поле. Този тест може да се използва за диагностициране на заболявания на очите или нервната система, при които може да има нарушение в способността за виждане на предмети в някоя от частите или цялото зрителното поле. Обикновено се провежда някой от следните тестове:

 • Конфронтационен тест. При този тест лекарят е седнал или стои на малко разстояние от Вас. Покривате едното око с ръка, а с другото око фиксирате поглед в носа на лекаря. Той / тя започва бавно да мести пръста или ръката си от периферията към центъра на зрителното поле. По време на това изследване погледът е фиксиран точно в носа на лекаря и се отбелязва момента, в който за първи път виждате движещия се пръст или ръка. Тестът се повтаря и за другото око.
 • Тест на решетката на Amsler. За този тест се използва 10-сантиметрова квадратна решетка с прави линии, които оформят кутийки. В центъра на тази решетка има черна точка. По време на изследването решетката се поставя на разстояние 36 см от лицето. Този тест се използва за изследване за макуларна дегенерация – заболяване, което причинява загуба на зрение в центъра на зрителното поле.

Задължително трябва да съобщите на Вашия лекар, ако не може да видите черната точка, ако виждате празни или тъмни петна (различни от черната точка в центъра), ако линиите на решетката изглеждат криви, вълнообразни или замъглени. При наличие на дефект трябва да посочите мястото му.

 • Периметричен тест. При този тест се използва апарат, който проблясва светлина през точно определено време и на различни места в зрителното поле. По време на изследването ще гледате в апарат, наречен периметър, който е с формата на купа. Докато гледате в центъра на апарата, ще проблясва светлина и всеки път, когато я видите, ще трябва да натискате бутон. С помощта на компютър данните се записват и се локализира мястото на всеки един от проблясъците на светлина, както и натискането на бутона при появата на светлината. В края на теста полученият резултат се принтира и могат да се локализират местата с нарушено зрително поле.
 • При друг тест за оценка на зрителното поле се използва тъмен екран с концентрични кръгове и линии, излизащи от централна точка (като биволско око). По време на изследването едното око е закрито, а другото е фиксирано в центъра. Използват се различни тестови предмети с различен размер. Трябва да отбележете времето, в което виждате за първи път движещия се обект. С това изследване може да се очертае зрителното поле, като се съединят всички точки в местата, на които за първи път се забелязва движещият се предмет. Този тест се прави за двете очи поотделно. Ако носите очила, трябва да останат на Вас по време на изследването.

Тестът за цветно зрение се използва за определяне на способността да различавате различните цветове. Най-често този тест се провежда с използването на различни символи и числа, които са скрити в различен фон от оцветени точки.

Какво ще усещате по време на изследването?

По време на провеждане на тези тестове не се усеща дискомфорт или болка.

При използване на капки за разширение на зениците може да усещате парене в очите, вкус на лекарство в устата и да имате затруднение с фокусирането до 12 часа. Обикновено далечното зрение е по-слабо нарушено от близкото, налице е и повишена чувствителност на очите към светлина. Ако носите слънчеви очила, ще се чувствате по-комфортно. Няколко часа след теста не шофирайте.

 

Има ли рискове от провеждането на изследването?

При някои хора капките, които се използват за разширение на зениците, могат да доведат до алергична реакция.

 

Резултати от проведеното изследване:

С помощта на тестовете за зрение могат да се изследват много различни функции на очите.

Тест за зрителна острота

При този тест се изследва способността за далечно виждане, като се използва зрително табло и се сравнява Вашето зрение с това, което е прието за нормално. Зрението на всяко око се описва с две цифри като например 20/20 (6/6) или 20/100 (6/30). Зрение 20/20 (6/6) се отбелязва като нормално.

 • В случаите, когато втората цифра е по-малка от първата зрението на изследвания е по-добро от приетото за норма. Например човек със зрение 20/10 (6/3) може да вижда от 20 метра разстояние това, което човек с нормално зрение вижда от 10 метра.
 • В случаите, когато втората цифра е по-голяма от първата, зрението на изследвания е по-лошо от приетото за нормално.
 • Човек, който с коригиращи лещи, е със зрение 20/200 (6/60) или по-малко се счита за сляп.

За близко виждане се счита за нормално 14/14 (35/35). Като 35 см се счита за нормална дистанция за четене. Ако втората цифра е по-голяма от 14 (35), като например 14/20 (35/50), това означава, че имате редуцирано зрение на близко разстояние.

Дъската на Jaeger (J) е друг метод за определяне на зрението на близко разстояние. Цифрите след J са свързани с размера на текста. Те се повишават с увеличаване на размера на текста. Колкото по-голяма е цифрата след J, толкова по-лошо е зрението на близко разстояние. Цифрите варират от J1 до J16 - J1 означава, че може да четете текста с най-малък шрифт.

Изследването за зрителна острота отнема около 5 до 10 минути.

Рефракционен тест

Лекар специалист изследва Вашите очи с помощта на различни лещи, докато се получи подходящата корекция на зрението. Резултатите от рефракционния тест определят дали и какви да бъдат предписаните очила или контактни лещи.

Рефракционният тест отнема от 5 до 30 минути (30 минути в случай на разширяване на зениците).

Тест за определяне на зрителното поле

Нормалното зрително поле е под формата на неправилен кръг с нормално сляпо петно. Ако зрението Ви е нормално, трябва да може да виждате ясно обектите в цялото зрително поле освен в областта на сляпото петно. Когато използвате и двете очи, сляпото петно не възпрепятства зрението.

Ако не може да виждате движението на обектите при провеждането на някой от тестовете за определянето на зрителното поле, може да имате нарушение в зрителното поле.

Отклонение в резултатите с теста на решетката на Amsler включват:

 • Невъзможност да се види черната точка в центъра на решетката;
 • Невъзможност да се видят всички от четирите ъгъла на решетката;
 • Ако имате празни или тъмни петна (различни от черната точка в центъра на решетката);
 • Ако линиите на решетката изглеждат криви, вълнообразни или замъглени.

Наличието на празнини в зрителното поле могат да се дължат на много причини – заболявания на очите (глаукома, макулна дегенерация), заболявания на нервната система (след инсулт). При наличие на нарушение в зрителното поле се налага провеждане на допълнителни изследвания за откриване на причината.

Тестът с решетката на Amsler отнема няколко минути. Другите тестове за определяне на зрителното поле могат да отнемат повече от 45 минути за изследване на двете очи.

Тест за цветно зрение

Хората, които имат нормално цветно зрение, могат да различават цветни числа и символи, които са скрити в различен фон от оцветени точки. В случаите на частично или пълно нарушение в цветното зрение има невъзможност за разпознаване на скритите обекти.

Този тест отнема само няколко минути.

Много състояния могат да променят резултатите от тестовете за зрение. При наличие на отклонения от нормалните резултати Вашият лекар ще Ви обясни какво да предприемете по-нататък.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Изследването на зрението може да не се проведе или получените от него резултати да не са полезни в следните случаи:

 • Някои от тестовете не могат да се проведат при бебета, малки деца или хора, които не могат да разбират въпроси и да следват инструкции.
 • Невъзможност за носене на изписаните очила или контактни лещи.
 • Слабо осветление.
4.0, 11 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Тестове за определяне на зрението

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

ИзследванияЗаведенияЗдравни съветиАлт. медицинаЛюбопитноНовиниСпециалистиСпортКлинични пътекиИсторияЛайфстайлФизиологияНормативни актовеХранене при...ЛеченияСнимкиОрганизацииПсихологияХрани и ястияБотаникаРецептиСоциални грижиАптекиПроизводители