Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Глазгоу кома скала

Глазгоу кома скала

Глазгоу кома скала - изображение

Скалата Глазгоу е неврологична скала, чиято цел е да даде надеждна и обективна оценка на степента на съзнание на пациента. Според критериите на скалата, пациента получава оценка от 3 (дълбоко безсъзнание) до 14 (оригинална скала) или 15 (по-често употребяваната модифицирана или ревизирана скала). 

Глазгоу кома скала първоначално е използвана, за да се прецени нивото на съзнание след наранявания на главата, а в момента се използва в спешната и интензивна медицина при пациенти с остри травми и заболявания, както и при хронично болни в терминални състояния.

Скалата е публикувана през 1974 година от двама професори по неврохирургия от Института по неврологични науки към Глазгоуския университет.

 

Елементи на скалата:

  1 2 3 4 5 6
Очи Не отва- ря очи

Отваря очи като отговор на болка

Отваря очи, когато чуе реч

Отваря очи спонтан- но

- -
Верба- лен отго- вор Не издава звуци Издава неразби- раеми звуци Изгова- ря несвър- зани думи Объркан, дезориен- тиран Ориен-тиран, разговаря нормално -
Мото- рен отго- вор Не извърш- ва движе- ния Отго- варя с екстен- зия на болков стимул Аномал- на флексия при болков стимул

Флексия/ отдръпва- не при болков стимул

Предпазна реакция при болков стимул Изпъл- нява команди

 

  • Отговор на очите - 4 класа, подредени от най-тежкия както следва:

1. Очите не се отварят
2. Очите се отварят в отговор на болков дразнител (периферен стимул, като притискане на нокътя е по-ефективен от централен стимул, като стискане на трапециуса)
3. Очите се отварят при реч (не трябва да се бърка със събуждане на спящ човек - такива пациенти получават 4 точки, а не 3)
4. Очите се отварят спонтанно

  • Вербален отговор - 5 класа, подредени от най-тежкия:

1. Няма гласов отговор
2. Неразбираеми звуци (издава звуци, но не и думи)
3. Несвързани думи (случайна или несвързана реч, но без способност за разговор)
4. Объркване (пациентът отговаря на въпроси, но е дезориентиран и объркан)
5. Ориентиран за време, място и собствена личност (отговаря вярно на въпроси, свързани с името и възрастта си, къде се намира, коя година е и др.)

  • Двигателен отговор - 6 класа, които се подреждат от най-тежкия:

1. Няма двигателен отговор
2. Екстензия, в отговор на болка (привеждане на ръката, външна ротация на рамото, супинация на предмишницата, екстензия на китката)
3. Аномална флексия при болкови стимули (отвеждане на ръката, вътрешна ротация на рамото, пронация на предмишницата, флексия на китката)
4. Флексия/отдръпване, като отговор на болка (флексия в лакътя, супинация на предмишницата, флексия на китката при прилагане на супраорбитален натиск, отдръпване на част от тялото при притискане на нокътното ложе)
5. Защитни действия при болка (целеви движения в отговор на болков стимул, например кръстосване на ръцете и предпазване на лицето при прилагане на супраорбитален натиск)
6. Изпълнява команди (пациентът изпълнява прости движения, помолен от екзаминатора)

 

Интерпретация:

Важни са индивидуалните оценки и сумата им. Резултатите се изразяват "GCS 9 = E2 V4 M3 в 07:35", където:
GCS - Общ брой точки по скалата на Глазгоу (в случая 9)
E - Отговор на очите (в случая 2)
V - Вербален отговор (в случая 4)
M - Моторен (двигателен) отговор (в случая 3)
Посочва се и часа на оценката.

Като цяло, мозъчните увреждания според Глазгоу кома скала биват:

  • Тежки, с оценка под 9
  • Средно тежки - оценка от 9 до 12
  • Леки - оценка по-голяма или равна на 13

Глазгоу кома скала има ограничено приложение при деца на възраст под 36 месеца (вербалните възможности дори и при здрави деца не са големи). За оценка на по-малки деца има педиатрична скала.

3.5, 6 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Глазгоу кома скала

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

ИзследванияКлинични пътекиЛайфстайлСпортРецептиНовиниЗаболявания (МКБ)ЛюбопитноЛеченияБотаникаСпециалистиИнтервютаПсихологияЗдравни съветиИсторияАлт. медицинаСнимкиСоциални грижиНормативни актовеЗаведенияОрганизации