Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Вирусен хепатит Други остри вирусни хепатити Остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство

Остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство МКБ B17.0

Остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство МКБ B17.0 - изображение

При остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство се касае за развитие на хепатит D на фона на предшестващ хепатит В, като при тази форма на инфекциозния процес е налице по-тежко протичане, риск от развитие на фулминантна форма на болестта, тежки чернодробни поражения.

Хепатит DВирусен хепатит тип D се предизвиква от хепатитен вирус D (РНК вирус), наречен още делта-антиген, който се развива само в присъствието на HBV инфекция и често води до бързо хронифициране на процеса с развитие на чернодробна цироза.

Нарича се още дефектен вирус или вироид, който за съществуването си се нуждае от външната обвивка на хепатит В вируса (Hbs антигена).

Открит е през 1977 година, като показва структурна аналогичност с причинителите на вирусен хепатит А, вирусен хепатит В и вирусен хепатит С.

Вирусен хепатит D може да се развие само като смесена инфекция при различни варианти на участие на HBV:

 • ко-инфекция: едновременно заразяване с двата вируса
 • супер-инфекция: при заразяване на носител с HBsAg или наслагване на HDV инфекция към хроничен хепатит В вирус

Съвременни изследвания в областта допускат възможност за самостоятелно съществуване на хепатитния D вирус, но са необходими задълбочени проучвания.

Болестта е повсеместно разпространена, като показва по-висока честота в Средиземноморските райони, Северна Африка и други. В еднаква степен се засягат представителите на двата пола, като по-често болестта поразява младата, активна възраст (между 20 и 50 години).

Механизмите на предаване на инфекцията се припокриват с тези при остър хепатит В и включват:

 • полов път: при честа смяна на половите партньори и липса на предпазни средства (презервативи)
 • кръвен (трансмисивен): чрез трансфузия на кръв и/или кръвни продукти, при хирургични, козметични или стоматологични манипулации с контаминирани инструменти, при венозно инжектиране на наркотични средства
 • вертикален: заразяване на новороденото от майката, болна или носителка на вируса
 • пряк контакт: дискутира се възможността от заразяване в семейството при наличие на болен и близък контакт

Рискови контингенти са болните от хепатит В, венозните наркомани, хомосексуални мъже (по-висока възприемчивост на аналната лигавица), болни от хемофилия, болни на хемодиализа и други.

Патогенезата на заболяването не е добре изяснена и проучена, като се допуска, че е подобна на тази при вирусен хепатит тип В. Уврежданията в чернодробните структури са по-тежки и крият по-висок риск от развитие на различни усложнения.

След попадане в организма на болния, вирусът атакува чернодробните клетки (хепатоцити), водейки до различни увреждания.

Заразяването с HDV води до увеличаване на тежестта на клиничното протичане на HBV инфекцията.

Клиничната картина при остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство е идентична на тази при вирусен хепатит тип В. Развива се при хронично инфектирани с хепатит В вируса лица, които допълнително се заразяват с делта-вируса, като основните разлики са в тежестта на проявите.

При суперинфекцията болестта показва склонност към фулминантно протичане с развитие на некроза на черния дроб, хепатална кома, увреждания на централната нервна система.

Характерните клинични признаци включват:

 • общо неразположение, умора, слабост
 • главоболие, повишение на телесната температура
 • диспептични прояви, липса на апетит
 • болка в дясно подребрие
 • увеличение на размерите на черния дроб, по-рядко и на слезката
 • пожълтяване на лигавиците, склерите на очите, кожата
 • изсветляване на фекалните маси, потъмняване на урината
 • промени по кожата: полиморфни обривни единици, сърбеж
 • възможни са болки в ставите, увеличение на лимфните възли
 • повишена раздразнителност, промяна във физиологичните рефлекси
 • при развитие на хепатална кома е налице промяна в психичния статус, сомнолентност, промяна в говора и почерка, наличие на патологични рефлекси

Клинични прояви

Според различните източници наличието на суперинфекция с хепатит D е основната причина за развитие на остра чернодробна некроза и хепатална кома при лицата с хепатит В, докато според други са възможни и леки форми на протичане на суперинфекцията с хронифициране на процеса.

Възможните усложнения в хода на болестта включват развитие на остра чернодробна недостатъчност, увреждане на други органи и системи (развитие на гломерулонефрит, полиартрит, хемопоетични нарушения, менингит и други), циркоза, хепатоцелуларен карцином.

Диагностицирането при остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство включва клинико-лабораторни методи на изследване, образни методики, като потвърждението се осъществява с помощта на вирусологични и серологични изследвания. Целта е да се установи D-антигена, както и да се открият специфичните HDV-антитела.

Анамнезата и физикалните находки насочват към състоянието, лабораторните промени често са неспецифични, налице е уробилиногенурия, чернодробните трансаминази са повишени в различна степен. За установяване тежестта на органните увреждания е необходима образна диагностика (ехография на корем, компютърна томография).

Болните се хоспитализират в съответните инфекциозни отделения, като е необходимо спазването на постелен режим и рестриктивна диета.

Прилагат се различни медикаментозни средства с цел забавяне прогресията на инфекцията, облекчаване на симптомите и възстановяване на функционалната активност на увредените органи.

Под строг медицински контрол се прилагат интерферони, антивирусни лекарства, кортикостероиди при необходимост, вливания с инсулин.

Приложението на витаминни добавки цели ускоряване на възстановителния процес, като се препоръчва прием на витамин С, витамин Е, витамин К, витамини от група В, хепатопротектори и други.

Симптоматичните средства целят облекчаване на диспептичните оплаквания, повишената температура, болковия синдром.

Прогнозата е сериозна във връзка с тежките клинични прояви на инфекцията, като прогностични фактори с голямо значение са наличието на подлежащи заболявания, своевременното диагностициране и лечение, както и индивидуалните особености на пациента.

Профилактичните мерки са насочени към ограничаване разпространението на хепатит В (специфична ваксинопрофилактика), повишаване на здравната култура и информираност на населението.

Полезна информация може да намерите в раздел Здравни проблеми:

3.8, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство МКБ B17.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Остра делта-(супер)инфекция при хепатит В носителство МКБ B17.0

БИБЛИОГРАФИЯ

http://www.healthline.com
https://en.wikipedia.org
http://www.who.int
http://emedicine.medscape.com
https://medlineplus.gov

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия