Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Бруцелоза

Бруцелоза МКБ A23

Бруцелоза МКБ A23 - изображение

Бруцелоза е инфекциозно заболяване, зооантропоноза с полиорганно засягане и склонност към хронифициране.

Бруцелозата може да бъде срещната и под други наименования - малтийска треска, средиземноморска треска и ундулираща треска.

Причинителите са Грам-негативни бактерии от род Brucella.

Човек се заразява главно от домашни животни по алиментарен, аерогенен или контактно-битов път. Най-чести източници на заболяването се явяват овце, кози, крави, коне, кучета чрез контаминиране на мляко, месо, водоемите и пасищата.

Входна врата е кожата, храносмилателната или дихателната система. Бруцелите навлизат в кръвта и селективно увреждат нервната система, опорно-двигателната и сърдечно-съдовата система.

След инкубационен период от 2 до 8 седмици настъпват клиничните изяви на острата форма на болестта. Клиничната картина протича с повишена температура, нощно изпотяване, несвойствена уморяемост, анорексия, загуба на тегло, главоболие, артралгия, хепатоспленомегалия и полиорганна симптоматика, предимно от страна на опорно-двигателния апарат, покочо-половата система и други. Подострата форма продължава 3 до 6 месеца, а след този срок заболяването се смята за хронично.

За хроничната фаза на бруцелозата е характерно засягането на ставите, нервната система, очите, дихателната система, половите органи.

В рубриката бруцелоза са разгледани:

Бруцелоза, предизвикана от Brucella melitensis

Бруцелоза, предизвикана от Brucella abortus

Бруцелоза, предизвикана от Brucella suis

Бруцелоза, предизвикана от Brucella canis

Други форми на бруцелоза

Бруцелоза, неуточнена

  3.6, 9 гласа

  ВИДОВЕ Бруцелоза МКБ A23

  СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Бруцелоза МКБ A23

  ВСИЧКИ

  ЛЕЧЕНИЕ НА Бруцелоза МКБ A23

  ВСИЧКИ

  ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

  КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

  ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

  Клинични пътеки