Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Бруцелоза Други форми на бруцелоза

Други форми на бруцелоза МКБ A23.8

Други форми на бруцелоза МКБ A23.8 - изображение

Бруцелозата е зооантропоноза, която се причинява от бактерии от рода Brucella. Инфекцията протича с продължителна температура, токсикоинфекциозен синдром и с поражение на много органи и системи.

Основен резервоар на заразата са домашните животни - кози, овце, едър рогат добитък, свине, кучета и др.

Механизмът на заразяване може да бъде алиментарен, аерогенен, контактно-битов.

Бруцелозата се смята за професионално заболяване и засяга главно животновъди, ветеринари, работници, обработващи животински продукти и др.

В рубриката други форми на бруцелоза са разгледани кожната бруцелоза и невробруцелозата.

Кожна форма

Понякога при бруцелозата се наблюдава несъответствие между високата температура и общото състояние на болния. В противовес с високата температура, болните са бодри, със запазен апетит.

Измъчва ги, обаче обилното потене, което понякога е толкова силно, че се измокрят завивките и чаршафите. От страна на кожата, вследствие на обилното потене се наблюдава miliaria crystalline. В около 19% от случаите се появява розеолен или уртикариен обрив. Най-често обривът е полиморфен. Характерни са и бързопреходни неспецифични обриви под формата на еритема нодозум, петехии, васкулит, папули и реш. Кожата по дисталните части на крайниците придобива ливиден оттенък. Настъпват трофични изменения по ноктите, а косите започват да падат.

Невробруцелоза

Невробруцелозата е по-скоро усложнение на заболяването. Характеризира се с неврологични явления - енцефалит и менингит.

Бруцелозния менингит се характеризира с продуктивно-деструктивен васкулит и глиални грануломи.

В редки случаи, главно при имунокомпрометирани пациенти причинителите могат да попаднат в общото кръвообращение, в резултат на което възниква бактериемия или бруцелозен сепсис. Състоянието е много тежко и животозастрашаващо.

Диагнозата се поставя на базата ба анамнезата, клиничните признаци, лабораторните данни, микробиологичните и серологични изследвания.

Лечението на други форми на бруцелоза е трудно и продължително. Бруцелите са вътреклетъчни паразити и инфектираните хора и животни дълго остават заразоносители. Използват се антибиотици, които добре проникват в клетките и поддържат стабилни вътреклетъчни концентрации: тетрациклини, амфениколи и др.

Профилактичните мерки за недопускане възникването и разпространението на бруцелозата са насочени към източниците на зараза, пътищата и факторите за предаване на инфекцията. За да се предотврати бруцелозата, трябва да се избягва консумацията на непастьоризирано мляко. Пастири и работници в транжорни трябва да използват предпазно облекло и гумени ръкавици при работа с вътрешностите на животните.

Не съществува ваксина за хората.

2.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО