Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период

Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период МКБ P28

Други респираторни нарушения,  възникващи в перинаталния период МКБ P28 - изображение

Към рубриката други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период, принадлежат състояния, които не са описани в другите раздели от групата мкб Р20-Р29.

Дихателните нарушения могат да се изразяват в промяна в дълбочината, честотата или ритъма на дишане. Важно е да се отбележи, че при новородените се наблюдава т.нар. физиологична тахипнея (учестено дишане).

Патологичните нарушения на дишането могат да бъдят в посока на намаляване на дихателната честота (брадипнея), увеличаване (тахипнея) или спиране (апнея). Диспнеята също е респираторно нарушение, при което е затруднено дишането. Тя може да бъде инспираторна (затруднено вдишване), експираторна (затруднено издишване) и смесена.

Респираторните нарушения могат да бъдат разделени на две групи в зависимост от времето на появата им: през първите 4 часа след раждането и след 4-я час.

При недоносени  деца през първите 4 часа най-чести причини за развитие респираторни нарушения и дихателна недостатъчност са: хиалинно-мембранна болест, вродена пневмония, вродени малформации (диафрагмална херния, синдром на Потър, белодробна хипоплазия).

При доносените деца основни причини за развитие на дихателна недостатъчност през първите 4 часа са: мекониум аспирационен илеус, транзиторна тахипнея, вродени малформации (диафрагмални хернии), пневмоторакс.

След четвъртия от раждането на детето най-чести причини за развитие на дихателна недостатъчност са: пневмонии (бактериални, вирусни), вродени сърдечни малформации, белодробен оток, метаболитни заболявания, вродени малформации на бронхо-пулмоналната система.

Към другите респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период, спадат:

  1. Първична ателектаза на новороденото Р28.0
  2. Друга и неуточнена ателектаза на новороденото Р28.1
  3. Цианотични пристъпи при новороденото Р28.2
  4. Първична неонатална апнея по време на сън Р28.3
  5. Други видове неонатална апнея Р28.4
  6. Дихателна недостатъчност на новороденото Р28.5
  7. Други уточнени респираторни състояния на новороденото Р28.8
  8. Други неуточнени респираторни нарушения на новороденото Р28.9

За установяване на причината за респираторните нарушения са необходими редица изследвания: кръвно-газов анализ, рентгенография на белите дробове (фас и профил), функционални изследвания на дихателната система.

Лечението е етиологично, т.е. лекува се основното заболяване, което е довело до развитие на дихателните нарушения.

Профилактиката се състои в навременно откриване и лечение на заболявания и състояния през перинаталния период, довеждащи до развитие на респираторен дистрес синдром или дихателна недостатъчност.

4.0, 7 гласа

ВИДОВЕ Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период МКБ P28

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период МКБ P28

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период МКБ P28

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия