Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период Цианотични пристъпи при новороденото

Цианотични пристъпи при новороденото МКБ P28.2

Цианотични пристъпи при новороденото МКБ P28.2 - изображение

Цианозата представлява синкаво оцветяване на кожата и видимите лигавици. Тя настъпва, когато количеството на редуцирания хемоглобин в кръвта се увеличи до над 3.1 ммол/л. Това се получава при понижаване на кислородното насищане на артериалната кръв - централна цианоза - или чрез увеличено извличане на кислород от тъканите - периферна цианоза.

Цианотичните пристъпи при новороденото са често срещана клинична находка. Причините могат да бъдат:

 • От страна на дихателната система – вродени аномалии на белия дроб и дихателните пътища, недостатъчно количество сърфактант, аспирация на околоплодни течности, възпалителни белодробни заболявания, деформация на гръдния кош и ребрата, травми и др.
 • От страна на сърдечно-съдовата система - вродени сърдечни пороци, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, възпалителни заболявания на сърцето.
 • Нервномускулни заболявания - мускулна дистрофия, полиомиелит, миастения гравис, тумори, травми и др.
 • Промени в кръвта - намаляване на количеството кръв при остра кръвозагуба, метхемоглобинемия, нарушение в киселинно-алкалното състояние при ендокринни, бъбречни, чернодробни заболявания.
 • От страна на ЦНС – гърчове, възпалителни заболявания на мозъка и мозъчните обвивки, епилептични припадъци и др.
 • От страна на храносмилателната система – вродени аномалии на устната кухина, атрезия на хранопровода, фистула между хранопровода и трахеята.
 • Интоксикации с арсен, фосфор, алкохол, циановодородни съединения, медикаменти (опиати, седативни средства, антидепресанти).

Цианотичните пристъпи при новороденото могат да започнат веднага след раждането без видима причина (сърдечни аномалии) или да се дължат на асфиксия по време на раждането, да се провокират от плач, хранене, гърч и др. При вродените сърдечни малформации с дясно-ляв шънт цианозата е основен симптом. При плач цианозата от дихателен произход намалява, тъй като алвеоларната вентилация се подобрява. Това е най-лесният начин да я различим от цианозата от сърдечен произход, която при плач се засилва.

При аномалии на храносмилателния тракт (атрезия на хранопровода, фистули и др.) цианотичните пристъпи се наблюдават при хранене на детето и са съчетани с кашлица и повръщане. Може да се наблюдава и т.нар. „фалшива” цианоза, поради наличие на по-високи нива метхемоглобин, който нормално е под 1%. Метхемоглобинът е окислена форма на хемоглобина (Hb) и притежава висок афинитет към кислорода. Последствията са намалена способност на червените кръвни клетки да освобождават кислород в тъканите, което води до хипоксия (кислороден глад). Съществуват две форми на метхемоглобинемия - наследствена, дължаща се на ензимни дефекти в еритроцитите, и придобита метхемоглобинемия, причинена от въздействието на токсични агенти или лекарства.

За уточняване причината за цианотичните пристъпи на новороденото се прави:

 • Пълна кръвна картина
 • Газов анализ
 • Рентгенография, ЕКГ и ЕхоКГ
 • Бронхоскопия
 • При необходимост сърдечна катетеризация
3.3, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО