Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Други увреждания на меките тъкани Други увреждания на меките тъкани, некласифицирани другаде Неуточнени невралгия и неврит

Неуточнени невралгия и неврит МКБ M79.2

Неуточнени невралгия и неврит МКБ M79.2 - изображение

Неуточнени невралгия и неврит представляват заболявания, които се характеризират с лезии на периферни нерви, съпроводени с усещане за болка. Заболяването може да засегне индивиди от всички възрасти и мъже и жени сравнително еднакво.

Неуточнени невралгия и неврит могат да бъдат хередитарни и придобити. Придобитите форми могат да се развият при голям брой заболявания и интоксикации. Според клиничния им ход те се разделят на остри, подостри и хронични, а според тяхната симптоматика на сензорни, моторни, автономни или смесени. Хистологично се установяват следните промени:

- сегментна демиелинизация, която се характеризира с огнищни лези на демиелинизация, периваскуларни инфилтрати от лимфоцити, моноцити и макрофаги. При хроничните полиневропатии наред със сегментната демиелинизация се установява и частична ремиелинизация, както и персистираща мононуклеарна инфилтрация.

- аксонална дегенерация - се установява при остри, най-често интоксикационни или възпалителни процеси, както и при някои хронични метаболитни заболявания.

- валерова дегенерация - представлява увреда на аксона и неговата миелинова обвивка.

- невронална дегенерация - първична деструкция на клетъчното тяло на невроните, с дегенерация на техните аксони.

Клиничната картина на неуточнени невралгия и неврит зависи от етиологията на заболяването, от тежестта и разпространението на перифернонервната лезия и продължителността на действие на увреждащия фактор. Заболяването може да започне във всяка възраст. Началото на болестта може да бъде остро, подостро или хронично. С остро начало са острата възпалителна демиелинизираща полиневропатия, порфирията, някои токсични невропатии, дифтерийна невропатия. Повечето полиневропатии са субакутни или хронични, като тези при недоимъчните и обменни заболявания, при васкулити, паранопластичните полиневропатии.

Сетивните симптоми са първите и най-чести симптоми на неуточнени невралгия и неврит. Възбудните сетивни симптоми, като болки, са най-характерни за острите форми на заболяването. Болките са спонтанни с остър, често изгарящ характер и могат да се провокират при натиск или при симптомите на разтягане. Дистални парестезии се установяват в почти всички случаи, особено при субактно и хронично развитие на заболяването. Тези сетивни симтпоми започват първо в долните, а по-късно ангажират и горните крайници, като постепенно асцендират краниално. Едновременно с това се установяват отпадни сетивни симптоми, които дистално се засилват. Налице е симетрична дистална хипестезия за повърхностната сетивност.

Диагнозата неуточнени невралгия и неврит се поставя след снемане на подробна анамнеза, извършване на щателен физикален преглед и осъществяване на някои лабораторни и образни изследвания, като рентген, компютърна томография, магнитен резонанс и други. ЕМГ дава категорични данни за засягането на периферните нерви и разграничава лезиите от аксонакен и демиелинизиращ тип. Лумбален ликвор се изследва задължително за установяване наличието на повишено ниво на протеини (в т.ч. имуноглобулини) и клетки.

Лечението на неуточнени невралгия и неврит е главно консервативно и се осъществява от специалист. Прилагат се противовъзпалителни средства и аналгетици.

3.9, 11 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Неуточнени невралгия и неврит МКБ M79.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Неуточнени невралгия и неврит МКБ M79.2

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Неуточнени невралгия и неврит МКБ M79.2

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО