Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на храносмилателните органи Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде МКБ K91

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде МКБ K91 - изображение

Следоперативните усложнения, могат да варират от малки самоограничаващи се до големи проблеми животозастрашаващи.

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде е група от заболявания и състояния на храносмилателните органи причинени от различни медицински процедури.

Повръщането след медицински процедури е едно от честите усложнения в практиката. Причини за повръщането могат да бъдат анестезия, забавеното изпразване на стомаха, 5HT, който се освобождава при исхемия на червата, постоперативна чревна непроходимост, перитонит и друго. Повръщането е защитна реакция на организма, при която през устата се изхвърля стомашно съдържимо, а понякога и тънкочревно съдържимо. Болните след медицински процедури и операции най-често повръщат стомашен или жлъчен сок.
Повече за следоперативно повръщане можете да прочетете при:

Към групата на увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде се включва и синдрома на оперирания стомах. Синдромът на оперирания стомах или пострезекционни синдроми, представляват различни състояния, които се явяват в резултат на различни оперативни интервенции върху стомаха. Най-честото усложнение е дъмпинг синдромът, който клинично се изявява със следните симптоми: слабост, световъртеж, изпотяване, склонност към колабиране, тахикардия. Симптоми започват още по време на хранене или скоро след нахранване. Пациентите също може да имат и гадене, по-рядко повръщане, чувство на ранно засищане и гадене. Има и пациенти, при които синдромът се изявява по-тежко. При тях подобни симптоми има след всеки прием на храна, и не се владее от вида и количеството на храната. Обикновено симптомите са по-изразени, когато с храната се приемат течности и след прием на въглехидратна храна. Пациентите с тежко изразен синдром отслабват на килограми, тъй като те избягват да се хранят, за да предотвратят изявата на симптомите. Склонни към развитие на дъмпинг синдрома са почти всички пациентите, подложени, на стомашна хирургия, особено онези, при които е създадено ново, стомашно отвърстие между стомаха и тънкото черво. Диария като симптом може да бъде елемент на дъмпинг синдрома или много често се свързва и с ваготомията.
Повече за синдрома на оперирания стомах можете да прочетете при:

Малабсорбцията след хирургична намеса е увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде. То може да се дължи на продължаваща секреция на солна киселина, нарушена резорбция на протеини, бактериален свръхрастеж или синдрома на сляпата бримка, недостатъчно калорийно внасяне или повишена загуба, синдром на застойната бримка и друго. Отслабване на килограми, диария, стеаторея и анемия са основните симптоми на нарушената резорбция.
Повече за малабсорбция след хирургична намеса можете да прочетете при:

Следоперативна чревна непроходимост е друг вид увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде. Това е синдром, който може да се развие в ранния следоперативен период (до три седмици след операцията) или като късно усложнение на оперативна интервенция. Това е едно от най-тежките и трудни за диагностициране и лечение усложнение в ранния следоперативен период. Диагностиката често се забавя поради нетипичното протичане на следоперативния илеус. Оплакванията, които се появяват като коремна болка, балониране на корема, гадене и повръщане много често се преценяват като проявление на следоперативна пареза и са причини за късна диагностика и оперативно лечение. Късният следоперативен илеус е представлява следоперативна адхезивна форма на илеус, който възниква на базата на инфекция като резултат от несвоевременна диагностика и късна оперативна намеса.
Повече за следоперативен илеус можете да прочетете при:

Дисфункция на колостома и ентеростома са друг вид увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде. Колостомия и ентеростомия са хирургични процедури, при които през външен направен отвор (стома), изкуствено създаден върху коремната стена, се изважда здрава част от дебелото или тънкото черво и се зашива на мястото на стомата. Дисфункция или усложнения от колостомия и ентеростомия се срещат рядко. Все пак, както и при всяка друга медицинска процедура върху гастроинтестиналния тракт и тук има някакъв риск от усложнение. Някои условия, които не позволяват стомата да функционира правилно са прибиране или ретракция на стомата, стриктура или стеноза и парастомална херния. Стриктурата на стомата може да доведе до обструктивен колит, илеус или други усложнения. Парастомалната херния е най-честото усложнение на стомат, която се формира по-често при болни със слаба мускулатура, възрастни пациенти, болни със затлъстяване и недохранване и други.
Повече за усложнения на колостомия и ентеростомия можете да прочетете при:

Постхолециститектомичния синдром е друго често срещано усложнение от групата на увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде. Постхолицистичния синдром се дължи на нарушен жлъчен поток към тънкото черво. Жлъчният мехур има резервоарна функция да складира жлъчката, в периодите между храненията и да я освобождава в дуоденума по време на хранене, при попадане на мастни и аминокиселини в дванадесетопръстника. След премахване на жлъчния мехур, жлъчката попада в тънкото черво (дуоденума), непрекъснато на малки порции. От една страна този постоянен поток от жлъчка в горен интестинален тракт предизвиква езофагит и гастрит, а от друга страна този поток не е достатъчен, за да смила мазнините и причинява диария и стеаторея.
Повече за постхолецистектомичен синдром можете да прочетете при:

Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде могат да бъдат местни (локални) на мястото на операцията и общи засягащи други органи и системи. Най-честите причини, които водят до увреждания са технически, диагностични и медицински грешки. Едно от най-честите усложнения след медицински процедури на гастроинтестиналния тракт е кървенето. Най-честите причини за кървене са изпускане на лигатури, травматично нараняване на кръвоносни съдове, недостатъчна хемостаза, нарушено съсирване на кръвта и други. Клинично се изявява с хематемеза, мелена, анемия, спадане на артериалното налягане, учестяване на пулса. Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури са хепаторенален синдром, чернодробна недостатъчност, холецистит, синдром на инсуфициенция на анастомозата и други.
Повече за увреждания след медицински процедури можете да прочетете при

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде, неуточнено, са увреждания, които се диагностицират трудно, при първичен преглед на болен. Те имат нехарактерна клиника и могат да бъдат най-различни. Следоперативните усложнения зависят от различни фактори като технически хирургични грешки, дефект в оперативната техника, състоянието на болния, вирулентността и характера на микрофлората и други. Клиничните симптоми са нехарактерни, болните са с лошо самочувствие, имат нетипична болка, загуба на апетит, отслабват на килограми, имат гадене и повръщане. Тази нехарактерна клиника не помага в диагностицирането на уврежданията. Това са най-трудните за диагностика и лечение усложнения.
Повече за неуточнени увреждания можете да прочетете при:

3.7, 7 гласа

ВИДОВЕ Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде МКБ K91

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки