Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на храносмилателните органи Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде

Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде МКБ K91.2

Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде МКБ K91.2 - изображение

Смилането и резорбцията на храната при болни оперирани по Билрот ІІ, пък и при другите оперативни методи зависят в най-голяма степен от състоянието на еферентната бримка. Постоперативната адаптация на организма поради частично или пълно изключване на стомашното и преди всичко на панкреасното смилане се осъществява за сметка на чревно смилане. Затова въпросът защо и по какъв начин се уврежда еферентната бримка, има едва ли не „решаващо” значение за благоприятния изход от операцията. Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде включва синдром на сляпата бримка след хирургична намеса.

Един от факторите за увреждането на еферентната бримка е продължаващата солно кисела секреция.
Друг важен фактор за малнутрицията у оперираните е нарушена резорбция на протеини. При оперираните може да възникне било в резултат на бактериална свръхпопулация на тънкото черво, било в резултат на нарушено панкреасно и чревно смилане на белтъците. Протиеинната малнутриция довежда не само с понижаване на протеините в организма, но и до понижаване на синтеза на протеините изобщо. Особено чувствителни се оказват органите с усилен синтез на протеини - панкреасът и червата, така че се задвижва механизъм, разстройващ сложни ензимни системи понякога необратимо - например вторична атрофия на панкреаса, вторичен лактазен дефицит с лигавична атрофия и др.
Трети важен фактор за нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде е калоричният глад. Той се дължи на недостатъчен внос на калории или на повишена загуба поради наличната стеаторея.
Синдром на застойната чревна бримка при оперирани (синдром на привеждащата бримка, гастроколични фистули, гастроилеоанастомози) е друга причина за малнутрицията у оперираните на тази сборна група в същност се определя от недостатъчно ясно очертаната роля на бактериалната контаминация на тънкото черво в постоперативната патология.

Клинична картина на нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде
Около половината от оперираните губят част от телесната маса скоро след резекцията и след това не достигат идеалната телесна маса. Отслабването се съчетава със загуба на сили и невъзможност да се изпълнява предишната професия. Отслабването, ако се изключат тежките форми на стеаторея, се дължи в повечето случаи на недостатъчен внос на калории. Болните се засищат лесно поради малкия стомах, боят се от храната, когато страдат от дъмпинг синдром, не понасят мляко и млечни продукти, нямат апетит. След стомашна резекция по Билрот ІІ около 60 % от болните имат различни нарушения в смилането и резорбцията на мазнините. Клинически значима стеаторея имат около 10 % и тежка стеаторея от 1-2 % от болните. Причините за стеатореята са в нарушената физиология на смилането и резорбцията на мазнините. Липсата на стомашен резервоар, бързото преминаване на храната в йеюнума (част от тънкото черво), без да се смеси с панкреасния и жлъчния сок по подходящ начин, изключване на хормоналната регулация, осъществявана от дванадесетопръстника, предизвикват нарушаване в емулгирането и липолизата на мазнините. След ваготомия допълнително се понижават обемът на панкреасната секреция и съдържанието на липаза, трипсин и други ензими. В илеума (част от тънкото черво) на такива болни общото количество на мазнините е значително по-високо, отколкото при неоперирани. Твърде често стеатореята се дължи на синдрома на застойна чревна бримка.
Клинически стеатореята се изявява с диария, отслабване, различни други резорбтивни нарушения (анемия, хипопротромбинемия, хипопротеинемия, хипокалциемия, различни хиповитаминози).

Диагноза и лечение на нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде
Диагнозата се поставя от клиничната картина и анамнестични данни за отслабване на килограми, диария и стеаторея. Преди започване на симптомите, болният е претърпял стомашна операция. Диагнозата се подкрепя от лабораторни изследвания за хранителния статус на болния, ендоскопско изследване или компютърна томография.

Лечението зависи от причината довела до малнутриция. При доказан свръхрастеж на бактерии се започва лечение с антибактериални средства. Обикновено всички пациенте подлежат на оперативно лечение.

3.0, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде МКБ K91.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде МКБ K91.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия