Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на храносмилателните органи Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде МКБ K91.8

Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде МКБ K91.8 - изображение

В следоперативния перио, първите 2-3 дни след операцията болният се чувства изморен, отпаднал, измъчва се от болки в раната, температурата му е леко повишена, пулсът ускорен, езикът му е сух, изпитва жажда, страда от безсъние. Отделянето на урината е намалено. Коремът му е леко балониран (подут) от задръжка на газовете и това затруднява дишането му. Тези изброени признаци затихват до третия следоперативен ден, ако не се появят усложнения.

Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде биват локални, в мястото на операцията, и общи – от страна на другите органи и системи.
Най-чести причини, които водят до възникване на усложнения са диагностични, технически и медицински грешки. Независимо от различните видове операции и манипулации на болните (резекция на стомаха, холецистектомия, апендектомия и др.), възникват еднотипни усложнения синдром на хеморагия, чревна непроходимост, инсуфициенция на анастомозите на стомашно-чревния тракт.

Следоперативна хеморагия е едно от най-тежките други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде, изискващо спешна оперативна намеса с цел предотвъртяване на бързо развиващата се анемия и шок. Вътрешните хеморагии, възникват в първите часове след процедурата. Причините могат да бъдат недостатъчна хемостаза, изпускане на лигатурата, нарушено съсирване на кръвта или нараняване на кръвоносни съдове по време на процедурата. Кръвта може да бъде в коремната кухина или в стомашно-чревния тракт.
Кървенето в гастроинтестиналния тракт се изявява като мелена, хематемеза и анемия. Когато кървенето е в коремната кухина се появява притъпление в долните отдели на корема. Други симптоми са учестяване на пулса, спадане на артериалното налягане, които не са типични и характерни за кървенето.
Поради не характерните и нетипични симптоми диагнозата се затруднява. При поставена диагноза своевременно извършена оперативна интервенция - освобождаване на коремната кухина от кръвта и окончателна хемостаза за живото спасяващи.

Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде е и синдрома на инсуфициенция на анастомозата на стомашно-чревния тракт. Причината за недостатъчност на шевовете са:
- Анемия, нарушен електролитен баланс, хипопротеинемия;
- Технически грешки на хирурга - лоша херметизация на шева;
- Нарушена евакуаторна функция в стомаха и дуоденалния чукан.
Синдромът на инсуфициенция на анастомозата води до перитонит в следоперативния период. Клиничната картина при внезапна инсуфициенция на шева наподобява перфоративния перитонит - внезапна силна болка, неспокойствие, перитонеално дразнене.

Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде е и постоперативен холецистит. Той може да бъде усложнение на всеки вид операция, но най-често след гастроинтестинални процедури. Той се развива след ендоскопска сфинктеректомия при 3 - 5% от пациентите. Фулминантен холецистит с инфаркт на жлъчния мехур може да се развие след емболизация на хепаталната артерия поради злокачествен тумор на черния дроб и артерио - венозна малформация. Холецистит след медицински процедури прогресира светкавично до некроза на жлъчния мехур и не отговаря на консервативно лечение.

Чернодробна недостатъчност и хепаторенален синдрома са резултат от исхемия по време на различни медицински процедури.

4.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия