Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Фиброза и цироза на черния дроб Вторична билиарна цироза

Вторична билиарна цироза МКБ K74.4

Вторична билиарна цироза МКБ K74.4 - изображение

Вторичната билиарна цироза е форма на чернодробна цироза се развива вследствие продължително запушване на чернодробните жлъчни пътища поради жлъчни камъни, стеснение на жлъчни пътища натиск отвън по съседство, тумори и др. Жлъчния застой и повишеното налягане в жлъчните канали, както и прибавената инфекция при вторичната билиарна цироза предизвикват увреждане на чернодробните клетки и активиране на мезенхима за разрастване на съединителна тъкан, което, за разлика от досега описаните чернодробни цирози става бавно.

Причини за вторична билиарна цироза
- Стесняване (стриктури) на жлъчните пътища след оперативно лечение на жлъчния мехур;
- Камъни на жлъчния мехур;
- Хроничен панкреатит;
- Перихолангит;
- Идиопатичен склерозираш холангит;
- Вродена билиарна атрезия;
- Муковисцидоза.
Всички тези условия могат да доведат до вторична билиарна цироза, тъй като те причиняват дългосрочно частично или пълно запушване на общия жлъчен канал или неговите основни клонове.

Клинична картина на вторична билиарна цироза
Дълго време клиничната картина се владее от проявите на постхепатална застойна (механична) жълтеница и проявите на основното заболяване, което я е предизвикало. Черният дроб се увеличава и става постепенно по-твърд и неравен, със заострен ръб. Болните с вторична билиарна цироза се оплакват от редица диспептични явления (гадене, тежест в корема, загуба на апетит) и упорит сърбеж с разчесвания по кожата. В урината, която е тъмнокафява на цвят, се установява значително количество билирубин. При болните, при които е налице пълно запушване на екстрахепаталните жлъчни пътища, изпражненията са ахолични (бяло-жълтеникави, като хума) и в урината не се излъчва уробилиноген. С напредване на заболяването се появява спленомегалия (увеличаване на слезката) и се оформя колатерално кръвообращение, а към края на живота на болните и оточно - асцитен синдром.

Диагноза на вторична билиарна цироза
Диагнозата се поставя въз основа на клиничната картина, анамнезата за придружаващи заболявания, включително камъни на жлъчния мехур, прекарани операции, прием на лекарства, фамилна анамнеза на жлъчни заболявания, алкохол и злоупотреба с наркотици. От физикалното изследване се установяват данни за чернодробна цироза. От лабораторните изследвания има завишени гама глутамин трансфераза (ГГТ) и алкална фосфатаза. От ехографското изследване, компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс се установява запушване на жлъчните пътища.

Лечение на вторична билиарна цироза
Основно изискване на лечението е своевременно премахване на пречката в отичането на жлъчка, с което се дава възможност да се възстановят в значителна степен редица от функциите на органа. Това е възможно ако навреме се извърши оперативно лечение или премахване на обструкцията чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) Консервативното лечение се състои в хепатопротективна терапия. При необходимост трябва да се провежда лечение на инфекцията в жлъчните пътища.

Профилактиката на вторичната билиарна цироза се състои в своевременно лечение на запушванията на екстрахепаталните (извън чернодробните) жлъчни пътища и навременно противобактериално лечение на инфекциите на жлъчните пътища и жлъчния мехур.

3.7, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вторична билиарна цироза МКБ K74.4

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Вторична билиарна цироза МКБ K74.4

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия