Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Алкохолна болест на черния дроб Алкохолна цироза на черния дроб

Алкохолна цироза на черния дроб МКБ K70.3

Алкохолна цироза на черния дроб МКБ K70.3 - изображение

Алкохолна цироза на черния дроб е хронично прогресиращо увреждане на черния дроб причинено от консумация на алкохол. Алкохолната цироза на черния дроб се нарича още портална цироза на черния дроб и се установява в 50 – 70 % от болните.

Патологоанатомично чернодробната цироза се характеризира с наличието на 3 основни процеса: некроза на чернодробните клетки, регенерация на паренхима и дифузна съединителнотъканна реакция. При порталната цироза макроскопски черния дроб е намален, с дребнозърнеста повърхност и кремавожълт цвят. Увреждането на черния дроб е равномерно и еднотипно. Микроскопски се наблюдава класическата картина на цироза с образуване на псевдоделчета, като регенераторните възли са сравнително малки.

Алкохолното увреждане на черния дроб е обект на многостранни проучвания. В 30 – 70 % от болните с цироза се установяват данни за хроничен алкохолизъм. От друга страна, само 8 – 10 % от хроничните алкохолици боледуват от цироза. Независимо от това цирогенната роля на алкохола е спорна. Допуска се, че се намесват и някои генетично детерминирани фактори. Предполага се, че алкохолът има директно токсично действие върху чернодробните клетки, като се увреждат клетъчните мембрани, нарушават се ензимните системи и съответно обмяната на белтъчините, мазнините и въглехидратите в чернодробната клетка. При употреба над 160 г. чист алкохол дневно в продължение на 15 години алкохолна цироза на черния дроб се наблюдава в 75 % от алкохолиците. Алкохолната дехидрогеназа нормално не е в състояние да разгражда повече от 160 г. алкохол за денонощие.

Пусков патогенетични механизъм на алкохолната цироза е апоптозата и некрозата предизвикано по различни механизми. Настъпва колапс на чернодробните лобули, активиране на процесите на възпаление, регенерация и фиброзиране.

Класификация на алкохолна цироза на черния дроб според морфологичната характеристика:

  • Микронодуларна (дребновъзлеста) - дебели правилни септи сред регенериращи възли с еднакви размери до им;
  • Макронодуларна (едровъзлеста) - възли с различна големина, понякога съдържащи големи участъци от интактен или регенерираш паренхим;
  • Смесена - приема се за краен стадий при всяка цироза. Може да се установят и участъци на некроза.

Според клиничното протичане:

  • Компенсирана;
  • Декомпенсирана.

Клинична картина на алкохолна цироза на черния дроб
Клиничната симптоматика настъпва късно в хода на заболяването. Черният дроб притежава голям функционален резерв, който дълго време компенсира структурните промени. Клиничните оплаквания варират в зависимост от стадия на заболяването и активността на процеса.
Постепенно се развива картината на чернодробна недостатъчност. В клиничното развитие на алкохолната цироза на черния дроб обикновено се различават два стадия: стадий на компенсирана цироза, без прояви на портална хипертония и чернодробна недостатъчност и стадий на декомпенсирана цироза, при който са налице клиничните прояви на портална хипертония и чернодробна недостатъчност.

В компенсирания клиничен стадий (първи стадий) на заболяването клиничните оплаквания са дискретни. Преобладават неспецифични диспептични оплаквания от тежест в епигастриума и дясното подребрие, безапетитие, гадене, рядко повръщане, подуване на корема, загуба на тегло и др. В този стадий на заболяването е характерен и астено – адинамичният синдром. Болните се оплакват от слабост, безсилие, лесна уморяемост и безсъние. Намалено е либидото, при жените са налице менструални нарушения, възможен са сърбеж по кожата и болки по кости и стави. При половината от болните с цироза се открива случайно при липса на клинични подозрения.

Във втория стадий (декомпенсиран стадий) на заболяването клинично се разгъва картината на напреднало чернодробно функционално увреждане. Оформят се клиничните изяви на основните чернодробни синдроми – портална хипертония, асцит (течност в коремната кухина), жълтеница, кръвоизлив от варици на хранопровода, чернодробна недостатъчност и хепаторенален синдром.

При прегледа на болен с алкохолна цироза на черния дроб се установяват разнообразни клинични симптоми.
- Съдови звезди се установяват по кожата на горната част на гръдния кош, лицето, врата, по лицето се установяват и телеангиектазии. Броят на съдовите звезди нараства с активиране на заболяването и корелира с тежестта на чернодробната недостатъчност;
- Ноктите на болните са бели или тип часовниково стъкло;
- Еритем по дланите и стъпалата;
- При палпация черния дроб е увеличен (хепатомегалия), с твърда консистенция;
- В напреднали стадии черния дроб е малък, твърд с остър ръб;
- Слезката е уголемена с повишена консистенция;
- Кожата на болните може да бъде субиктерична или иктерична;
- Устните на болните са малинови, ъглите на устата са с рагади, езикът е изгладен и червен;
- По тялото и аксиално има редуцирано окосмяване, при мъжете окосмяването е от женски тип, те са с гинекомастия и атрофия на тестисите, а при жените окосмяването е от мъжки тип по лицето, налице са менструални нарушения;
- Хеморагична диатеза - патехии, екхимози, сугилации;
- По фланговете на корема и торакса има разширени венозни съдове (колатерали), caput medusae се среща рядко, само при 1% от болните;
- Кожата на болните може да бъде груба и неравномерно хиперпигментирана, с или без белези от разчесване, ксантомите и ксантелазмите не са редки белези;
- Асцита е белег на декомпенсирана цироза;
- Други белези на декомпенсирана цироза са отоците по краката и плеврален излив. Може да се развият генерализирани отоци - аназарка;
- В крайните стадии се развива циротичен хабитус - редуцирана подкожна мастна тъкан и мускулатура;
- Fetor hepaticus - дъх на разложен черен дроб;
- Хемодинамични промени, съпътстващи по-често декомпенсирана цироза - в системното или белодробното кръвообращение - болните са тахикардични, с хипотония, систоличен шум, скачаш пулс, цианоза, затруднено дишане;
- Невро-психични промени - в крайните фази на заболяването болните са объркани, раздразнителни, дезориентирани, отпуснати, сънливи, унесени.

Диагноза на алкохолна цироза на черния дроб
Клиничната диагноза на заболяването е лесна при разгъната клинична картина.
За диагнозата на заболяването централно място заема функционалното изследване на черния дроб. Резултатите зависят от степента на морфологичните изменения и по-специално от съотношението между регенераторните процеси, паренхимната некроза и съединителнотъканната реакция. С влошаване на чернодробната функция пада албумина, серумния билирубин се покачва и се удължава протромбиновото време. Промяната на ензимите не е от съществено значение за определяне тежестта на заболяването. От инструменталните методи на изследване с най-голяма диагностична стойност е абдоминалната ехография с доплеровото изследване.

Лечение на алкохолна цироза на черния дроб
Лечението на алкохолната цироза на черния дроб е трудна и отговорна задача. Диетичното хранене е задължителна лечебна мярка. Храната на болните трябва да бъде богата на лесноусвоими въглехидрати, пълноценни белтъци и витамини. В последните години широко приложение намират хепатопротективни средства. Прилагат се и инфузии от 5 или 10 % глюкоза в комбинация с витамини. Задължително е спирането на алкохола.

Общата продължителност на живота при чернодробна цироза е средно 2 до 5 години. Прогнозата зависи от вида и стадия на заболяването. Най-често смърт настъпва вследствие на кръвоизливи от варици на хранопровода, чернодробна кома, инфекции, електролитни нарушения и ракова дегенерация.

3.3, 23 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия