Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Хернии Други абдоминални хернии

Други абдоминални хернии МКБ K45

Други абдоминални хернии МКБ K45 - изображение

Абдоминална херния представлява излизането на цели органи от коремната кухина или на части от тях, покрити с париетален перитонеум, през вродени или придобити цепки на сухожилно-мускулната чат на коремната кухина. Това определение се отнася за външните хернии. Вътрешните хернии са тези, при които част от органите в коремната кухина навлизат в нормално съществуващи или придобити перитонеални рецесуси.

Други абдоминални хернии включва:

  • Абдоминална херния с уточнена локализация, некласифицирана другаде;
  • Лумбална херния;
  • Обтурационна херния;
  • Херния на женските външни полови органи;
  • Ретроперитонеална херния;
  • Седалищна херния.

Причините и предразполагащите фактори за развитие на други абдоминални хернии са разнообразни и различни: фамилна предразположеност, възраст, бременност и раждане, затлъстяване, повдигане на голям товар, както и състояния, които водят до повишаване на налягането в коремната кухина и др.

Хернии на бялата линия /Hernia lineae albae/, съставляват 1 % от всички хернии. Тези хернии биват: епигастрални - разположени над пъпа, параумбиликални - разположени около пъпа, подпъпни - разположени под пъпа. Последните са много редки. Херниите на бялата линия се наблюдават предимно при мъжете и са винаги придобити. Сравнително по-чести са епигастралните хернии. През горната част на бялата линия преминават много съдове през цялата й дебелина. Около тях има повече или по-малко тлъстина, която увлича перитонеума и образува малки епигастрални хернии. Херниалната торбичка е малка, но може да причини сериозни оплаквания. Болката е винаги силна и може да симулира язвена болест. Някои считат, че болките от епигастралната херния могат да станат причина за образуване на язва на стомаха, поради постоянните болкови импулси към кората на главния мозък.

Когато оментумът срасне с херниалния отвор, болката става постоянна, придружена с перитонеално дразнене. През време на хранене, поради теглене на срасналия оментум, болката става по-силна. Често се налага диференциална диагноза с язва на дванадесетопръстника или холецистит. Тези хернии инкарцерират често.

Лумбалните хернии са други абдоминални хернии появяват се в поясната област и излиза през слабите места на поясната област. Тези слаби места на поясната област се наричат поясни триъгълници:
- долен триъгълник, известен като триъгълник на Petit, който се разполага между широкия гръбен мускул, външния кос коремен мускул и гребена на илиачната кост.
- горен триъгълник, известен като триъгълник на Grynfeltt, разполагаш се между квадратния поясен мускул, вътрешния кос коремен мускул и 12 ребро.

Други абдоминални хернии са обтураторните хернии.
Обтураторната херния при образуването си следва обтураторния канал, в отвор между ramus sup.ossis pubis и membrana obturatoria през, който преминават само обтураторният нерв и кръвоносни съдове. С излизането си и увеличаването по размери херниалният сак се спуска
под аддукторните мускули, което го прави недостъпен за палпация. Съдържимо могат да бъдат черва, оментум, аднекси или пикочен мехур. Поради ригидното херниално отвърстие заклещванията са чести.
Това заболяване е типично за възрастни жени, които за кратко време по различни причини отслабват на тегло. За това допринася и женската конфигурация на таза. Голяма част от болните идват при лекаря с оплаквания от остра слабинна болка. Други имат коремни оплаквания за чревна обструкция до умерено изразен дискомфорт. Поради диагностичните затруднения, диагнозата се поставя обикновено при операция по повод чревна непроходимост, тъй като самата херния е недостъпна за палпация. Съвременните образни диагностични средства — херниография (да няма заклещване), ултрасонография и КТ спомагат при насочено мислене за висока честота на точна диагноза.
При болните с признаци на остро коремно заболяване се извършва лапаротомия.
При поставена диагноза предпочитаният достъп за оперативно лечение е преперитоеалният.

Седалищната херния е вид други абдоминални хернии.
Седалищната херния е излизане на тазов перитонеален сак и неговото съдържимо през foramen ischiadicum major или foramen ischiaicum minor. Налице могат да бъдат три вида хернии. Най-често се среща тази, която излиза през foramen suprapirforme, следвана от хернията през foramen infrapiriforme и най-рядка е хернията във foramen ischiaicum.
Симптомите са нетипични и нехарактерни.
Херниалният сак лежи дълбоко в масата на седалищните мускули. Диагнозата е изключително трудна и се поставя или по повод настъпило усложнение на хернията или случайно при друга операция:
При операция с абдоминален достъп при жените, отворът е зад широката маточна връзка, над сакроутеринната връзка. При мъжете ориентир е пространството между ректума и пикочния мехур.

Лечението на всички видове хернии е оперативно и зависи от вида на хернията. Прави се херниопластика.

Повече за неусложнени и усложнени абдоминални хернии можете да прочетете при:

3.7, 9 гласа

ВИДОВЕ Други абдоминални хернии МКБ K45

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други абдоминални хернии МКБ K45

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО