Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Хернии Други абдоминални хернии Друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена

Друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена МКБ K45.8

Друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена МКБ K45.8 - изображение

Абдоминална херния представлява излизане на органи или части от коремни органи, през вроден или придобит отвор на коремната стена.

Причини за друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена са: генетична и фамилна предразположеност, затлъстяване, бременност, раждане, повдигане на голям товар.

Към тази група се включват херниите:

  • Лумбална херния;
  • Обтурационна херния;
  • Ретроперитонеална херния;
  • Седалищна херния;
  • Херния на женските полови органи.

Дефект в целостта на лумбалната мускулатура или апоневрозата могат да се появят във всеки пункт в зоната между XII ребро и илиачния гребен, но двете най-чести локализации са горния и долен триъгълници. Херниалното съдържимо на лумбалните хернии може да бъде: тънко и дебело черво и оментум. Поради широките си размери те рядко се заклещват. Клинично в лумбалната област е налице подутина, която е видима в изправено положение и се скрива в легнало. Веднъж възникнала лумбалната херния е с тенденция за постепенно увеличаване на големината.

Друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена е обтураторната херния. Тази херния при образуването си следва оптураторния канал, в отвора между ramus sup. ossis pubis и membrana obturatoria. През този канал преминават кръвоносни съдове и нерви. Съдържимото може да бъде оментум, черва, пикочен мехур и аднекси. Поради ригидното херниално отвърстие заклещванията са чести. Това заболяване е типично за възрастни жени, които за кратко време при различни причини, отслабване на тегло. За това допринася и женската конфигурация на таза. Болните се оплакват от остра болка в слабинната област.

Друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена е седалищната херния. Hernia glutealis superior et inferior и hernia ischiadica се срещат извънредно рядко. При тях херниалния сак преминава през foramen supra et infrapiriformis isciadicum или foramen isciadicum minor или major. В херниалния сак като съдържимо се намират тънко черво, дебело черво, пикочен мехур или яйчник. Симптомите са нетипични и нехарактерни. Диагнозата е изключително трудна и се поставя или по повод на настъпило усложнение или случайно при друга операция.

Перинеалната херния или херния на женски полови органи е друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена. Поради разположението и в близост до външни гениталии на жената се нарича и лабиална херния. Тя се представя с мека и лесно репонируема подутина. Когато се инкарцерира става болезнена плътна и нерепонираща се.

Ретроперитонеалната е друга уточнена абдоминална херния без непроходимост или гангрена срещаща се изключително рядко. Най-често се появява на естествено съществуващи отвори , както е парадуоденалната херния. Също така ретроперитонеална херния може да се развие и при пациенти с преходни урологични операции.

3.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО