Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите

Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите МКБ K00-K14

Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите МКБ K00-K14 - изображение

Устната кухина е първият отдел на храносмилателната система, чиито основни функции се изразяват в приемане и механично преработване на храната, формиране и транспортиране на хранителната хапка. Тук започва и смилането на въглехидратите по влияние на ензимите в слюнката секретирана от слюнчените жлези. С оглед осъществяването на тези функции в устната кухина са съсредоточени съответно специализирани органи и образувания. Освен храносмилателни функции устната кухина има отношение и към редица важни процеси и функции, като членоразделната реч, дишането и вкусовата рецепция.

В групата на болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите са включени голяма група на възпалителни и невъзпалителни, структурни и функционални, травматични и дегенеративни заболявания на устната кухина, слюнчените жлези, горната и долната челюст, както и на органите и структурите на устната кухина: небце, венци, зъби и език.

Нарушения в никненето и развитието на зъбите са:
- Анодонтия - с двете форми на олигодонтия е липса на повече от 5 постоянни зъби и хиподонтия - липсват по-малко от 5 постоянни зъби).
- Свръхбройнизъби или хипердонтия е вродена аномалия на увеличаване на нормалния брой зъби. Тук се включват четвърти кътник, дистомоларни, парамоларни, мезодиния, допълнителни зъби.
- Аномалии във формата и големината на зъбите са срастване, сливане на зъби, прорастване, евагиниран и ивагиниран зъб, зъбче в зъб, макро и микродиния, перлен емайл, конични зъби, тауродонтия, парамалеоларен туберкул.
- Петнисти зъби с характерни ограничени пигментации, при запазен интактност на зъбите. Петната могат да бъдат бели или тъмни зъбна флуороза, не флуорни петна, петна на емайла.
- Нарушения в образуването на зъбите като част от болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите са хипо и аплазии на цимента, хипоплазия на емайла, регионална одонтодисплазия, пукнатина на емайла, зъби на търнер.
- Некласифицирани другаде, наследствени нарушения на структурата на зъба са недоразвит емайл, дентин, дисплазия на дентина, недоразвит зъб, зъби на черупка.
- Нарушения при никненето на зъбите са ранно или преждевременно никнене на зъби, преждевременно падане на млечни зъби, задържане на млечни зъби, натални и неонатални зъби.
- Синдром на никненето на зъбите включва комплекс от симптоми появяващи се по време на никненето на зъбите: обилно слюноотделяне, плач, болка и чувствителност на венците, бебетата дъвчат твърди предмети, загуба на апетит, раздразнителност и др.
- Други нарушения в развитието на зъбите са изразена оцветеност на зъбите и промяна на цвета на зъбите.
- Неуточнено нарушение в развитието на зъбите са нарушения в броя, големината, формата, структурата, цвета и никненето на зъбите.
Повече за никненето и развитието на зъбите можете да прочетете при:

Към болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите влизат и вложени и импактни зъби. Вложен зъб е зъб поникнал частично или зъб запазен изцяло във венеца. Импактен зъб е зъб неуспял да поникне зъб поради друг зъб или механична бариера.
Повече за импактни и вложени зъби можете да прочетете при:

Зъбен кариес е дистрофично, прогресивно заболяване на твърдите зъбни тъкани и завършва с дефект в зъбната архитектоника. Може да бъде кариес на емайла, дентина, цимента. Зъбен кариес, при който процеса на гниене спира, преустановява са разпада на зъба, инфекция не е налице е преустановен зъбен кариес. Нетипична форма на кариес на зъбите е одонтоклазията. Тя включва меланодонтоклазия и детска меланодентия.
Повече информация за зъбен кариес можете да прочетете при:

Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите включват други болести на твърдите тъкани на зъбите са:
- Повишено изтъркване на зъбите - апроксимално и оклузионно е саморазяждане на ръбовете зъбите като резултат от дъвкането в тази област.
- Абразията на зъбите може да бъде привична, професионална, предизвикана от средства за миене на зъбите, традиционна, ритуална абразия и клиновиден дефект.
- Ерозия на зъбите е патологично състояние, при което има промени в структурата на емайла и морфологични дефекти. Ерозията може да се дължи на диета, медикаменти, професионални вредности, перистиращо повръщане и идиопатична ерозия.
- Процес на нарушена структура на зъбите причинена от травма, хиперплазия или инфекция е патологична резорбция на зъбите. Тук се включват вътрешен гранулом и външна резорбция на зъбите.
- Хиперциментоза на цимента или хиперплазия е неопластично, идиопатично състояние, характеризиращо се с прекомерно натрупване на нормален цимент.
- Анкилоза на зъбите е състояние, при което корена на зъба е фиксиран в костта.
- Отлаганията върху зъбите са зъбен камък (субгингвален и супрагингивале) и натрупвания (бетел, зелени, черни, оранжев, бяла материя и тютюн) и оцветяване на зъбите.
- След поникване на твърдите зъбни тъкани може да настъпи промяна в цвета поради различни причини травма, инфекции, вродени заболявания и фактори на околната среда, гниене на зъбите, флуороза и др.
- Други уточнени болести на твърдите тъкани на зъбите са облъчен емайл и чувствителен дентин.
- Неуточнените болести на твърдите зъбни тъкани може да бъде цимента и дентина.
Повече за други болести на твърдите тъкани можете да прочетете при:

Болести на периапикалните тъкани и пулпата са част от болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите. Тук се включват:
- Пулпит, който е възпалително заболяване на зъбната пулпа. Пулпитът може да бъде класифициран като остър и хроничен пулпит, гноен пулпит, пулпарен полип, абсцес.
- Некрозата на пулпата е краен стадий на регресивен процес причинен от външни или вътрешни фактори.
- Дегенерация на пулпата може да бъде патологична и физиологична и включва: пулпарни камъни и калцификации и дентикли.
- Неправилно образуване на твърдите тъкани в пулпата включва неправилен или вторичен дентин. Най-честата причина са кръвно съдови разстройства.
- Остър апикален перидонтит, който произхожда от пулпата е възпалително заболяване на перидонта. Причинява се от различни промени в пулпата.
- Хроничният апикален перидонтит е недоизлекувана инфекция след остър апикален перидонтит. Може да бъде апикален перидонтит или периапикален или апикален гранулом.
- Периапикален абсцес е формирана кухина, която може ад бъде: зъбен дентален абсцес или дентоалвеоларен абсцес.
- Периапикален абсцес без кухина включва зъбен дентален абсцес, дентоалвеоларен и периапикален абсцес. Патологично не се наблюдава кухина, а дифузно гнойно възпаление.
- Радикуларната киста може да бъде апикална, периапикална и радикулодентарна. Образуването на кистата минава през няколко фази.
- Неуточнени и други болести на пулпата и периапикалните тъкани.
Повече за болести на периапикалните тъкани и пулпата можете да прочетете при:

Гингивит и болести на пародонта са друга група заболявания включени към класификацията болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите.
- Остър гингивит е остър възпалителен процес - катарален, хеморагичен, гноен, улцерозен. Гингивитите се класифицират като индуцирани от зъбна плака и не индуцирани от зъбна плака.
- Хроничен гингивит включва: хроничен десквамативен, хиперпластичен, прост маргинален гингивит.
- Остър перидонтит е остро възпаление на перидонциума може да бъде остър перикоронит, пародонтален и периодонтален абсцес.
- Най-често срещаното заболяване на перидонциума е хроничният перидонтит. Тук се включват прост и комплексен пародонтит, хроничен перикоронит.
- Пародонтозата е идиопатично дегенеративно заболяване на парадонта, което води до разклащане и падане на зъбите.
- Други пародонтални заболявания са остри и хронични форми.
- Неуточнени болести на парадонта са основна, първоначална, ранна, напреднала лезия.
Повече за болести на парадонта и гингивит можете да прочетете при:

Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите - други изменения на венците и беззъбата алвеоларна криста
- Отдръпване на венците се нарича още гингивална рецесия и настъпва оголване на зъбния корен. Може ад бъде локално или генерализирано, следоперативно или постинфекциозно.
- Увеличаване на броя на клетките е хипертрофия на венците. Фиброматозата е доброкачествен тумор.
- Травматични нарушения на беззъбата алвеоларна криста и венците, тук може да се включи иритативната хиперплазия на беззъбата алвеоларна криста.
- Уточнени и други нарушения на беззъбата алвеоларна криста и венците включват фиброзен и гигантоклетъчен епулис, атрофичен гребен, пиогенен гранулом и гигантоклетъчен периферен гранулом.
- Неуточнени нарушения на венците и беззъбата алвеоларна криста.
Повече за други изменения на беззъбата алвеоларна криста и венците можете да прочетете при:

Челюстно лицеви аномалии (включително аномалии на захапката) - болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите.
- Големи аномалии в размерите на челюстите са хиперплазия и хипоплазия на долна и горна челюст, макро и микрогнатия на долна и горна челюст.
- Аномалии в съотношението на челюстта и череп са асиметрия на челюстите, прогнатия и ретрогнатия на горна и долна челюст.
- Аномалиите на съотношенията на зъбните дъги е кръстосана предна и задна захапка, дистална и медиална оклузия, отворена предна и задна захапка, свръзахапка, ветрилообразна захапка.
- Аномалии в положението на зъбите - застъпване, диастема, ротация, изместване на един или повече зъби, транспозиция на зъби, импактни и вложени зъби.
- Неуточнена аномалия на захапката може да се получи при редки или повече от нормалните зъби, импактни зъби, недоразвита челюст.
- Функционални челюстнолицеви аномалии се отнася за неправилна захапка, която се дължи на нарушено гълтане, дишане, навици за смучене на езика, пръста и устните и неправилно затваряне на челюстите.
- Нарушенията на темпоромандибуларната става са щракаща челюст, изместена темпоромандибуларна става, синдром или комплекс на Костен и болкова дисфункция.
- Други и неуточнени лицеви аномалии.
Повече за челюстнолицеви аномалии, включително аномалии на захапката можете да прочетете при:

Други нарушения на пародонта и зъбите като част от болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите включват:
- Зъбна ексфолиация, която се дължи на общи причини е фазата на изпадане на млечните зъби и освобождаване място за поникване на постоянни.
- Загуба на зъби, която се дължи на злополука (травма или нараняване), локално заболяване на парадонта (кариес или пародонтоза) или екстракция.
- Атрофия на беззъбата алвеоларна криста включва атрофия на горна и долна челюст, минимална, умерена и тежка атрофия на максила и мандибула.
- Ретенционен или задържан зъбен корен по време на никненето на зъбите може да се причини от наследствени фактори или причини от патологично естество.
- Други уточнени нарушения на пародонта и зъбите са зъбобол, хипертрофия на алвеоларния гребен и неправилен алвеоларен израстък.
- Неуточнени нарушения на пародонта и зъбите включва аномалии на алвеоларния гребен, болести на поддържащите структури на зъбите, травматични лезии на гребена и зъбите.
Повече за други зъбни нарушения и нарушения на парадонта можете да прочетете при:

Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите включват и кисти в устната кухина, некласифицирани другаде.
- Свързани с развитието на зъбите кисти са кисти, които съдържат зъби, рогова, фоликуларна, гингивална, рудиментирана, перидонтална и латерална киста.
- Неодонтогенни кисти в устната кухина са глобуломаксиларна, носнонебна, медианна киста на небцето, на канала на резеца, небна папиларна киста.
- Други челюстни кисти са хеморагична, травматична и аневризмална киста.
- Некласифицирани другаде, уточнени и други кисти в устната кухина са дермоидна, епидермоидна, лимфоепителна киста, перла на Епщайн, насолабиална и насоалвеоларна киста.
- Неуточнена киста на устната кухина (дентална и екстрадентална кисти).
Повече за некласифицирани другаде кисти на устната кухина можете да прочетете при:

Към групата болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите са и други болести на челюстите.
- Нарушения в развитието на челюстта са торус на небцето и мандибуларен торус, киста на Стафне, скрита костна киста.
- Централен гигантоклетъчен гранулом може да бъде агресивен и неагресивен.
- Възпалителни заболявания на челюстта са неонатален остеомиелит, остеит, остеорадионекроза, периостит и секвестри на челюстта.
- Алвеолит на челюстта може да бъде суха алвеола и алвеоларен остеит - възпаление на алвеоларния израстък.
- Други болести на челюстите, уточнени са екзостоза, херубизъм, едностранна хиперплазия и хипоплазия на кондила на мандибулата, фиброзна дисплазия.
- Неуточнена болест на челюстта.
Повече за други заболявания на челюстите можете да прочетете при:

Болести на слюнчените жлези са част от групата болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите.
- Атрофия на слюнчените жлези е загуба на ацинарни клетки на паротидна, сублингвална, субмандибуларна, субмаксиларна или малките слюнчените жлези.
- Хипертрофия на слюнчените жлези е увеличаване на размерите на паротидна, субмандибуларна, сублингвална и малките слюнчени жлези.
- Сиалоаденит е възпалително заболяване на слюнчените жлези причинено от най-различни етиологични причинители.
- Абсцес на слюнчените жлези е инфекциозен процес причинен от бактериален или вирусен агент.
- Фистулата на слюнчена жлеза е патологично създаден канал между някоя от слюнчените жлези и анатомична кухина или друг орган.
- Сиалолитиазата е образуване на камъни (конкременти) в слюнчените жлези или каналите.
- Мукоцеле на слюнчените жлези е вид киста дължаща се на запушване на каналите.
- Нарушения на секрецията на слюнката са ксеростомия, хиперсаливация - птиализъм и хипосаливация и хипоптиализъм.
- Други болести на слюнчените жлези са болест на Микулич, сиалектазия, стеноза и стриктура на слюнчен канал, доброкачествено лимфоепително увреждане.
- Неуточнени заболявания на слюнчените жлези са възпалителни, неопластични, дистрофични и други лезии на жлезите.
Повече за болести на слюнчените жлези можете да прочетете при:

Стоматити и сродни увреждания са други болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите. Тука се включват:
- Рецидивиращи афти в устната кухина - голям и малък афтозен стоматит, рецидивираща афтозна язва и некротичен периаденит, херпетиформен стоматит, афти на Беднар.
- Други форми на стоматит - улцерозен стоматит, от зъбна протеза, везикуларен стоматит.
- Субмандибуларен абсцес е ограничена патологично формирана кухина в субмандибуларното пространство, Флегмона на пода на устната кухина е дифузна инфекция на съединителната тъкан.
Повече за стоматит и сродни увреждания можете да прочетете при:

Други болести на устната лигавица и устните се класифицират в групата болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите. Това са голяма група заболявания, която включва:
- Болести на устните - гландуларен, ангуларен, ексфолиативен хейлит, рагада, хеилодиния и хеилоза.
- Прехапване на устна и буза, което води до ексфолиативен хейлит.
- Левкоплакия и други изменения на езика и устния епител включва небце на пушач, левкоедем, левкокератоза, еритроплакия. Това е най-честото нарушение в кератинизацията на лигавицата.
- Космата левкоплакия е доброкачествена лезия - белезникави промени по лигавицата поради епителна хиперплазия.
- Гранулом и грануломо подобни лезии на устната лигавица включва еозинофилен гранулом, пиогенен гранулом и верукозен ксантом.
- Устната субмукозна фиброза е заболяване, при което има смутена регулация на глюкозаминогликаните и настъпва разрастване на съединителна тъкан по-различни патогенетични механизми.
- Причинена от дразнене хиперплазия на устната лигавица е локализирано и контролирано разрастване на нормални клетки.
- Огнищната муциноза на устната кухина е мекотъканна лезия, която се причислява към неуточнени и други лезии на устната кухина.
Повече за други болести на устната лигавица и устните можете да прочетете при:

Последната група болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите са болести на езика. Болестите на езика могат да бъдат възпалителни, дегенеративни и други видове лезии.
- Глосит е възпалително заболяване на езика, повърхността му е зачервена и гладка, има загуба на папили.
- Географски език включва ексфолиативен глосит и мигрираш доброкачествен глосит. За негова поява от значение са няколко фактори: психогенни, инфекциозни, генетични и неврохормонални.
- Срединен ромбоиден глосит е друг вид възпалително заболяване, локализирано в средната част на езика. Среща се по-често при хора, които носа протези, пушачи и др.
- Хипертрофия на папилите на езика е наличие на папили с увеличени размери и гъсто разположени, с тъмен цвят. Тук се включват обложен език, черен космат език, хипертрофия на папиле фолиате и Lingua villosa nigra.
- Атрофия на папилите е намаляване на размерите на папилите, при което езика изтънява и се изглажда.
- Нагънат език е рядко срещано състояние в развитието на езика, доброкачествена лезия, която се характеризира с дълбоки жлебове. Тук се включват набразден, фисуриран и сбръчкан език.
- Глосодиния е болево усещане по езика, без да има обективна причина за това. Глосодинията включва глосалгия и глососпироза.
- Други болести на езика включват назъбване на езика, атрофия, хипертрофия или уголемяване на езика.
- Неуточнени болести на езика е диагноза, която се поставя при клинични данни за увреждане на езика до уточняване на заболяването.
Повече за болести на езика можете да прочетете при:

3.5, 6 гласа

ВИДОВЕ Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите МКБ K00-K14

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите МКБ K00-K14

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия