Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде Треска от одраскване от котка

Треска от одраскване от котка МКБ A28.1

Треска от одраскване от котка МКБ A28.1 - изображение

Треска от ухапване от котка (Fellinosis, cat - scratch disease) е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от Bartonella henselae или Bartonella quintana, вътреклетъчни, Грам-отрицателни бактерии. Заболяването се среща най-често при деца, около 2 седмици след ухапване или одраскване от котка.

Фелинозата е разпространена навсякъде по света, но се среща по-често в топли и влажни климатични райони.

Резервоар на инфекцията са домашните котки. Инфекцията при котките е безсимптомна. При тях причинителят предизвиква постоянна или циклична високостепенна бактериемия без клинични прояви. Наблюдава се и хронична персистираща бактериемия. Бактериите се предават между котките с бълхите. Предполага се, че инфекцията се предава посредством замърсените с фекалии на бълхи нокти на котката.

При човека мястото на одраскването или ухапването се появява първичен афект. Наблюдава се изразен регионален лимфангит и лимфаденит и леко изразени системни признаци. Домашните котки са резервоар на причинителите.

Инкубационният период е между 1 и 2 седмици след контакт с домашни или улични котки.

При повечето пациенти болестта на котешкото одраскване започва с фебрилитет, общо неразположение, силно дифузно главоболие и анорексия. На мястото на одраскване в 50% до 90% от случаите се открива папула или пустула с диаметър от 0,5 до 1 см, която персистира от 1 до 3 седмици. Основният клиничен белег е регионалната лимфонодулопатия. Тя е налице между 1-а и 7-а седмица от началото на заболяването. Най-често е локализирана в аксиларната, кубиталната, шийната и супраклавикуларната области. По-рядко се уголемяват субмандибуларните и периаурикуларни лимфни възли. Размерите им са от 1 до 5 см. След 2 до 4 месеца уголемените лимфни възли могат да претърпят спонтанно обратно развитие. В около 1/3 от случаите те хиперплазират и супурират или образуват фистули, които се дренират през кожата. В по-малка част от болните може да има леко неразположение, субфебрилитет, главоболие. Без лечение за около 1 месец настъпва оздравяване.

Лабораторно се установява лека преходна левкоцитоза с неутрофилия и еозинофилия.

Диагнозата на треска от одраскване от котка изисква да бъдат изпълнени 3 от следните четири диагностични критерии:

  • анамнеза за контакт с котка с одраскване и първична кожна или очна лезия
  • аспирация на "стерилна" гной от лимфен възел, от който не може да се докаже друг етиологичен причинител
  • положителен кожен тест за болест на котешкото одраскване
  • биопсия от лимфен възел, която показва хистологични промени, съвместими с болест на котешкото одраскване

Когато липсва анамнеза за одраскване от котка и няма клиничен опит, болшинството от "атипичните" форми остават недиагностицирани.

В диференциално диагностичен план е необходимо да се имат предвид редица заболявания, протичащи с едностранен лимфаденит: микобактериози, токсоплазмоза, туларемия, чума, бруцелоза, луес, споротрихоза, хистоплазмоза, инфекциозна мононуклеоза, редица злокачествени заболявания, неврологични синдроми, свързани с HIV инфекция.

В 90% от случаите заболяването преминава спонтанно. При повечето пациенти се прилага симптоматична терапия. Стандартната терапия включва хлорамфеникол перорално в острата фаза на заболяването.

Профилактиката на болестта на котешкото одраскване изисква избягване на контактите с котки, при които могат да възникнат одрасквания, ухапвания. Ролята на бълхите за трансмисията на причинителя не е точно определена, но все пак третирането на бълхите е оправдано, особено ако собствениците са имунокомпрометирани. Директният контакт с фецес и урина на котки не носи риск от заразяване. Внимателната обработка на одрасквания или ухапвания може да бъде полезна профилактична мярка.

3.7, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Треска от одраскване от котка МКБ A28.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Треска от одраскване от котка МКБ A28.1

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Треска от одраскване от котка МКБ A28.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО