Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Треска при ухапване от плъх

Треска при ухапване от плъх МКБ A25

Треска при ухапване от плъх МКБ A25 - изображение

Треска при ухапване от плъх е инфекциозно заболяване, което възниква при ухапване от гризачи и протича с общ интоксикационен синдром и промени на мястото на ухапването.

Причинители на заболяването са Spirillum minor и Streptobacillus moniliformis, които са патогенни за мишки, плъхове, морски свинчета, катерици и др. Откриват се в устатата на гризачите.

Резервоар и източник на заразата са сивият и черен плъх и много по-рядко други гризачи (невестулки, катерички).

Човек се заразява, след ухапване от плъх и по-рядко по алиментарен път при консумация на замърсена с урината от плъховете храна. Болният човек не е заразен.

Възприемчивостта е висока, а контагиозният индекс е нисък.

Входна врата на инфекцията е кожата. На мястото на проникването, причинителят предизвиква първичен афект с огромно некротично възпаление на кожата. Засягат се и регионалните лимфни възли. От кожата, бактерия навлиза в кръвта и предизвиква бактериемия. Основно се засягат белите дробове, бъбреците и черния дроб.

Инкубационният период на треска при ухапване от плъх е средно 14-15 дни. Клиничната картина на заболяването зависи от вида на причинителя.

Прогнозата е сериозна. Леталитетът е доста висок и при нелекувани случаи достига до 30 %.

В рубриката треска при ухапване от плъх са разгледани:

Спирилоза

Стрептобацилоза

Треска при ухапване от плъх, неуточнена

3.5, 8 гласа

ВИДОВЕ Треска при ухапване от плъх МКБ A25

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Треска при ухапване от плъх МКБ A25

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Треска при ухапване от плъх МКБ A25

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки