Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Антракс Стомашно-чревна форма на антракс

Стомашно-чревна форма на антракс МКБ A22.2

Стомашно-чревна форма на антракс МКБ A22.2 - изображение

Антраксът е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от антраксния бацил - Bacillus anthracis. Заболяването е първично разпространено сред домашните и диви тревопасни животни.

Bacillus anthracis е Грам-положителен, спорообразуващ, факултативен анаероб.

Източник и резервоар на инфекцията са болните животни. Те отделят бактерия с изпражненията си. Почвата се контаминира от разкъсани трупове на умрели от антракс животни. Изложени на въздух, вегетативните форми образуват спори, които са много устойчиви във външна среда и могат да се съхраняват с години.

Животните се заразяват като пасат в райони, контаминирани с антраксни спори при определени климатични условия.

Човек се заразява с антракс по контактен, алиментарен, въздушно-прахов и трансмисивен път.

При поглъщане на храна или вода, заразени със спори на B.anthracis, се развива стомашно-чревна форма на антракс. Тази форма се среща много рядко.

Инкубационният период е от 3 до 7 дни.

Съществуват две разновидности на тази клинична форма: чревна и орофарингеална.

Патологичните промени при чревен антракс са локализирани в стената на терминалния илеум и цьокум. По изключение такива могат да се открият в лигавицата на стомаха, дуоденума, проксималният илеум. Началните симптоми са неспецифични - гадене, повръщане, анорексия, фебрилитет. С прогресиране на заболяването се появяват силни коремни болки, хематемеза, кървава диария и масивен асцит. Те имитират остър хирургичен корем. Скоро след това настъпва токсемия и септичен шок.

Прогнозата е сериозна и смъртността достига до 50%.

Орофарингеалната форма е относително рядка. Местните промени са разположени върху лигавицата на устните, езика, тонзилите и задната фаренгеална стена. Рядко първичната локализация може да ангажира едновременно две или повече области в стомашно-чревния тракт и орофаринкса. Промените по устната лигавица с диаметър 2-3 см, са покрити със сивкави псевдомембрани. Околният оток е значителен. Основните субективни оплаквания са гърлобол, дисфагия, фебрилитет и болезнена шийна лимфонодулопатия.

Диагнозата се поставя въз основа на епидемиологични данните, клиничната картина, микробиологични и серологични изследвания.

Лечението на стомашно-чревна форма на антракс се извършва основно с пеницилинови антибиотици (Penicillin G). При по-тежките форми се прилага противоантраксен антибактериален хетероложен серум.

3.5, 2 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Стомашно-чревна форма на антракс МКБ A22.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО