Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Вирусни и други уточнени чревни инфекции Други вирусни ентерити

Други вирусни ентерити МКБ A08.3

Други вирусни ентерити МКБ A08.3 - изображение

В рубриката други вирусни ентерити са разгледани:

  • калицивирусни ентерити
  • астровирусни ентерити

Калицивирусен ентерит

Калицивирусите са малки РНК-вируси с кръгла форма. Носят името си от особената си форма под електронен микроскоп.

Човешките калицивируси често причиняват епидемични и ендемични вирусни гастроентерити с кратка продължителност при здрави индивиди.

Тежък гастроентерит се наблюдава при имунокомпрометирани пациенти и такива, лекувани с имуносупресиращи средства. Състоянието много често се наблюдава след трансплантация на черва. Обикновено се засягат бебета и деца. Наблюдават се болнични епидемии, както и спорадични случаи.

Установява се неспецифично възпаление на чревната лигавица.

Клиничната картина протича тежко с осмотична или секреторна диария, гадене и повръщане, които бързо водят до дехидратация.

Диагнозата на калицивирусния ентерит се поставя чрез установяване на вируса във фекални проби, биопсия, ензимен имуноанализ и полимеразно-верижна реакция.

Астровирусен ентерит

Астровирусният ентерит е вирусно инфекциозно заболяване на тънките черва, причинено от РНК-вирус, което протича със секреторна диария.

Заболяването засяга всички възрасти. Най-застрашени са имунокомпрометираните пациенти и тези, които са на имуносупресивно лечение.

Заразяването възниква при консумация на контаминирана храна и вода. Наблюдават се епидемии в педиатрични отделения.

Клиничната картина протича със самоограничаваща се диария, която продължава средно 12 часа с пълно възстановяване за 48 часа. Могат да се наблюдават също гадене, повръщане, коремни болки, субфебрилна температура.

Диагнозата на астровирусния ентерит се поставя след установяване на вируса във фекални проби. Използват се електронна микроскопия, имунологични и имунофлуоресцентни методи.

Други вирусни ентерити не подлежат на етиологично лечение. Патогенетичното лечение се състои в орална или венозна рехидратация.

4.3, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други вирусни ентерити МКБ A08.3

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО