Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Вирусни и други уточнени чревни инфекции Остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус

Остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус МКБ A08.1

Остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус МКБ A08.1 - изображение

Norwalk вирус е известен като зимен вирус, който причинява диспептични прояви, особено повръщане. Носи името си от град Norwalk, щата Охайо в Съединените щати, където предизвикал епидемия от остър гастроентерит сред деца в начално училище през месец ноември 1968 година.

Norwalk вирусът е представител на сем. Calciviridae, който предизвиква краткотраен гастроентерит, обикновено протичащ под формата на епидемични взривове. Вирусът е малък, има окръглена форма и е с диаметър около 35 nm (small round structured virus enteritis). Устойчив е във външна среда и при действието на различни химични и физични фактори. Съхранява се жизнен в питейни води, по повърхността на мръсни ръце, храни и предмети от околната среда.

Източник на инфекцията е болният човек. Хората са единствен източник на вируса, който не се размножава извън човешкото тяло. Механизмът на предаване на заразата е фекално-орален или чрез директен контакт между хората. Повърнатите материи съдържат вируса и могат да участват в трансмисията, което предполага в известен смисъл и въздушно-капков механизъм на заразяване.

Инфекциозната доза е много ниска - 10 вирусни частици са достатъчни за заразяване.

Характерно за Norwalk вирусът е, че бързо може да предизвика епидемия от гастроентерит в рамките на 24 - 48 часа след консумация на заразена храна и да се самоограничи в рамките на 2 - 3 дни. Основен симптом е повръщането. В около 40% това са епидемии сред затворени колективи - болници, социални домове, военни лагери, пътнически кораби, почивни лагери, в семейства, в училища, в домове за стари хора, в хранителни заведения, спортни отбори.

Инкубационният период на остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус е от 12 до 48 h. При хранителни взривове причинителят се излъчва с изпражненията на заболелите най-малко 48 часа след спиране на диарийния синдром. За заболяването са характерни хистологични промени по лигавицата на проксималната част на тънкото черво. Измененията се нормализират в срок от 2 седмици.

Клиничната картина на гастроентероколита, причинен от Norwalk вируса започва с остро начало с повръщане или повръщане с диария. Диарийният синдром е с умерен интензитет - от 4 до 8 дефекации за 24 часа. Изпражненията са воднисти или кашави, не съдържат патологични примеси. По-голямата част от пациентите се оплакват от коремни болки и/или гадене в началото. Налице са и общо неразположение, главоболие и миалгии. В около половината от случаите има субфебрилитет. Дехидратацията е рядка. Заболяването се самоограничава в срок от 48 до 72 часа.

Диагнозата на острия гастроентеропатията, причинена от Norwalk вируса може да се постави въз основа на епидемиологични и клинични данни, както и от отрицателните резултати от биологичното изследване на фекални проби за патогенна чревна флора. Доказването на специфични вирусни антигени се извършва с помощта на ELISA. За серологична диагностика се извършват двойни серумни проби, взети първите 4-5 дни от началото на заболяването и 1 - 2 месеца по-късно. Нарастване на титъра на антителата от клас Ig G във втората серумна проба потвърждава диагнозата. Серологичната диагностика се прави с епидемиологична цел. Молекулярните техники за детекция и анализ разширяват възможностите за бърза и точна диагностика на тези вируси.

Лечението на остра гастроентеропатия, причинена от Norwalk вирус е симптоматично с антидиарийни средства, а при наличие на дехидратация с орални рехидратиращи разтвори.

Профилактиката се състои в осигуряване на безопасна храна и вода.

4.2, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус МКБ A08.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Остра гастроентеропатия, предизвикана от Norwalk вирус МКБ A08.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО