Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Специална микробиология Вирусология Калицивируси

Калицивируси (Caliciviridae)

Калицивируси (Caliciviridae) - изображение

Обща характеристика

Наименованието на семейството произлиза от приликата на вирионната структура с чаша (от лат. calix - чаша). Най-важният представител на семейството е Норуолк вируса (Norwalk virus), предизвикващ остър гастроентерит. Подобно на него наименованията на другите калицивируси произлизат от района на тяхното изолиране - Парамата, Хавай и Мери Каунти.

Структура и култивиране

Калицивирусният геном представлява едноверижна РНК, необвита от белтъчен капсид. Размерът на вируса варира от 34 до 40 nm. Калицивирусите на могат да се култивират в клетъчни култури и не предизвикват зоболяване на опитни животни. Проучването на структурата и антигенните връзки на тези вируси е постигнато чрез серологични реакции със серуми от доброволци и имунноелектронна микроскопия.

Резистентност и епидемиология

Калицивирусите са изключително устойчиви спрямо влиянието на факторите на околната среда, както и към въздействието на химични и физични агенти. При температура от 60 градуса загиват за 30 минути.

Норуолк-вирусната инфекция е антропоноза. Източник на инфекция е болният човек, който отделя най-голямо количество вирусни частици през първите 24 до 72 часа от началото на заболяването. Механизмът на заразяване е фекално-орален, а основнитте фактори на предаване са замърсените ръце и водоизточници. Заболяването притежава огнищен характер, като най-чести биват епидемичните огнища в училища, семейства или почивни станции.

Патогенеза и клинична картина

Инкубационният период на калицивирусните инфекции е 1 до 3 дни. Най-честите болестни прояви са:

  • гадене;
  • повръщане;
  • главоболие;
  • мускулни болки;
  • субфебрилна температура.

Преболедувалите придобиват краткотраен неспецифичен имунитет.

Микробиологична диагностика

Изследват се:

  1. повърнати материи;
  2. кръв;
  3. фецес.

Необходимо е също провеждането на серологичен анализ или радиоимунен тест.

Лечение

Не е разработена специфична профилактика, лечението е симптоматично.

5.0, 3 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.foodsafety.gov/poisoning/causes/bacteriaviruses/norovirus/index.html
https://eportal.mountsinai.ca/Microbiology/faq/norwalkfaq.shtml
https://www.medbroadcast.com/channel/infection/overview/norwalk-virus

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория