Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Микробиологична характеристика на инфекциите по системи

Микробиологична характеристика на инфекциите по системи

Микробиологична характеристика на инфекциите по системи - изображение

В раздел микробиологична характеристика на инфекциите по системи се разглеждат специфичните особености на инфекциозните процеси в зависимост от тяхната локализация и микроорганизмите, които ги причиняват.

Микроорганизмите могат да се адаптират към различни среди на живот. В природата те обитават почвата, водите и въздуха, а една част от тях са намерили благоприятни условия за развитие в животинските и човешкия организъм. При човека отношението между собствените му клетки и тези на поселяващите го микроорганизми и е 1/10. По-голямата част от тях са нормални представители на микрофлората при човека и в повечето случаи не причиняват заболявания, а напротив - предпазват организма от потенциално патогенни микроорганизми, които могат да причинят инфекция. Доказана е ролята на нормалната микрофлора за изграждане и поддържане имунитета на макроорганизма и участието й в естествената му резистентност срещу болестотворни агенти. Чрез приспособяване за живот в макроорганизма, бактериите гарантират оцеляването си и възможността за предаване на други индивиди.

При здрави хора с интактна кожа и лигавици обикновено микробните агенти не могат да причинят заболяване поради наличието на естествени (неспецифични) и специфични механизми на резистентност. Те се осъществяват от бариерните функции на кожата и лигавиците, отделянето на специфични секрети, съдържащи бактерицидни и бактериостатични вещества, както и от органите на имунната система. Независимо от това, при определени условия - потисната имунна система, нарушаване целостта на бариерните тъкани или висок патогенен потенциал на микробния агент, може да се стигне до развитие на инфекциозно заболяване със засягане на различни системи на организма. Причинители могат да бъда микроорганизми от нормалната флора, както и такива, които не са характерни за човека.

Една част от бактериите, които обикновено причиняват заболяване при хората, съществуват предимно в животински организми и случайно инфектират човека. Така например представители на род Salmonella и Campylobacter обикновено заразяват животни и се предават на хората чрез консумация на животински хранителни продукти. Други бактерии могат да причинят инфекции при нарушаване на естествения жизнен цикъл на микроорганизма, при които човекът не е характерен гостоприемник. В тези случаи болестотворните агенти не се адаптират към организма и патологичния инфекциозен процес, който причиняват може да протече със значителна тежест и дори да доведе до смърт на макроорганизма. Например Yersinia pestis (чумен бактерии) има установен жизнен цикъл, при който бактерията се предава от гризачи на бълхи и чрез тях на други гризачи. Предаването на бактерия на хората чрез ухапване от бълхи също е случайно. Представители на род Clostridium обикновено са намират в почвата и се предават на хора чрез поглъщане на контаминирани храни (напр. C. perfringens - гастроентерит, и C. botulinum - ботулизъм) или при наличен кожни рани, замърсени с почва (напр. C perfringens - газ гангрена и C. tetani - тетанус).
Входна врата за условно патогенни и патогенни микроорганизми могат са началните отдели на дихателна, храносмилателна и пикочно-полива система, както и увредената кожа.

В раздела микробиологична характеристика на инфекциите по системи се описват характерните локализации на инфекциите, причиняващите ги микроорганизми, някои особености на клиничните прояви на заболяванията и микробиологичните методи за изследване и доказване на конкретния болестотворен агент.

По вече информация за особеностите на инфекциите в отделните системи може да прочетете в статиите, влючени по-долу.

5.0, 5 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Микробиологична характеристика на инфекциите по системи

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА