Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Енцефалит, миелит и енцефаломиелит

Енцефалит, миелит и енцефаломиелит МКБ G04

Енцефалит, миелит и енцефаломиелит МКБ G04 - изображение

Енцефалитът е възпаление на главния мозък.

Миелитът е възпаление на гръбначния мозък.

Съчетанието от възпаление на главния и гръбначен мозък се означава като енцефаломиелит.

В рубриката енцефалит, миелит и енцефаломиелит са разгледани:

  • остър възходящ миелит - тежко възпаление на гръбначния мозък, засягащо функцията на нервите, тъй като прогресира във възходяща посока
  • менингоенцефалит - възпаление на менингите и мозъчната тъкан на главния мозък
  • менингомиелит - възпаление на менингите и мозъчната тъкан на гръбначния мозък

Класификацията на енцефалитите е подчинена на различни принципи - локализация на патологичния процес, начин на развитие, етиологичен причинител, патоморфологични характеристики.

Според локализацията на възпалителния процес, се наблюдават полиоенцефалити, левкоенцефалити, паненцефалити.

В зависимост от развитието на процеса се различават остри, подостри, хронични енцефалити и енцефаломиелити.

Етиологични причинители на тази група заболявания са най-често бактерии, вируси, някои екзотични тропически паразити. Възможно е и развитието на автореактивен процес при приложението на ваксини или усложнение при обривни инфекции.

Клинично енцефалитът, миелитът и енцефаломиелитът се изявяват с общомозъчен синдром на повишено вътречерепно налягане и оток на мозъка с гадене, повръщане, упорито нетърпимо главоболие, количествени разтройства в съзнанието (сомнолентност, сопор, кома), в резултат на мозъчния оток и засягане на активиращата ретикуларна формация (мозъчна структура отговорна за тонуса на кората и състоянието будност-сън). Налице е и огнищна симптоматика, в зависимост от локализацията на процеса.

Първа проява на енцефалит, миелит и енцефаломиелит може да е картината на грипоподобен синдром с отпадналост, повишена температура, главоболие, болки в мускулите, повишена раздразнителност и др. За различно дълъг период - при фулминантните форми е възможно за часове, докато при по-леките форми за дни, състоянието на пациентите се влошава и възникват типичните за нозологичната единица симптоми.

При енцефалита клиниката започва с ранни белези на главоболие, виене на свят, дезориентация, до загуба на съзнание, менингеален синдром с вратна скованост, положителни симптоми на Керниг и Брудзински, ликворни промени. Налице са възбудни и отпадни симптоми - гърчови припадъци, парези на крайници, лезии на черепно-мозъчни нерви с нарушение на зрението, афазия (нарушение на говора), нарушено равновесие. При засягане на мозъчния ствол настъпва булбарна парализа (нарушение в гълтането, в говора и ритъмни нарушения на дишането и сърдечната дейност). При засягане на кортикоспиналния път се установяват централни парализи и парези.

Миелитът протича с паретични явления от страна на крайниците и тазово-резервоарни нарушения.

Диагнозата на възпалителните заболявания на главния и гръбначен мозък се поставя след преглед от невролог или друг специалист. Необходимо е извършване на лумбалната пункция, ядрено-магнитнитен резонанс, електроенцефалограма, а при необходимост и други изследвания.

Лечението на енцефалит, миелит и енцефаломиелит по възможност е етиологично - насочено към ликвидиране на причинителя и симптоматично - за повлияване предимно на главоболието, гърчовите припадъци, повишеното вътречерепно налягане. Прилагат се противооточни средства като Манитол, Фурантрил, Дексаметазон.

Важно значение за профилактиката на невроинфекциите имат ваксините срещу познати инфекциозни заболявания, както и навременното им лечение.

В рубриката енцефалит, миелит и енцефаломиелит попадат:

Остър дисеминиран енцефалит

Тропическа спастична параплегия

Бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде

Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити

Енцефалит, миелит и енцефаломиелит, неуточнен

3.6, 9 гласа

ВИДОВЕ Енцефалит, миелит и енцефаломиелит МКБ G04

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Енцефалит, миелит и енцефаломиелит МКБ G04

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Енцефалит, миелит и енцефаломиелит МКБ G04

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки