Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Енцефалит, миелит и енцефаломиелит Бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде

Бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде МКБ G04.2

Бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде МКБ G04.2 - изображение

Менингоенцефалитът е възпаление на мозъчните обвивки и мозъчното вещество на главния мозък. Менингомиелитът е възпаление на мозъчните обвивки и мозъчното вещество на гръбначния мозък.

В рубриката бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде са разгледани:

  • ентеробактериален менингоенцефалит и менингомиелит
  • менингоенцефалит и менингомиелит, причинен от Псевдомонас аеругиноза

Ентеробактериален менингоенцефалит и менингомиелит

Заболяването е рядко, наблюдава се предимно при новородени и в ранна детска възраст, а при възрастни - при имунокомпрометирани пациенти, след травми, сепсис.

Етиологични причинители са бактерии от семейство Ентеробактериацеа - Е. коли, Клебсиела, Протеус, Морганела, Цитобактер и други.

Патогенетичният механизъм при новородени не е напълно изяснен, приема се трансплацентарен, перинатален и интранатален механизъм на предаване на инфекцията. Кърмачетата боледуват по-често, ако имат усложнения след раждането. При възрастни инфекцията се среща предимно при имуносупресирани лица или като постоперативни вътреболнични усложнения. Характерно е развитието на тежък мозъчен оток, като често инфекцията може да се локализира и в мозъчното вещество с развитието на енцефалит и формиране на мозъчни абсцеси.

Клинично може да разграничим:

  • средно тежка форма - налице са менингеални прояви, липсва промяна в съзнанието и огнищни неврологични симптоми, общото състояние е задоволително
  • тежка форма - състоянието е тежко с промяна на съзнанието, чести гърчове, огнищни неврологични симптоми, депресия на дихателната и сърдечно-съдова дейност

Диагностично ентеробактериален менингоенцефалит и менингомиелит може да се подозира при менингит у новородено от майка с предхождаща диария, хранителна токсикоинфекция, сепсис или фебрилно състояние с доказана ентеробактериална етиология. Диагнозата се потвърждава микробиологично след изолиране на бактерия от ликвора или възпалителното огнище.

Лечението на ентеробактериалните менингоенцефалити и менингомиелити е етиологично и симптоматично - с високи дози от няколко антибиотика след антибиограма, антипиретици, аналгетици, осмотични диуретици.

Усложненията са свързани с трайни увреждания на нервната система, сърдечно-съдова недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, хеморагични диатези, токсикоинфекциозен шок.

Псевдомонас аеругиноза менингоенцефалит и менингомиелит

Етиологичен причинител на този вид менингоенцефалит и менингомиелит е Псевдомонас аеругиноза - Грам отрицателен бактерий, който е силно подвижен и притежава ендотоксин във външната си мембрана. Продуцира пиоцианин, който оцветява гнойните секрети в синьо-зелено, екзотоксин и редица ензими - екзоензим С, хемолизини, протеази, левкоцидин, ентеротоксин. Притежава О- и Н-антигени. Силно устойчив е във външната среда, повечето щамове са полирезистентни спрямо химиотерапевтици. Заболявания от Псевдомонас аеругиноза (P. aeruginosa) се срещат главно при имуносупресирани, при травми и неврохирургични интервенции, при вътреболнични инфекции. Инфекцията протича тежко и е с висок леталитет.

Патогенетично се установява проникване на инфекцията в ликворното пространство при нарушаване на хематоенцефалната бариера - при травми, неврохирургични интервенции, остеомиелит на гръбначните прешлени, а инфекцията се улеснява при лица с потиснат имунитет - новородени, наркомани, ХИВ-позитивни, имуносупресивна терапия. При сепсис, бактериемия или гнойни процеси в съседство като синуит, остеомиелит, отит, причинителят също може да попадне в нервната система. Развива се гнойно възпаление на менингите с мозъчен оток и след 1-2 дни и менингоенцефалит (т.е. с въвличане и на мозъчното вещество в процеса).

Клиниката на псевдомонас аеругиноза менингоенцефалит и менингомиелит протича с типичните симптоми на общомозъчна и огнищна неврологична симптоматика - налице е менингорадикулерно дразнене, силно главоболие, депресия на дихателната и сърдечно-съдова дейност, промени в съзнанието, гърчова симптоматика, огнищни промени с лезии на черепно-мозъчни нерви, паретични прояви. Характерно е бързото прогресиране на симптомите с трудно повлияване от лечението и нерядко - летален изход.

Диагнозата се поставя анамнестично, когато в хода на септично състояние се развие менингеална симптоматика у имунокомпрометирани, а ликворното изследване показва мътен, зеленикав ликвор и типичните за гнойните менингити повишен брой клетки и белтък. Микробиологичното изолиране потвърждава диагнозата.

Лечението на бактериален менингоенцефалит и менингомиелит, некласифицирани другаде налага често високи дози от няколко вида антибиотици и противовирусни средства, възможно е и интратекално приложение (в гръбначномозъчния канал). Курсът на лечение е средно 2-3 седмици, необходим е непрекъснат мониторинг и симптоматично повлияване на повишеното вътречерепно налягане, повишената температура, корекция на хомеостатичните нарушения.

Прогнозата е индивидуална - в зависимост от вида причинител, но предвид често първично увреденото общо състояние, прогнозата е сериозна.

3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО