Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата Захарен диабет Други уточнени видове захарен диабет

Други уточнени видове захарен диабет МКБ E13

Други уточнени видове захарен диабет МКБ E13 - изображение

Захарният диабет представлява ендокринно обменно заболяване, което се характеризира с дефицит на инсулин, който води до нарушения в цялостната обмяна на организма включваща въглехидрати, белтъци и мазнини. Захарният диабет е най-честото ендокринно заболяване. Среща се във всички възрастови групи. Познати са два основни типа захарен диабет. Единият е тип 1 инсулинзависим, а другият е тип 2 инсулинезависим захарен диабет. Освен посочените съществуват и други уточнени видове захарен диабет.

Честотата на захарния диабет в детска възраст е 9 : 100 000 деца в България. По-голяма е честотата в северна България. По-често заболяването се проявява през есента и зимата. Еднакво боледуват двата пола с пик на заболяването през пубертета.

Захарният дибает се разделя на няколко форми в зависимост от начина на унаследяване, размера на инсулиновата секреция, лечението и протичането на заболяването: 

Причините за възникване на диабета са генетично предразположение и някои фактори на околната среда като вирусни инфекции (рубеола, паротит, варицела), захранване с краве мляко през първите три месеца от живота, бързо израстване на височина, физически и психически стрес, хранителни продукти богати на нитрати.

Патогенезата на заболяването се изразява в това, че под влиянието на различни фактори се отключва автоимунен процес, който уврежда бета клетки в панкреаса и нарушава инсулиновия метаболизъм. Редом с настъпилия инсулинов дефицит се наблюдава повишена секреция на контраинсуларните хормони растежен, кортизол, глюкагон, катехоламини. Инсулиновият дефицит довежда до повишено на нивото на глюкоза в кръвта вследствие на което настъпва хипергликемия, която води до повишено отделяне на урина, поради промяна в осмотичния градиент. Това води до често уриниране, жажда, изпиване на голям количество течности, дехидратация.

Основните клинични симптоми при захарния диабет са често уриниране, непрекъсната жажда, загуба на тегло, повишен апетит.

Други симптоми, които се наблюдават при захарен диабет са нарушения на зрението, загуба на телесна маса, чести инфекции, трудно заздравяване на рани, умора, намалена физическа активност и други.

Диагнозата други уточнени видове захарен диабет се поставя чрез изследване на стойностите на кръвната захар.

Диагнозата захарен диабет се приема в случаите, когато имаме ниво на плазмена глюкоза на гладно над ≥ 7,0 ммол/л, плазмената глюкоза ≥ 11,1 ммол/л два часа след орален прием на 75 грама глюкоза, симптомите на хипергликемия и ежедневни плазмена глюкоза ≥ 11,1 ммол/л, гликиран хемоглобин (Hb A1C) ≥ 6,5%.

Хората със стойности на глюкоза на гладно 6.1-6.9 ммол/л се счита, че имат нарушена глюкоза на гладно. Пациенти два часа след перорално натоварване с 75 грама глюкоза с нива на кръвната захар от 7,8 ммол/л, но не повече от 11,1 ммол/л се смята, че имат нарушен глюкозен толеранс.

Диференциална диагноза се прави с безвкусен диабет, тубулопатии, отравяне със салицилати, лактатна ацидоза, енцефалит.

Лечението на диабета е комплексно. Включва инсулинолечение, прием на перорални антидиабетични средства и диетолечение. Особен момент в лечението на захарния диабет е физическата активност и самоконтрола. Хипогликемията при лека степен може да се коригира чрез приемане през устата храна или подсладени течности. При по-тежки степени на хипогликемия с помрачено съзнание в домашни условия се инжектира глюкагон и след това детето трябва непременно да се хоспитализира.

2.8, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени видове захарен диабет МКБ E13

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други уточнени видове захарен диабет МКБ E13

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Други уточнени видове захарен диабет МКБ E13

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия