Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Лептоспироза

Лептоспироза МКБ A27

Лептоспироза МКБ A27 - изображение

Лептоспирозата е инфекциозно заболяване с остро протичане, което се причинява от патогенни серовари на род Leptospira. Заболяването протича с фебрилен, токсикоинфекциозен и краниофарингеален синдром, както и със засягане на различни органи и системи.

Лептоспирите са спираловидно извити Грам-отрицателни бактерии. Имат характерна подвижност, която се наблюдава чрез микроскопия на тъмно зрително поле или на фазов контраст в свеж нативен препарат от патологичен материал.

Лептоспирозата е зооноза. Резервоар на инфекцията са диви и домашни животни.

Лептоспирите проникват през увредена кожа и лигавици при контакт с урина, кръв или тъкани на болни животни, или най-често чрез контаминирана с урина вода. Това се случва при къпане в открити водоеми, пиене, миене или пръскане със заразена вода. Много рядко е възможно заразяване чрез инхалиране на аерозоли, съдържащи заразени течности.

Лептоспирите могат да се отделят чрез урината, обикновено около месец, но са наблюдавани и по-продължителни лептоспирурии.

Лептоспирозата се характеризира с дифузен васкулит на големите, средните по размер кръвоносни съдове и капилярите. Увредените ендотелни клетки показват различна степен на патологични промени: оток, дегенерация, некроза.

Най-често засегнатите органи включват:

  • бъбреци с дифузно възпаление на тубулите и интерстициума и некроза на тубулите
  • белите дробове с оток с огнищни и масивни интраалвеоларни кръвоизливи
  • черния дроб с холестаза и умерени дегенеративни изменения в хепатоцитите

Началото на лептоспирозата обикновено е остро. Болните са отпаднали, с бързо покачване на температурата, изразен токсикоинфекциозен синдром. Характерни са болките в ставите и мускулите (миалгии и артралгии), както и силното главоболие, което не преминава от аналгетици.

При повечето болни се установява хепатоспленомегалия (увеличени черен дроб и слезка). При част от болните може да се наблюдава обрив по кожата.

Лептоспирозата може да протече под различни клинични форми:

  • общ токсоинфекциозен синдром с температура и астеноадинамия
  • иктерохеморагична форма с изразен иктер
  • засягане на нервната система с развитие на серозен менингит
  • засягане на бъбреците с бързо развитие на бъбречна недостатъчност
  • хеморагичен синдром с кървене от венците, носа, гастро-интестиналния тракт и от други органи

В рубриката лептоспироза са разгледани:

Лептоспироза иктеро-хеморагична

Други форми на лептоспироза

Лептоспироза, неуточнена

4.0, 8 гласа

ВИДОВЕ Лептоспироза МКБ A27

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Лептоспироза МКБ A27

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Лептоспироза МКБ A27

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Лептоспироза МКБ A27

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки