Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Отклонения от нормата, открити при изследване на кръвта, при липса на установена диагноза Повишено съдържание на глюкоза в кръвта Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата

Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата МКБ R73.0

Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата МКБ R73.0 - изображение

Пероралният глюкозотолерантен тест е най-приложимата проба в практиката за установяване на нарушен толеранс и по-специално за откриване на захарен диабет. Той дава информация за панкреасната секреция на инсулин в резултат на стимулиращия ефект на глюкозата.

Прилага се при следните случаи:

 • Гранични концентрации на кръвната глюкоза след изследване на гладно или постпрандиално;
 • Установяване на гестационен диабет;
 • При съмнение за нарушен глюкозен толеранс при фамилна анамнеза за диабет;
 • При съмнение за нарушен глюкозен толеранс при затлъстяване;
 • Транзиторна глюкозурия и хипергликемия при бременни, хирургични травми, стрес, миокарден инфаркт.

Преди изпълнение на теста пациентът задължително трябва да бъде подготвен, спазвайки следните условия:

 • Последните 10-12 часа изследваното лице не трябва да приема храна;
 • Мензисът при жените да е привършил най-малко преди три дни;
 • Изследваният да не е фебрилен или да не е в много тежко състояние
 • Преди провеждането на теста най-малко три дни въглехидратите да бъдат ограничавани;
 • Да се прекрати приемът на определени лекарства една седмица преди изпълнението на теста (хормонални препарати, тиазидни диуретици, салицилати, барбитурати);
 • Изследваният да не бъде с хипогликемия и хипомагнезиемия.

За клиничната интерпретация особено важни са стойностите на гладно и след 120 минута.

Нарушен глюкозен толеранс се приема ако:

 • Глюкозата, изследвана на гладно е в патологичната област, независимо, че другите резултати са в другите граници;
 • Глюкозата за втория час е над 11.1 mmol/l, независимо от другите стойности.

Възможно е да се получи нарушен глюкозен толеранс и при липса на захарен диабет, ако болния не е подготвен адекватно при спазване на съответните правила.

3.9, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата МКБ R73.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата МКБ R73.0

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Отклонения на резултатите от нормата при теста за толерантност при глюкозата МКБ R73.0

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО