Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи Злокачествено новообразувание на тънките черва

Злокачествено новообразувание на тънките черва МКБ C17

Злокачествено новообразувание  на тънките черва МКБ C17 - изображение

В човешката анатомия, червата представляват сегмент на храносмилателния тракт, простиращ се от пилорния сфинктер на стомаха до ануса. Състоят се от два сегмента - тънки черва и дебело черво. При хората, тънките черва се подразделят на дванадесетопръстник (дуоденум, duodenum), празното черво (йеюнум, jejunum) и хълбочно черво (илеум, ileum). Дебелото черво се разделя на цекум, колон и ректум.

Подробна информация за анатомично устройство на тънки черва може да прочетете при:

Злокачествено новообразувание на тънките черва се среща сравнително рядко. От доброкачествените най-типични са полипите или лейомиомите - произлизащи от гладката мускулатура на тънките черва, аденоми - развиващи се от жлезните структури и липоми - развиващи се от мастната структура на тънкото черво. Доброкачествените процеси в тънко черво като полипи, липоми, аденоми могат да претърпят мелигнена трансформация в злокачествени процеси.

Честотата на злокачествените процеси в тънкото черво е много малка. Те са 36 пъти по редки в сравнения с рака на дебелото черво. От всички тумори в човешкия организъм честотата на тънкочревните тумори възлиза около 0.5 до 7%. Най-засегната е възрастта от 50 до 60 години, след 60 години преобладават карциномите. Аденокарциномите представляват 40% от всички тънкочревни злокачествени тумори.

Етиологията на рака на тънкото черво е неизяснена. Установени са някои заболявания, които представляват предракови състояния. Това са полипи, болестта на Крон, дивертикул на Мекел.

Злокачествените новообразувания на тънкото черво биват саркоми, аденокарциноми, малигнени лимфоми, карциноид (хормонално активен тумор). Лейомиосаркомът води началото си от мускулния слой на тънките черва или по-точно той се развива между слоевете мускуларис мукозе и мускуларис проприя. Карциноидът произлиза от ентерохромафините ендокринни клетки на тънкото черво и представлява хормонално активен тумор. Аденокарцином се среща най-често в дуоденума и йеюнома на тънкото черво.

Клиничната симптоматика в началото на заболяването е оскъдна, което е причина за по-късно откриване на злокачествения процес, забавено лечение и влошава прогнозата на заболяването. На по-къснен етап могат да се появяват кръвоизливи от червата, в резултат на което може да се развие анемия, частична или пълна чревна непроходимост - илеус. При по-големи чревни кръвоизливи изпражненията са течно-кашави и черни на цвят. В напреднали случаи и при меки коремни стени туморът може да се опипа.

Саркомите са неепителни злокачествени тумори. Срещат се еднакво и при двата пола, като най-често заболяват хора в шестото десетилетие от живота. Могат да се наблюдават нехарактерни симптоми: висока температура, изпотяване, сърбеж, загуба на тегло, коремна колика, диария, чести повръщания, обща слабост, подуване на корема, твърдост около пъпа.

Усложненията, които могат да настъпят при злокачествените новообразувания на тънките черва са: илеус (чревна непроходимост); кръвоизлив; перфорация на тънкото черво с развитие на перитонит.

Диагнозата се поставя на базата на биопсия на тънки черва, последвана от цитологично и хистологично изследване.

Лечението е оперативно - отстраняване на тумора и възстановяване на нормалната чревна проходимост.

Прогнозата за 5 годишна преживяемост при аденокарциномите след проведена терапия е 30% - 35%. За саркомите тя е 25%.

Подробна информация за специфични локализации на злокачествено новообразувание на тънките черва може да прочетете при:

3.2, 9 гласа

ВИДОВЕ Злокачествено новообразувание на тънките черва МКБ C17

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Злокачествено новообразувание на тънките черва МКБ C17

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки