Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи Злокачествено новообразувание на тънките черва Иеюнум

Иеюнум МКБ C17.1

Иеюнум МКБ C17.1 - изображение

Празното черво (jejunum, йеюнум) е разположен между дуоденума (дванадесетопръстника) и илеум. Преминаването на дуоденума в йеюнума се осъществява във flexura duodenojejunalis, която се разполага под стомаха и прикрепена към задната корема стена посредством лигамента на Трайч. При възрастни хора дължината на тънките черва е обикновено между 5.5 и 6 метра, а дължина йеюнума е приблизително 2,5 метра (2/5 от останалата част на тънко черво).

Лигавицата на тънките черва е специализирана за усвояването на хранителните вещества малки частици от ентероцити, които са били предварително усвоен с ензими в дванадесетопръстника. След като се абсорбира, хранителни вещества (с изключение на мазнини, което отива на лимфата) подаване ентероцитите в ентерохепаталния кръговрат и влиза в черния дроб чрез чернодробната портална вена, където се преработва кръвта.

Подробна информация за анатомично устройство на йеюнум може да прочетете при:

Злокачествено новообразувание на иеюнум се среща рядко, а общия процент на малигнените тумори на тънки черва е 1% от всички неоплазми на храносмилателната система. Предразполагащи фактори за развитие на злокачествени новообразувания на йеюнум са болест на Crohn, глутенова ентеропатия, имунни нарушения, имуносупресивно лечение, аденоми.

Основните хистоморфологични форми на рак на йеюнума са аденокарцином, сарком (лейомиосарком), карциноиден тумор и лимфоми.

В йеюнума най-често се развиват аденокарциноми и лейомиосарком, по-рядко се откриват карциноидни тумори и лимфоми. 40% от аденокарциномите на тънките черва се локализират в йеюнума. 10% от злокачествените тънкочревни тумори са лейомиосаркоми, които се локализират най-често в йеюнум и илеум (80% от всички случаи). Адненокарциномите показват две основни форми на растеж: дифузна форма и скирозна форма с циркулярно прорастване и стеснение на лумена на червото. Лейомиосаркомите най-често се разполагат субсерозно, но може да растат и към лумена.

Клиничната картина на ранен рак на йеюнум, подобно на другите тумори на храносмилателния тракт, е дискретна и се владее най-вече от функционални прояви и оплаквания от дискомфорт: оригване, гадене, куркане на червата, диарични изхождания, коликообразни болки около пъпа. Други симптоми в хода на заболяването са прояви на чревна непроходимост, която може да възникне внезапно поради инвагинация на тумора (илеус) или започва постепенно със следните оплаквания - коликообразна болка, метеоризъм, гадене, повръщане. Важен симптом е кръвотечението, като за аденокарциномите са характерни окултните кръвоизливи, водещи до развитието на анемичен синдром.

Лейомиосаркомите имат склонност към разязвяване в лумена на червото, с което резултира във висок процент на кръвотечение. При 30-40% от случаите се проявява като мелена (изхождане на катраненочерни и лъскави изпражнения) и по-рядко като хематемеза (повръщане на кървави материи). Сериозно усложнение е перфорацията на червото и илеуса.

Възможна е появата на общи прояви: редуване на диария със запек, неясна коремна болка, отпадналост, липса на апетит, фебрилитет, отслабване на тегло. Злокачествените тумори на йеюнум метастазират най-често в мезентериални и ретроперитонеални лимфни възли, докато далечните метастази се локализират в черен дроб, бели дробове и др.

Диагнозата на злокачествено новообразувание на иеюнум е затруднена и често туморите се откриват твърде късно. Рентгеновото изследване включва прием на контрастна материя (бариева каша), позволяваща проследяване на пасажа и откриване на стеснение на червото с продължителна задръжка на контраста проксимално от стеснението. Може да се използва ентероскопия с множество биопсии, ценни данни се получават и от лапароскопия. Доказването на кървене от тумор на тънко черво е възможно посредством сцинтиграфия с маркирани еритроцити с 99 Tc. Често при наличие на усложнения като илеус или червена перфорация, диагнозата се поставя по време на операцията. Компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс се използват при определяне на отношението на тумора с околните структури и откриването на метастази.

Лечението на злокачествено новообразувание на йеюнум е оперативно. Осъществява се радикална и достатъчно обширна резекция на засегнатата част на червото, като се отстраняват мезентериума и регионалните лимфни възли. След оперативното отстраняване на тънкочревния участък, червото се възстановява посредством термино-терминална анастомоза.

Прогнозата се влошава от късното диагностициране на злокачественото заболяване.

3.8, 9 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия