Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи Злокачествено новообразувание на тънките черва Тънки черва, неуточнена част

Тънки черва, неуточнена част МКБ C17.9

Тънки черва, неуточнена част МКБ C17.9 - изображение

Ракът на тънко черво включва злокачествени новообразувания като най-често се откриват следните хистологично варианти: аденокарцином, лимфоми, лейомиосарком и карциноидни тумори.

Етиологията и патогенезата на рака на тънко черво се свързва със следните предразполагащи фактори:

1. Болест на Crohn - при това заболяване се развива по-често аденокарцином, обикновено в млада възраст и по-често в илеума. При 17% от пациентите с болест на Крон злокачественото заболяване е диагностицирано през първите 5 години от началото на заболяването.

2. Аденоми - преканцерози на тънко черво.

3. Фамилна аденоматозна полипоза, синдрома на синдром на Peutz-Jegher.

4. Глутенова ентеропатия (целиакия) - характеризира се с морфологични нарушения, клетъчна инфилтрация, промени в имунната система и представлява прекацероза на тънкото черво с по-често развитие на аденокарцином и лимфом.

5. Имунни нарушения - имунодефицитни синдроми или имуносупресивна терапия.

6. Доброкачествени тумори (вилозни аденоми, лейомиоми) представляват потенциални преканцерози на тънко черво.

Клиничната картина при всички злокачествени тумори на тънки черва, неуточнена част се характеризира с някои общи клинични особености. Ранният рак не дава характерни оплаквания и те най-често са от общо и функционално естество (тежест, непостоянна коликообразна болка около пъпа, редуване на запек с диария, отпадналост, безапетитие). Един от честите симптоми е чревна непроходимост, която може да се развие постепенно или да се наблюдава остра проява в резултат на инвагинация на тумора и развитие на механичен илеус. Вторият чест симптом е интестинална хеморагия, проявяваща се с мелена (изхождане на черни и лъскави изпражнения) и по-рядко с хематемеза. Характерно за аденокарциномите е скритото (окултно) кървене, водещо до развитие на анемичен синдром. Третият по важност симптом представлява перфорация на чревната стена. За карциномите в дуоденума ранните симптоми наподобяват симптоми характерни за язва на дуоденума.

Диагнозата на злокачествено новообразувание тънки черва, неуточнена част се поставя с комплекс клинични, инструментални и образни изследвания. Основните диагностични методи са:

  • лабораторни изследвания - откриват анемия от желязо-дефицитен тип;
  • рентгенография на корем с контрастна материя (бариева каша);
  • ентероскопия, фиброколоноскопия, фибродуоденоскопия;
  • лапароскопия;
  • сцинтиграфия с 99 Tc или със 111 Индий, или с вазография за откриване на източник на кървене от тънко черво;
  • капсулна ендоскопия;
  • абдоминална лимфография;
  • КАТ, ехография.

Лечението на злокачествено новообразувание на тънки черва, неуточнена част е основно хирургично - разширена резекция на засегнатия участък на червото с мезентриума и регионалните лимфини възли. Химиотерапията се прилага като адювантно лечение и при неуспех от оперативното лечение.

3.4, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Тънки черва, неуточнена част МКБ C17.9

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Тънки черва, неуточнена част МКБ C17.9

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия