Начало Медицинска енциклопедия Алтернативна медицина Практики за ума и тялото Рейки и хипнотерапия Хипнотерапия за справяне със зависимости и фобии

Хипнотерапия за справяне със зависимости и фобии

Хипнотерапия за справяне със зависимости и фобии - изображение

Въпреки големите успехи на съвременната психофармакология, лечебното приложение на хипнозата не губи своята актуалност, не само в психиатрията, но и в останалите клинични дисциплини.

У нас, все повече има подчертан интерес към лечебната хипноза. И това не е случайно. Крайното увлечение по използването на психофармакологични средства за лечение на психични разстройства, отстъпи място на критична преоценка. Оказа се, че техните възможности не са така големи, което налага хората, страдащи от зависимости и невротични разстройства да се обърнат към алтернативни методи за лечение.

Повлияване на психиката на едно лице се получава, не само чрез въздействие от друго лице, но и от неодушевени, природни фактори. Убедителен в това отношение случай ни е описан от В. Я. Данилевский. Една жена при посещение на Ниагарския водопад до толкова се повлияла от грандиозното изливане на водни маси, че едва била задържана от съпруга си, да не се хвърли тя във водата. Това показва, че за психогенното повлияване имат значение особеностите на психичните процеси в лицето. Интелектът, в случая, не оказва влияние на това колко е внушаем човек. Няма и нищо свръхестествено, това науката го е доказала.

Най-елементарният вид се означава като психогенна хипноза или психична "зараза". Тук лицето, което оказва влияние, не предприема никакви специални действия за повлияване на околните и постига това, доколкото той непринудено попада в обсега на вниманието. В такива случаи, влизат в действие подражателните механизми, за чието задвижване, огромно значение има емоционалният резонанс или респектът към определен авторитет. Заразяващият пример лежи в основата на много положителни социални явления. Например: Добре облечен човек разхожда кучето си и почиства след него; Виждаме на живо или по телевизора как известна личност организира ден без автомобили, това е кампанията "Живей активно"; В клуба или дискотеката, където сме настроени да релаксираме, диджеят задава ритъм и всички масово започват да танцуват; и т.н. За съжаление, на него почиват и масови отрицателни въздействия, каквито са например, тютюнопушенето, алкохолизмът, наркоманиите.

Внушение или хипноза...

Чрез внушението се цели преднамерено да се въздейства на дадено лице или група лица, без участието на тяхната критична оценка, да се получи определено отношение към действителността или да се повлияе някаква психична или телесна функция, без това да се изживява като чуждо.

Хипнозата е особено състояние на съзнанието, при което хипнотизираният безкритично, автоматично осъществява създадените у него представи и мисли. Тук вече има отсъствие на желание за спонтанност у хипнотизирания и изживяванията му се насочват единствено по създадената връзка терапевт - клиент (рапорт). С това се очертава и качествената разлика между внушението и хипнозата: докато при внушението съзнанието е само стеснено, при хипнозата то е изменено.

Как да изберем своят метод...

Методите, които намират приложение в психотерапията са най-разнообразни. Множеството съществуващи подходи налагат тяхното класифициране. Традиционното делене от първата половина на ХХ век е на:

  • закриващи (заравящи, сугестивни – насочени към симптома, към проблема);
  • oткриващи (разравящи, катарзисни, аналитични, отреагиращи – насочени към травмата, към първопричината) методи.

Към закриващите принадлежат хипнозата и автогенният тренинг. Сугестивните техники се опират преди всичко върху емоционалното повлияване, което до голяма степен “заобикаля” логиката и разума. Внушението може да се прилага както в будно, така и в изкуствено предизвикано състояние (хипноза). Сугестивното въздействие се осъществява пряко или косвено. Закриващите методи се разделят на “външно сугестивни” и “автосугестивни”. При външната сугестия въздействието произлиза от терапевта, а при автосугестията – от самия пациент (клиент).

Към откриващите или насочени към осъзнаване техники се причислява, преди всичко, класическата психоанализа на Фройд. Близки до нея са центрираната към клиента (ориентирана към личността му) разговорна терапия по Роджърс и психоаналитичната групова терапия.

За основните психотерапевтични методи и подходи може да се добие известна представа, ако се подредят по следните поляризирани критерии:

* закриващи (заравящи, сугестивни) срещу откриващи (разравящи, катарзисни, отреагиращи, аналитични);

* приложими в състояние на бодрост срещу приложими в състояние на хипноза;

* индивидуални срещу групови;

* хетерометоди (водени от психотерапевт) срещу автометоди, в които пациентът най-често се тренира сам.

Методи и подходи в психотерапията

Проблемите на психотерапията се свеждат до сравняване на лечебния ефект на различните подходи при определени, конкретни заболявания. Практически, всички те могат да бъдат прилагани като индивидуално лечение или да се използват в малки и по-големи групи: брачна, семейна и групова психотерапия. Някои са в състояние без модификация на техниката да се провеждат както с отделни пациенти, така и с групи (поведенческите и автогенния тренинг). Има индивидуални подходи, които са претърпели изменения, за да се прилагат на повече хора едновременно. Психоаналитичната групова терапия например не е психоанализа в групова ситуация. Тя е психотерапия с модифицирана методика. В практиката се използват и подходи, които са създадени специално за групи. Психодрамата и групите за самопомощ, състоящи се от пациенти със сходни проблеми, са неприложими в индивидуалната психотерапия подходи. Кои конкретни методи ще се използват зависи както от представените симптоми и трудности, така и от следваната от психотерапевта теория. Според Фройд “Съществуват много методи и пътища за психотерапия. Добър е всеки от тях, който води към целта на лечението.”

Хипнотерапия при лечение на зависимост

Хипнотерапията може да бъде полезна в ранните етапи на пристрастяване и след спиране на медикаментозното лечение, когато започва най-трудната част от възстановяването и живота без медикаменти.

Ранният етап на пристрастяването включва времето, в което човек дълбоко в себе си усеща, че става зависим, но не е готов да каже, че има проблем. Дали става въпрос за поредната изпита чаша алкохол или употреба на наркотици, за да "се чувствам по-добре", въпросът остава един и същ - аз, пристрастен ли съм? Това е въпросът, пред който пристрастеният човек си задава през цялото време. Отговорът, обаче, може да се даде само от човека, който си го задава. Хипнотерапията може да помогне в аспекта с отрицанието, като направи пациента по-възприемчив към лечението и по-малко възприемчив към потенциалните пречки и оправдания. Чрез въвеждане на релаксираща терапия, хипнозата може да помогне за физическите пречки за възстановяване, като симптоми на абстиненция, тревожност, напрежение в мускулите, спазми и болки в тялото.

Във фазата на възстановяване, хипнотерапията може да помогне на човек да подсили положителните промени, да прекъсне изцяло зависимостта и да си създаде нови поведенчески реакции в живота без зависимост.

Още по темата може да прочетете в темата: Отказване на цигарите с хипнотерапия

Хипнотерапия при лечение на фобии

фобияХипнозата може да бъде и ефективно лечение за хора с фобии. Значителен процент от населението страда от един или друг вид фобия. И, докато за някои хора това е леко притеснително, но лесно за управление състояния, то, за други може да е сериозен проблем повлияващ ежедневието.

Фобията е ирационален страх от конкретен стимул. Такъв стимул може да бъде ситуация, предмет или дейност. Хората с фобии или ще отидат на далечно разстояние, за да избегнат това, от което се страхуват или ще останат в близост, но в тях ще настъпи силно безпокойство и стрес. При някои хора фобията може да отключи панически атаки. В по-тежки случаи фобията може буквално да контролира живота на човека.

Хипнотерапията работи чрез достъп до основната причина за фобията и отстраняване на условния отговор на лицето към стимула. Когато хипнозата се използва за лечение на фобия, първоначалната цел на хипнотерапевта е да открие първоначалното събитие, от което се развила фобията. Това често е травматично събитие, настъпило по-рано в живота на човека. Често пациентът не си спомня това събитие. Това може да е защитен механизъм, който използва умът ни, като пази паметта на травмата от съзнателния ни ум, докато не сме готови и можем да се справим с нея (репресирана памет). За достъп до тази памет индивидът първо трябва да бъде в изключително спокойно състояние.

Хипнотерапевтът ще използва техники, посредством които човек да се успокои и съсредоточи. Това състояние на засилена релаксация и фокус се нарича хипнотичен транс. По време на това състояние може да се стигне до безсъзнание. Докато е в това състояние, човек е много възприемчив, което дава възможност за постигане на желаната промяна. По време на това състояние на транс, несъзнателните спомени могат да бъдат отключени и доведени до осъзнато съзнание. Хипнотерапевтът прави това, като връща човека обратно на мястото и времето, когато се е случило стресиращото събитие. Активирането на тази стара памет съзнателно ще даде възможност на индивида да го осъзнае по-добре, както и да започне да го вижда по начин, който вече не е заплашващ. Когато това се постигне, фобията обикновено изчезва. Този процес се означава като хипнотична регресия. Въпреки че може да бъде много ефективен, той може да се окаже и проблематичен. Съществуват известни противоречия около тази техника, тъй като, ако не бъде проведена правилно или етично, може да доведе до формиране на фалшиви спомени. В много случаи обаче това не е проблем и фобичният отговор може да бъде разрешен много ефективно, използвайки хипноза. Хипнотерапевтът може да помогне на индивида да визуализира себе си, изправен пред стресиращия обект или ситуация, без да изпитва тревога и да създаде нови мисли и реакции по отношение това, от което се страхува.

Броят на сесиите за хипноза, необходими за ефективно справяне с фобии, варира и зависи от някои допълнителни фактори - колко дълго човек е страдал от фобията, колко силно е проявена, зрялост на човека, неговата личностна структура и желание за борба с фобията. По принцип, са нужни около три или четири хипнотерапевтични сесии, но в тежки случаи може да отнеме повече.

Ако страдате от фобия, определено си струва да разгледате хипнозата като средство за лечение. Докато има други методи, които също могат да бъдат ефективни, хипнозата може да ви помогне да преодолеете фобията и в някои случаи дори да я облекчите напълно. Ако обаче преследвате хипноза като средство за лечение, бъдете сигурни, че работите с човек, който има подходящо обучение и опит. Също така, бъдете сигурни, че се чувствате комфортно, работейки с този човек, тъй като доверието е съществен елемент във всяка терапевтична връзка.

Каква е ефективността на хипнотерапията при лечение на зависимости и фобии?

Въпросът за психотерапевтичната ефективност заема централно място в изследванията през 70-те години. Той е тясно свързан с дискусията, предизвикана от Х. Айзенк, който оспорва ефективността на всякакъв вид психотерапия при позитивното повлияване на невротичното поведение, въз основа на високия процент на спонтанни ремисии. Днес съществуват достатъчно сигурни данни, опровергаващи скептицизма към възможностите на психотерапията. Те красноречиво показват, че клиентът, получил психотерапевтична подкрепа, е по-добре от 80-85% от контролните групи лица, чакащи лечение.

Още по темата:

3.6, 14 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

DeAnima - психологично консултиране и терапия?
http://www.hypnotherapy-directory.org.uk
https://hypnosis.edu
http://www.abouthypnosis.com/phobias.html

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияАлт. медицинаЛеченияПсихологияЛюбопитноИсторияЗдравни съветиБотаникаЛайфстайлНовиниСнимкиАнкетиТестовеХранене при...ВидеоНормативни актовеЗдравни проблемиОрганизации