Начало Медицинска енциклопедия Алтернативна медицина Цели медицински системи Хипертермия като терапия на рак

Хипертермия като терапия на рак

Хипертермия като терапия на рак - изображение

Какво представлява хипертермията?

За хипертермия обикновено се говори, когато телесната температура е значително по-висока от нормалното. Високите температури на тялото често са причинени от заболяване или състояние като топлинен удар и треска. Но хипертермията може да се използва и в смисъл на термично въздействие – внимателно, контролирано използване на топлинна енергия с медицински цели.

Хипертермията (позната още като топлинна терапия или термотерапия) е вид лечение на ракови заболявания, състоящо се във въздействие върху тъканите с висока температура (до 45° С). Изследвания показват, че високите температури могат да убиват раковите клетки или да уврежда техните протеини и структури, което в крайна сметка да доведе до свиване на тумора.

Терапията чрез хипертермия все още е в процес на клинично проучване (научни изследвания с хора) и не е широко достъпна.

Много високата температура може да убие раковите клетки директно (термична аблация), но също така, може да увредят или убият нормални клетки и тъкани. Ето защо, хипертермията трябва да се контролира внимателно и да се извършва от лекари, които имат опит в прилагането й.

Как се прилага хипертермията за лечение на рак?

Хипертермията почти винаги се използва едновременно с други форми на терапия, като лъчева терапия или химиотерапия. Смята се, че хипертермията може да направи някои ракови клетки по-чувствителни към радиация или да навреди на други ракови клетки, които радиацията (лъчетерапията) не успява да засегне. Поради това, когато се комбинират хипертермия и лъчева терапия, те често се прилагат през интервал от един час. Хипертермията може да засили ефекта и от някои противоракови медикаменти, използвани при химиотерапия.

Комбинацията между хипертермия и радиационна терапия и/или химиотерапия е обект на редица клинични проучвания, фокусирани върху лечението на много видове рак, включително сарком, меланом, рак в областта на главата и шията, мозъка, белия дроб, хранопровода, рак на гърдата, пикочния мехур, ректума, черния дроб, маточната шийка и перитонеалната подплата (мезотелиом). Много от тези проучвания (но не всички) са показали значително намаляване на размера на тумора, когато хипертермията се комбинира с друг вид терапия. Въпреки това, не всички проучвания са показали повишена преживяемост при пациенти подложени на комбинирана терапия.

Високата температура има за цел да убие раковите клетки и заобикалящите ги кръвоносни съдове. Продължителността на въздействието с високата температура има важна роля за ефективността. Колкото по-продължително е термичното въздействие, толкова по-голям ефект може да се очаква.Въздействие на хипертермията върху раковите клетки

В зависимост от това, хипертермията бива две форми - при използване на температури между 39°С до 42°С процедурата се означава като хипертермия, докато при използване на температура над 42°С се говори за термална аблация. За получаването на топлина могат да бъдат използвани различни видове енергия, включително микровълни, радиовълни, ултразвукови и други. При термалната аблация, която причинява необратимо увреждане на раковите клетки, най-често се използва високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU), познат още като "хай-фу".

Какви са методите за приложение на хипертермия?

В процес на проучване са няколко форми на приложение на хипертермия – локално (местна хипертермия), регионална и хипертермия на цялото тяло.

Локална хипертермия

Локална хипертермияПри локалната форма, топлината се прилага към малка площ, на която е разположен туморът. В зависимост от конкретното местоположение на тумора, при локалната хипертермия топлината може да се прилага по различни начини:

Външно: високите енергийни вълни, излъчвани от апарат извън тялото, са насочени към тумори в близост до повърхността на тялото. Използва се при тумори, които са в кожата или точно под нея. Около или в близост до съответното място се разполагат външни апликатори и енергията се фокусира върху тумора, за да се повиши неговата температура.

Вътрешно: тънка игла или сонда се поставя директно в тумора.

Интрамедуларен или ендокавитарен метод може да се използва, когато туморите са в близост до телесни кухини, като хранопровода или ректума. В този случай се използват сонди, които достигат кухината и тумора и го затоплят директно.

Интерстициални техники се използват за лечение на тумори, разположени дълбоко в тялото, като мозъчни тумори. Тези техники позволяват използване на по-високи температури, отколкото другите. Включва въвеждане в тумора на специални игли или сонди като това се извършва под анестезия. За правилно насочване и контролиране на сондата се използват визуализиращи техники като ултразвук. След това в сондата се въвежда и източникът на топлина.

Радиочестотна аблация е вид интерстициална хипертермия, която използва високо енергийни радиовълни Радиочестотна аблацияза нагряване и убиване на раковите клетки.
Радиочестотна аблация (RFA) е вероятно най-често използваният тип термична аблация. При нея, тънка като игла сонда се вкарва в тумора за кратък период от време, обикновено около 10 до 30 минути. Сондата се направлява под контрола на ултразвук, ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография. Умъртвените ракови клетки не се отстраняват, но постепенно се превръщат в съединителна тъкан и туморът се свива с течение на времето.

Радиочестотна аблация (RFA) се използва за лечение на тумори, които не могат да бъдат премахнати с операция или при пациенти, които не са в състояние да преминат през такава. Радиочестотна аблация (RFA) може да се повтори при тумори, които рецидивират и започват да растат отново. Тя може да се добави към други лечение като операция, лъчетерапия, химиотерапия, чернодробна артериална инфузия, алкохолна аблация или хемоемболизация.

Регионална хипертермия

Регионална хипертермияПри регионалната хипертермия се загрява част от тялото като телесна кухина (кухо пространство в рамките на тялото), орган или крайник. Температурата, която се използва не е достатъчно висока, за да унищожи раковите клетки, затова обикновено се комбинира с химиотерапия или лъчева терапия. Могат да бъдат използвани различни подходи за загряване:

Регионални перфузионни техники могат да бъдат използвани за лечение на рак в ръцете и краката, като например меланома или рак на някои органи (като черния дроб или белия дроб). При тази процедура кръвта се източва от областта в устройство за отопление и след това се изпомпва (перфузира) обратно в зоната, за да я загрее. В същото време може да се изпомпват и химиотерапевтичните средства.

Непрекъсната хипертермична перитонеална перфузия е техника, използвана за лечение на рак в перитонеалната кухина, (пространството в корема, в което са разположени червата, стомаха, черния дроб) включително първичен перитонеален мезотелиом и рак на стомаха. По време на процедурата, затоплени противоракови медикаменти се вливат от устройство за затопляне в перитонеалната кухина. Температурата на перитонеалната кухина достига 41-42°С. Техниката е известна още като хипертермична интраперитонеална химиотерапия. При проучвания е показала полезно действие при някои видове рак, но все още не е ясно дали е по-добра от други видове лечения.

Друг подход за регионална хипертермия е сондиране на дълбоките тъкани. Дълбоко тъканни подходи могат да се използват в терапията на рак в тялото, като маточната шийка или рак на пикочния мехур. При тях се използват устройства, които се поставят около засегнатата телесна кухина или орган и излъчват радиочестотна или микровълнова енергия, за да се повиши температурата му.

Хипертермия на цялото тяло

Хипертермия на цялото тялоХипертермия на цялото тяло се използва за лечение на метастатичен рак, който се е разпространил в целия организъм. Това се постига чрез няколко техники, които повишават температурата на тялото до 41-42°С за кратки периоди от време, включително използване на специални отоплителни одяла, потапяне на пациента в топла вода или топлинни камери (подобни на големи инкубатори). Понякога, пациентите са седирани (успокояване и лека сънливост постигната чрез медикаменти) или дори под лека анестезия. Проучвания показват, че повишаването на температурата на цялото тяло може да увеличи активността на някои имунни клетки за няколко часа.

Ефективността на лечението с хипертермия е свързана с достигнатата по време на лечението температура, както и продължителността на лечението, клетъчните и тъканни характеристики. За да се гарантира, че желаната температура ще бъде достигната, но не надхвърлена, температурата на тумора и околната тъкан се мониторира по време на терапията чрез хипертермия. С помощта на местна упойка, лекарят въвежда малки игли или тръбички с малки термометри в третирания участък, за да следи постоянно температурата. За да се гарантира, че сондите са правилно позиционирани, може да се използват визуализиращи техники като компютърна томография.

Може ли да се очакват усложнение или странични ефекти от хипертермията?

Повечето нормални тъкани не се увреждат по време на хипертермията, ако температурата не надвишава 43°С. Въпреки това, поради разликите в регионалните характеристики на тъканите, може да настъпят някои нежелани ефекти.

Възможните странични ефекти от хипертермията зависят от техниката, която се използва и частта от тялото, която се лекува. Повечето нежелани реакции са временни, но някои от тях могат да бъдат сериозни.

Странични ефекти при локална хипертермия

Страничните ефекти при локална хипертермия може да включват болка на мястото, инфекция, кървене, съсиреци, подуване, изгаряния, мехури, както и увреждане на кожата, мускулите и нервите намиращи се в близост до третирания участък.

Локална форма на хипертермия като радиочестотна аблация може да унищожи тумори без операция. Учените са единодушни, че тя работи най-добре, когато площта, която се лекува се поддържа в рамките на точно определен температурен диапазон, за точно определен период от време. Това обаче, невинаги е лесно да се направи. Трудно е да се измери абсолютно точно температурата във вътрешността на тумора и поддържането на тази температура, без да се засегнат околните тъкани. Освен това, не всички тъкани реагират по един и същи начин на загряването – някои са по-чувствителни от други. Така например, мозъкът е много чувствителен към топлина, дори и на по-ниски температури, използвани в хипертермия на цялото тяло.

Лекарите са открили по-добър начин за следене на температурата в мястото, което се лекува. По краищата на сондите в зоната на третиране могат да бъдат поставени малки термометри, за да е сигурно, че температурата остава в рамките на желания обхват. Ядрено магнитен резонанс е нов начин за следене на температурата, без да се действа пряко в зоната.

Странични ефекти при регионална хипертермия и хипертермия на цялото тяло

Като цяло, в повечето случаи, проблемите, които хората подложени на хипертермия имат не са сериозни.

Основно предимство на регионалната хипертермия и тази на цялото тяло е, че те, като че ли повишават ефективността на други форми на терапия на рак. Нагряването на раковите клетки до температура над нормалната ги прави по-лесни за унищожаване чрез лъчетерапия или медикаменти използвани в химиотерапията. Страничните ефекти зависят от това, каква част от тялото се обработва и колко висока е температурата. Може да включват гадене, повръщане и диария. По-сериозни, макар и редки, странични ефекти могат да включват проблеми със сърцето, кръвоносните съдове и други основни органи.

Тъй като регионалната хипертермия и хипертермия на цялото тяло често се прилагат едновременно с други форми за лечение на рак, като химиотерапия и лъчетерапия, страничните ефекти от тези лечения могат да се наблюдават след това или по-късно.

Опитът, подобрената технология и по-добрите умения в използването на тази терапия значително намаляват страничните ефекти.

Какво е бъдещето на хипертермията?

Все още редица предизвикателства трябва да се преодолеят преди хипертермията да се одобри като стандартно лечение за рак. Провеждат се много клинични изпитвания, за да се оцени ефективността й, както приложена самостоятелно, така и в комбинация с други терапии за лечение на различни видове рак. Други изследвания се фокусират върху подобряване на техниките на приложение и начини да се проникне по-дълбоко в органите и областите, които към този момент не могат да бъдат лекувани с хипертермия към този момент. Актуални проучвания търсят как тя може да работи за лечение на много видове рак, включително:

 • Пикочния мехур
 • Гърдите
 • Маточната шийка
 • Ендометриума
 • Главата и шията
 • Хранопровода
 • Бъбреците
 • Черният дроб
 • Белият дроб
 • Яйчниците
 • Панкреаса
 • Простатата
 • Щитовидната жлеза
 • Саркоми (рак на меките тъкани)
 • Левкемии
 • Меланом
 • Невробластом

Хипертермията е обещаващ начин за подобряване на лечението на рак, но все още до голяма степен е експериментална техника. Тя изисква специално оборудване, обучен лекар и екип, които са квалифицирани в прилагането на терапията. Това е и причината, поради която не се предлага във всички видове центрове за лечение на рак.

Източници:
https://www.cancer.gov
http://www.cancer.org

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияИсторияАлт. медицинаИзследванияХранене при...ЛеченияНовиниЛюбопитноЛайфстайлЗдравни съветиПатологияБотаникаФизиологияАнкетиНормативни актовеКлинични пътеки