Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Вродена пневмония Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas

Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas МКБ P23.5

Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas МКБ P23.5 - изображение

Към род Pseudomonas принадлежат грам-отрицателни, аеробни бактерии. Те предизвикват редица инфекции предимно при хора с намалени защитни механизми. Вродената пневмония, причинена от Pseudomonas, протича тежко, особено при недоносени деца. Тя е с бърза еволюция и висок леталитет. Най-честият причинител на тази пневмония е Pseudomonas aeruginosa.

Клиничната картина включва:

  • висок фебрилитет;
  • тежка интоксикация;
  • изявена тахидиспнея;
  • може да се развие хипоксия и цианоза;
  • бебетата отказват да се хранят;

Изследванията, които се правят, са: пълна кръвна картина, микробилогично изследване на секрети, от които може да се изолира причинителят, вземане на кръв за хемокултура. Резултатите показват: ускорена СУЕ, левкоцитоза с олевяване, анемия. Наличието на левкопения е лош прогностичен белег. Рентгенографията не показва специфични изменения.

Лечението на вродената пневмония, причинена от Pseudomonas, включва прилагането на антибиотици: цефалоспорини от втора, трета и четвърта генерация, оксацилин, клоксацилин, гентамицин и други.

3.7, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas МКБ P23.5

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas МКБ P23.5

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО