Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Дорзопатии Спондилопатии Спондилоза Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*)

Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*) МКБ M47.0

Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*) МКБ M47.0 - изображение

Около 20% от циркулаторния кръвен обем преминава през мозъка, което определя и изключително активно протичащите метаболитни процеси в него. Около 80% от кръвоснабдяването се реализира от чифтните a. carotis interna, а останалите 20% от a.vertebralis. Вертебралната артерия и нейните клонове участват в кръвоснабдяването на гръбначния мозък и мозъчния ствол. Клоновете на a.vertebralis са a. spinalis anterior и aa. spinales posteriores.синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии Особено място в познанието на кръвоснабдяването заема вертебробазиларната система. Вертебралната артерия възниква от a.subclavia, преминава през foramen transversia (през 6-те шийни прешлена), заляга върху задната дъга на атласа, преминава през атлантоокципиталната мембрана и навлиза във foramen magnum. Същевременно при сливане на клоновете на всяка a.vertebralis възниква a.spinalis anterior. A. spinales posterior се образува от сливането на a.vertebralis и a.cerebellaris posterior inferior. Медицинско състояние, характеризиращо се първично нарушаване на кръвоснабдяването на гръбначния мозък и мозъчния ствол се нарича синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии.

Медицинското състояние е познато още като преден синдром на гръбначния мозък. Заболявания на кръвоносната система в мозъчната тъкан патологично се класифицират като исхемични или хеморагично. Исхемията представлява нарушение на регионалното кръвообращение, които настъпва при миграция на тромб и ембол. Съответно водеща причина за възникване на синдром на интралуменна оклузия с притискане на вертебралните и предните спинални артерии е съдовата патология, включващ:

Клиничната презентация на нарушеното регионално кръвоснабдяване се изразява с:синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии

  • Загуба на двигателна активност на хомолатералната страна, тоест на същата страна на увредата. Настъпва пълна моторна парализа под нивото на лезията, резултат на прекъсване на кортикоспиналния тракт (tractus corticospinalis ventralis)
  • Загуба на усета за болка и температура на контралатералнта страна, тоест на противоположната страна. Загубата на сетивния и двигателния усет се дължи на увреда на tractus spinothalamicus
  • Арефлексия
  • Ортостатична хипотония
  • Нарушенвибрационен усет
  • Сексуална дисфункция и много други

При определени промени в този костен канал при рязко извиване на главата може да се стигне до притискане на артерията за кратко време (няколко секунди) и нарушаване на кръвотока в нея. Вследствие на това може да се стигне до преходна поява на световъртеж, гадене, двойно виждане, нарушения в координацията (залитане), нарушения в говора.

Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии трябва да се различава от по-сериозните нарушения в кръвотока на вертебралните артерии - спазъм, тромбоза или емболия, които са свързани с промени в стената и просвета на кръвоносния съд и обикновено водят до неговото запушване с последващ мозъчен инсулт.

В тези случаи симптомите са подобни, но не преминават толкова бързо или се задържат трайно. 

Диагнозата на болестта започва със снемане на лекарската анамнеза. Лекарят снема данни за сегашните оплаквания, предишни заболявания, фамилната обремененост, както и обстротелствата, при които е възникнал синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии. Водещо значение има коректно проведеният неврологичен статус. Лабораторните данни се променят спрямо първопричинителя за възникване на синдрома. При тромбоза се установява хемоконцентрация, докато при васкулит с автоимунна етиология се позитивират антинуклеарните антитела.

Инструментални диагностични методи на синдром притискане на вертебралните и спинални артерии се поставя чрез рентгеново изследване на гръбначния стълб, ултразвуковото изследване на каротидни артерии, а при необходимост компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс на шийните прешлени.синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии

Лечението на синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии започва с обучение на пациента да избягва резки движения с главата, провеждат се физиотерапия с масаж и лечебна физкултура за заздравяване на шийната мускулатура и укрепване на шийния гръбнак. Може да се изпишат и съдоразширяващи, противовъзпалителни и отпускащи мускулите медикаменти, като така оплакванията значително намаляват.

3.5, 17 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_spinal_artery_syndrome

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия