Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Дорзопатии Спондилопатии Други възпалителни спондилопатии

Други възпалителни спондилопатии МКБ M46

Други възпалителни спондилопатии МКБ M46 - изображение

Към други възпалителни спондилопатии спадат спинална ентезопатия, сакроилит некласифициран другаде, остеомиелит на прешелен, индекция на междупрешления диск (пиогенна), дисцит и други.

Ентезопатии са състояния при което се засягат ентезиите. Ентезиите представляват места, където връзките и сухожилията се свързват с костите. Възпалението може да настъпи в резултат на травма или при системни възпалителни заболявания (анкилозиращ спондилоартрит).

Остеомиелит представлява гнойно заболяване на костта, което включва спонгиозната и компактната кост. Среща се във възрастта от 3 до 15 години и от 45 до 60 години. Различават се три основни форми на остеомиелит:

- Остър хематогенен остеомиелит, при който микроорганизмите достигат по хематогене път костта;
- Вторичен остеомиелит, който се развива в човека от съществуващ преди това контагиозен фокус;
- Остеомиелит от директно попадане на микроорганизмите върху костта (при открити фрактури, при оперативни намеси)- огнищен остеомиелит.

Най-честият причинител на заболяването е Staphylococcus aureus, а в детска възраст и Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonis, Haemophilus inflenzae и др. Предразполагащи фактори за развитието на остеомиелит са инвазивни процедури. Бактериите могат да достигнат до гръбначния стълб чрез кръвния ток и чрез непосредствено разпространение на бактериите. В зряла възраст туберкулозният остеомиелит има предилекционна локализация в прешленовите тела- от Т8 до L4, по-рядко в шийните прешлени и горноторакалните.

Хематогенно дисиминирани, туберкулозните бактерии попадат в горните или долните пластинки на прешлените, развива се казеозна некроза, разрастват туберкулозни грануломи. Некротично-продуктивният специфичен процес се разпространява върху междупрешленовите дискове, обхваща съседни прешлени, като разрушава костния скелет на последните и те се сплескват клиновидно. Това води до ангуларна кифоза и образуване на гърбица.

При надлъжен срез се виждат един или повече прешлени, вентрално сплеснати и представени в по-голямата част на телата си от сивобелезникави суховати хомогенни маси, обградени от леко задебелено костно вещество. Понякога процесът достига до  lig. longitudinales и казеозните маси се спущат надолу по гръбначния стълб и достигат до mm. iliopsoes и до ингвиналния канал. Означават се като „студени абсцеси”.

Параклинично промените са в посока на възпалителен процес. Прави се и рентгенография на гръбначния стълб за доказване на заболяването. Лечението е комплексно. Прилага се антибиотична терапия след установяване на причинителя и с антибиотици в зависимост от причинителя на заболяването. При туберкулозен остеомиелит лечението е с противотуберкулозни препарати. Прилагат се и витамини, глюкоза, аналгетици. Ако не настъпи подобрение през първите 2-3 дни, се прибягва до хирургично лечение.

3.8, 8 гласа

ВИДОВЕ Други възпалителни спондилопатии МКБ M46

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки