Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Дорзопатии Деформиращи дорзопатии Кифоза и лордоза Други и неуточнени кифози

Други и неуточнени кифози МКБ M40.2

Други и неуточнени кифози МКБ M40.2 - изображение

Кифозата представлява патологично изкривяване на гръбначния стълб с повече от 40 градуса. Изкривяванията на гръбначния стълб могат да бъдат първични или вторични. Първичните изкривявания са разгледани като други вродени аномалии на гръбначния стълб. Вторични кифози възникват при:други вторични кифози

 1. Витамин D недоимъчен рахит
 2. Кифоза настъпила след лошо зарастнала фрактура
 3. Вследствие на специфични възпаление като например туберкулоза — туберкулозен спондилит
 4. Позиционна кифоза
 5. Анкилозиращ спондилит
 6. Остеопороза

Най-често срещаната причина за кифоза е неправилната стойка, което прави позиционната кифоза най-често срещана. Страдащи контингенти от позиционна кифоза са:

 • Хора, чиято работа е свързана с дълго стоене пред монитора на компютъра. Млади хора, които ежедневно с часове наред се "взират" в телефона си. Статистика от последно проучване констатира, че средностатистическият млад човек прекарва до 140 минути дневно, взирайки се в телефона или таблета
 • Ученици с изключително тежки раници. Тежестта на раниците надвишава многократно механичния капацитет на все още неузрелия детски гръбначен стълб
 • Същевременно други и неуточнени кифози разглежда болестта на Scheuermann, като причина за настъпване на кифоза. Болестта се среща и като ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб, но е по-популярно с епонимното си название

Болестта се среща изключително рядко. Статистическите данни посочват, че международната честота варира между 0.4 и 8%. По все още неустановени причина децата на европа страдат по-често от други и неуточнени кифози, сравнено с другите континенти.

Етиологията на болестта на Scheuermann не е напълно изяснена. Предполага се, че причините са метаболитни, ендокринни и не на последно място генетични причини. Установено, че деца, страдащи от кифоза имат предци с различни заболявания на опорно-двигателния апарат.  други и неуточнени вторични кифози

Интересно проучване от последното десетилетие се фокусира на взаимовръзката между болестта на Scheuermann и дисковата херния. Установено е, че младежи страдали от ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб в зряла възраст страдат от спондилоза с дискова херния.

други и неуточнени кифозиБолестта се характеризира с остеохондроза на вторичните осификационни центрове. Тези центрове се сформират след приключване на първичната осификация. Вторичната осификация на костната система е характерна за младежите, затова и възрастовия диапазон на болестта на Scheuermann е между 13 — 16 години.

Клинична презентация на болестта Scheuermann, разгледана като част от други и неуточнени кифози

Клиничните оплаквания са пряко зависи от тежестта на деформацията. Колкото по-голямо е изкривяването на торакалния отдел на гръбнака, то толкова висцерални органи са ангажирани болестния процес. Нискостепенни изкривявания се характеризират с периодична дорзалгия. Около 20% от страдащите съобщават за системна болка в гръдния отдел на гръбначния стълб. Процентът на страдащите от лумбалния достига 80.

При тежки деформации се установяват кардио-пулмонални смущения. Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб видоизменя и нормалната анатомична структура на гръдния кош. Гръдният кош е с ограничена подвижност. Това рефлектира и върху белия дроб, който при дихателните движения не може напълно да се разгърне. Намаляват виталния капацитет, намалява и нивото на кислород в кръвта.други и неуточнени кифози

Белият дроб се опитва да компенсира намалената вентилация чрез вазодилатация на разно калибрени интрабелодробни кръвоносни съдове. Този компенсаторен механизъм цели по-добро окисляване на кръвта чрез "отварянето" на повече кръвоносни съдове и намаляване на движението на кръвотока. Но скоро след това компенсаторния ефект се изчерпва — разкриват се редица кръвоносни шънтове, в които се смесва окислена и не окислена кръв. Като резултат намалява кислорода в кръвта и не добре окислена кръв достига до периферните тъкани — настъпва хронична дихателна недостатъчност.

Тези промени рефлектират и върху сърдечната система. При напреднала кифоза се установява застойна сърдечна недостатъчност.

Диагностичен алгоритъм

 • Анамнеза и физикален преглед

Първо диагностично звено е снемането на анамнеза. Изследващият лекар задава редица въпроси на пациента, с които цели да уточни сегашните оплаквания, миналите заболявания, фамилната анамнеза и рисковите фактори за възникване на болестта. Физикалният преглед започва с оглеждане и палпация на измененията на гръбначния стълб и гръдния кош. Значение има да се определи дали двете гръдни половини заемат еднакво участие в дихателния акт, респираторната подвижност и фремитус. Посредством аускултация се изследват сърдечните тонове, дишането и наличието на патологична находка.

Акцент на физикалния преглед е опорно-двигателната система. При тактилно изследване гърбът е болезнен. Установява се намалена подвижност. При съмнение за радикулопатия се извършва и специфичен неврологичен статус.

 • Лабораторни и инструментални изследвания

други и неуточнени кифозиНяма специфични кръвни изследвания за диагностициране на болестта на Scheuermann. Но други и неуточнени кифози могат да настъпят след възпалителни изменения, при които има повишаване на С-реактивния протеин, левкоцитите и скоростта на утаяване на етитроцитите. При откриване на антинуклеарни антитела в кръвната плазма се търсят автоимунни заболявания. Наситеността на кислород в кръвта се определя чрез газов анализ. Остеохондрит на гръбначния стълб нерядко се диференцира с анкилозиращ спондилит. Водещ диагностичен метод е рентгеново изследване на гръбначния стълб. Посредством рентгенографията могат да бъдат визуализирани костните промени. Подходящ метод за наблюдение на мекотъканните промени е компютърната томография.

Диагностичен критерий:

 1. Хиперкифоза — гръбначното изкривяване е повече от 40 градуса
 2. Нарушаване на свързването на гръбначни стълб — интервертебралните дискове дегенерират и губят обема си. Като резултат намалява и междупрешленното разстояние
 3. Ангажиране на повече от 3 един след друг прешлени

Лечение на болестта на Scheuermann, както други и неуточнени кифози е комбинирано. Лечебният подход зависи от тежестта на изкривяването. При лекостепенни изкривявания положителен ефект имат упражнения при деца с кифоза. Балнеолечение и други физиотерапевтични методи имат неспорно благоприятен ефект. Болката се овладява с краткотраен прием на нестероидни противовъзпалителни средства или аналгетици. Частично подобряване на изкривяването има при носене на коригиращ корсет. други и неуточнени кифози

Но при високо степенни изкривявания консервативните методи не са достъпни. Единственият начин за коригиране на изкривяването е хирургичната интервенция.

Прогнозата на други и неуточнени форми на кифоза зависи от прогресиращи ход на болестта, както и индивидуални терапевтичен отговор. При изкривяване на повече от 60 градуса настъпват тежки кардио-пулмонални смущения, които са и пряко свързани с неблагоприятни изход от болестта.

2.2, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други и неуточнени кифози МКБ M40.2

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Ossification_center
https://emedicine.medscape.com/article/311959-overview#showall

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия