Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Системни увреждания на съединителната тъкан Други некротизиращи васкулопатии

Други некротизиращи васкулопатии МКБ M31

Други некротизиращи васкулопатии МКБ M31 - изображение

Група от заболявания с васкулитен синдром, при които се засягат среднокалибрени съдове в мускулите спадат към другите некротизиращи васкулопатии.

Суперчувствителен ангиит е подобно на нодозния панартериит заболяване, но при него по-често се срещат прояви от страна на белите дробове (бронхиална астма).
Обикновено започва остро, като първо се засягат белите дробове, а след това се развива картината на олигурия и бъбречна недостатъчност. Болните са субфебрилни.

Повече информация за суперчувствителния ангиит може да намерите тук:

Тромботична микроангиопатия - това са трайни вазомоторни нарушения на най-малките кожни съдове (капиляри, венули, артериоли)

Дължат се на комплексни причини на ниво висши регулаторни центрове. Тромботичната микроангиопатия може да се провокира от външни фактори - резки климатични промени и от вътрешни фактори - метаболитни и хормонални нарушения.

Повече информация за тромботичната микроангиопатия може да намерите тук:

Злокачествен срединен гранулом - при него се засяга носа и небцето.

Повече информация за злокачествения срединен гранулом може да намерите на следния адрес:

Грануломатоза на Wegener - представлява заболяване, изразяващо се във васкулит на горните и долните дихателни пътища и гломерулонефрит.

Могат да се засегнат различни органи и системи. Клиничната картина започва с прояви от страна на горните дихателни пътища - остър синуит, отит, ринити. В носната лигавица могат да се образуват лезии. При прогресиране на заболяването може да се прибавя и упорита кашлица, съпроводена с кръвохрак.

Повече информация за Грануломатозата на Wegener може да намерите тук:

Синдром на аортната дъга (Takayasu) - комбинация от стенотични и облитериращи изменения на проксималните сегменти на магистралните клонове на аортната дъга.

Повече информация за синдрома на аортната дъга (Takayasu) може да намерите тук:.

Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия -  засяга най-често клоновете на каротидната артерия. Може да се прояви като темпорален артериит и полимиалгия реуматика.

Повече информация за гигантоклетъчния артериит с ревматична полимиалгия може да намерите тук:

Други уточнени некротизиращи васкулопатии:

Хипокомплементамичен васкулит - рядко срещан синдром, който се проявява с хронична уртикария, артралгия или артрит, гломерулонефрит или увеит.

Повече информация за другите уточнени некротизиращи васкулопатии може да намерите тук:

Други уточнени некротизиращи васкулопатии мкб M31.8

3.2, 5 гласа

ВИДОВЕ Други некротизиращи васкулопатии МКБ M31

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други некротизиращи васкулопатии МКБ M31

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки