Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други болести на черния дроб Други уточнени болести на черния дроб

Други уточнени болести на черния дроб МКБ K76.8

Други уточнени болести на черния дроб МКБ K76.8 - изображение

Болестите на черния дроб са различни видове увреждания на черния дроб причинени от различни етиологични фактори.
В групата на други уточнени болести на черния дроб спадат:

  • Фокална нодуларна хиперплазия на черния дроб;
  • Хепатоптоза.

Фокална нодуларна хиперплазия на черния дроб е доброкачествен тумор на черния дроб, втория по честота най-широко разпространен доброкачествен тумор (след хемагиома на черния дроб). Представлява хиперваскуларна лезия (увреждане) на черния дроб, която се налага да бъде от диференцирана с хепатоцелуларния карцином на черния дроб. Фокалната нодуларна хиперплазия обикновено е асимптоматична, рядко ръст до големи размери, рядко се усложнява от спонтанна руптура и кървене и няма малигнен потенциал.
Патогенезата на този вид друга уточнена болест на черния дроб не е съвсем изяснена. Смята се, че фокална нодуларна хиперплазия на черния дроб се дължи на хиперпластичен растеж на нормални хепатоцити и деформиране на жлъчна система. Също така се смята, че е като резултат от съществуващи артериовенозни малформации.
Повече за фокална нодуларна хиперплазия на черен дроб можете да прочетете при:

Хепатоптоза е спадане на черния дроб, изместване от нормалното му положение. Хепатоптозата е друга уточнена болест на черния дроб. В сравнение с вродените, придобитите аномалии в разположението на черния дроб се срещат сравнително по-често. Във връзка с частичното или общото участие на органа тези изменения се различават: частична птоза (спадане) на черния дроб - hepatoptosis partialis и пълна или обща птоза на черния дроб - hepatoptosis totalis.

Частичната птоза (спадане) на черния дроб засяга само един дял от черния дроб, по-често десния. Тази аномалия се свързва най-често със слабост на придържащия апарат или на промени в налягането в коремната празнина.
Общата хепатоптоза на черния дроб е последствие най-често на конституционална слабост на организма, при която целия черен дроб е ненормално спуснат надолу. В отделни случаи черния дроб е лесно подвижен и съвсем лесно се връща на нормалното място. Тогава е налице така нареченият подвижен черен дроб - hepar mobile. В други случаи той е фиксиран от възпалителни сраствания на новото си място. Тогава има фиксирано ненормално положение на черния дроб - hepatoptosis fixata.

Клинична картина на хепатоптоза като част от други уточнени болести на черния дроб
Придобитите аномалии в положението на черния дроб могат да протекат съвсем нормално, без никакви оплаквания. Общата птоза на черния дроб дава по-често оплаквания. При нея болните се оплакват от неопределени болки в областта на черния дроб, които се обясняват с разтягането на нервните елементи в хилуса на черния дроб, или в отделни случаи вследствие прегъването на жлъчните пътища могат да настъпят жлъчни колики.

Диагнозата се поставя въз основа на субективните оплаквания и обективната находка.

Лечението се състои в подобряване общото състояние на болния и общия тонус на връзковия апарат. Оперативните намеси целят фиксирането на черния дроб в нормалното му анатомично положение.

Към други уточнени болести на черния дроб може да се причисли и хепатопулмоналния синдром. Той представлява синдром на затруднено дишане и хипоксемия (ниски нива на кислород в артериалната кръв), причинени от вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове) в белите дробове при пациенти с чернодробно заболяване (най-често чернодробна цироза). Хепатопулмоналния синдром е в резултат от интрапулмонална артериовенозна дилатация при остра или хронична чернодробна недостатъчност. Механизъма не е известен, но се смята, че се дължи на увеличеното производство или намаленото очистване от черния дроб на вазодилататори и повишено производство на азотен оксид. Освен признаците и симптомите на чернодробното заболяване пациентите се оплакват и от задух и усилваща се цианоза. Характерни за хепатопулмоналния синдром са диспнеяата (платипнея) и хипоксемията (ортодеоксия). Платипнея се отнася до недостиг на въздух (задух), който се облекчава в легнало положение и се влошава в седнало или изправено положение. Ортодеоксията е състояние на ниско кислородно насищане на кръвта в изправено положение, което се подобрява в легнало положение.

3.7, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени болести на черния дроб МКБ K76.8

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други уточнени болести на черния дроб МКБ K76.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия