Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Други бактериални болести, некласифицирани другаде Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac]

Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac] МКБ A48.2

Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac] МКБ A48.2 - изображение

Легионелозата е остра бактериална инфекция, която протича под формата на бързо развиваща се пневмония с висок леталитет или като грипоподобно заболяване с доброкачествено протичане.

Причинителят е Грам-отрицателния аеробен бактерий Legionella pneumophila. Отделя ендотоксини и екзотоксини. Обикновено обитават почвата и водопречиствателните системи.

Клинично легионелозата протича в различни клинични форми - легионелна пневмония (наричана първоначално легионерска болест) и непневмонична форма, известна като треска Pontiac.

Механизмът на предаване на инфекцията е аерогенен. Заболяването не се предава от човек на човек.

Болест на легионерите без пневмония (треска Pontiac) се развива след много къс инкубационен период - от 1 до 3 дни. Обикновено се засягат млади хора на възраст между 29 и 32 години.

Протича като леко грипоподобно самоограничаващо се заболяване, при което липсват клинични и рентгенографични данни за пневмония. Началото е остро с общо неразположение, миалгии, фебрилитет до 39 - 40°С, втрисане и главоболие. По-рядко пациентите имат суха кашлица, главозамайване и гадене. Не се установяват промени в кръвната картина. Заболяването не е продължително и отминава за 2 до 5 дни.

Рентгеновото изследване на белите дробове при болест на легионерите без пневмония (треска Pontiac) не показва отклонения от нормата. Диагнозата се поставя на базата на клиничното протичане.

Обикновено заболяването отзвучава спонтанно, без да се налага антибиотично лечение.

Прогнозата е добра. Не са отбелязани смъртни случаи вследствие болест на легионерите без пневмония (треска Pontiac).

Естествената резистентност и придобитият имунитет при легионелоза не са проучени достатъчно.

4.1, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac] МКБ A48.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Болест на легионерите без пневмония [треска Pontiac] МКБ A48.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО