Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Специална микробиология Бактериология Стрептококи Стрептококус агалактия

Стрептококус агалактия (Streptococcus agalactiae)

Стрептококус агалактия (Streptococcus agalactiae) - изображение

Обща характеристика

Стрептококус агалактия принадлежи към група В стрептококи. Стрептококът е част от нормалната микрофлора на стомашно-чревния тракт и влагалището при 5-30% от жените. Група В стрептококова инфекция през първия месец от живота на новороденото може да причини сепсис, менингит или дихателна недостатъчност.Неонаталният сепсис остава опасна причина за заболеваемост и смъртност в неонаталния период. Бактерия също се свързва с възникване на ендометрит и уринарни инфекции при жени.

Морфологична характеристика

Streptococcus agalctiae е Грам-положителен стрептокок, който принадлежи към група В от класификацията на Лансфийлд.Видът е подкласифициран в десет серотипа (1а, 1b, 2-9) в зависимост от имунологичната реактивност на своята полизахаридна капсула. Формата на бактериите варира от кълбообразна и овална до ланцетовидна. Разполагат се по двойки или къси верижки. Не образуват капсули и са неподвижни.

Културелни особености

Бактерия расте бързо на кръвни агарови среди като произвежда колонии, заобиколени от тесен участък на β-хемолиза. Стрептококус агалактия е факултативен анаероб, а оптималната температура за развитието му е от 10 до 40 градуса. S. agalactiae използва глюкоза като източник на енергия. Тази бактерия е в състояние да синтезира АТР чрез окислително фосфорилиране. S. agalactiae също е в състояние да ферментира различни източници на въглерод в множество странични продукти, лактат, ацетат, етанол, формат или ацетоин.

Епидемиология

S. agactiae колонизира дебелото черво, кожата и влагалището на някои животни, включително крави, овце и хора, без да причинява никаква вреда. Местообитанието на този микроорганизъм до голяма степен се ограничава до дебелото черво и влагалището, както и млечните жлези на хора, крави и овце. Микроорганизма също колонизира гениталния или чревния тракт около 10-30% от бременните жени. Някои щамове (подвидове) на бактерия могат да причинят тежки инфекции при новородени или имунокомпрометирани пациенти.

S.agalactiae е често срещана причина за възпаление или фиброза на млечните жлези. Причинява инвазивни бактериални инфекции най-често при новородени и рядко имунокомпрометирани възрастни, най-вече септицемия, пневмония и менингит, върху колонизираните области, включително пъпната връв.

Патогенеза и клинична картина

infectionТъй като S.agalactiae обикновено присъства като част от нормалната вагинална и чревна микрофлора на 15-40% от възрастните жени, без да причинява никаква вреда, причината и механизмът, по които този микроорганизъм предизвиква заболявания при новородени, все още не е напълно известен. Въпреки това се счита, че новородените се заразяват след контакт със S. agalactiae по време на преминаването си през родовия канал. Инфекциите, дължащи се на този микроорганизъм, могат да бъдат разделени на два вида, в зависимост от това кога се проявяват инфекциите:

 • Ранен стадий - настъпва преди края на първата седмица;
 • С късно начало - между 1 седмица и 3 месеца след раждането.

S.agalactiae при новородени може да причини животозастрашаващи инфекции като сепсис, менингит, дихателна недостатъчност или пневмония.

Симптомите на неонатална септицемия с ранен стадий включват:

 1. летаргия;
 2. повишена температура;
 3. жълтеница;
 4. хипотензия;
 5. хипотермия;
 6. бактериемия (наличие на бактерии в кръвния ток).

Симптомите на пневмония на новороденото включват:

 • треска;
 • апнея (липса на дишане);
 • цианоза;
 • кашлица;
 • нсличие на белодробни инфилтрати.

Симптомите на неонатален сепсис с късно начало включват летаргия, треска, жълтеница, хипотензия, хипотермия, схващане и скованост.

Streptococcus agalctiae във влагалището на бременни може да причини:

 • Ендометрит;
 • Инфекции на уринарния тракт;
 • Раневи инфекции.

Микробиологична диагностика

Инфекцията със S.agalactiae се диагностицира чрез вземане на кръв за микробиологично изследване. При съмнение за пневмония е необходимо провеждането на рентгенография.

Ако майката, която е положителна за носителство на стрептококи от група В, е получила антибиотици по време на раждането, възможността бебето да бъде инфектирано с бактерия е малка.

Лечение

S. agalactiae експресира няколко извънклетъчни продукта - капсулни полизахариди и повърхностни протеини , които се изследват при съмнения за наличие на антибиотична резистентност. Когато присъства плазмидът р1Р501 в някои щамове на S. agalactiae това придава антибиотична резистентност и играе важна роля в патогенезата на инфекцията.

При новородени и по-големи бебета се лекува с антибиотици, като пеницилин или ампицилин, венозно. При бебета с тежко заболяване може да са необходими и други процедури, в допълнение към антибиотиците.

5.0, 2 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Streptococcus_agalactiae

https://www.cdc.gov/groupbstrep/about/diagnosis.html

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория